Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntaliitto 16.4.2013 Arto Koski Erityisasiantuntija 2000-luvun kuntajakoselvitysten sisällöt ja kehittämistarpeet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntaliitto 16.4.2013 Arto Koski Erityisasiantuntija 2000-luvun kuntajakoselvitysten sisällöt ja kehittämistarpeet."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntaliitto 16.4.2013 Arto Koski Erityisasiantuntija 2000-luvun kuntajakoselvitysten sisällöt ja kehittämistarpeet

2 ARTTU-tutkimus- ohjelman oppeja kuntauudistukselle 3. Perustelujen puutteita 8. Ohjauksen koordinoimista Kunnat ovat erilaisia ja nii- den ongelmat vaihtelevat 1. Kuntien erilaisuutta Samanlaisissa kunnissa on erilaisia kehitys- kulkuja Uudistuksen nettohyödyt pitäisi kyetä perustelemaan Alussa fuusio- kustannuksia - hyödyt pitkällä aikavälillä Onko kehittä- mispotentiaalia ja saadaanko se käyttöön 5. Prosessilla merkitystä Palvelujen jär- jestämistavat eriytyvät – moni- naisuus säilyy Demokratia ja sen vaje muuttavat muotoaan 6. Muutosten kirjavuutta Näkyvien ”säästöjen” tuottaminen on vaikeaa Kuntien eriytyvä kehitys jatkuu Kaksikielisyys tulisi kääntää voima- varaksi Toimintaa voi kehittää ilman kunta- liitostakin Valtion linjauk- siin kaivataan yhteneväisyyttä Lähde: Pentti Meklin & Marianne Pekola-Sjöblom (toim.) (2012). Parasta Artun mitalla II. Acta 242. 2. Kehityksen eriytymistä 4. Todentamisen vaikeuksia 7. Strategista kehittämistä Kunnan koko ja palveluyksikön koko ovat eri asioita Yleistä optimi- kokoa ei voi määritellä Perusteluissa tulevaisuus jätetään vähälle huomiolle Perustelut tehdään pienillä asioilla Henkilöstö on keskeinen voimavara Liitokseen valmistuvia kun- tia joudutaan paimentamaan Luottamus on merkittävä pääoma Hallitusohjel- mien välille tar- vitaan siltaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-12 korostuvat erityisesti kuntajakoselvityksissä Arto Koski 16.4.2013 11 12

3 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Arto Koski 16.4.2013

4 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Yleinen ilmapiiri selvityksille on kriittinen. Kuntajakoselvit- täjillä on näin ollen haastava lähtötilanne. 1. Vastahakoinen ilmapiiri Ilmapiirin parantaminen Arto Koski 16.4.2013

5 Isot selvitykset vaativat aikaa. 8-12 kuukautta on tyypillinen selvityksen vaatima aika ja valmistelut vievät noin vuoden. Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? 2. Kiireelliset aikataulut Aikataulujen turvaaminen Arto Koski 16.4.2013

6 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Luottamushenkilöiden, henki- löstön ja kuntalaisten mukaan saaminen selvityksiin ovat edel- lytyksiä niiden etenemiselle. 3. Haastavat prosessit Prosessien rakentaminen Arto Koski 16.4.2013

7 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Toimintaympäristön muutos- ten ennakointitarve kasvaa ja ulottuu 2020-luvulle. Mahdolli- suus yhteistyöhön (ks. kohta 2). Tietopankin ylläpitäminen 4. Ennakointitietojen lisätarve Arto Koski 16.4.2013

8 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Kriittisten tutkimustulosten lisääntyminen nostaa osal- taan kuntajakoselvitysten vaatimustaso-odotuksia. 5. Vaatimustason nousu Työvälineiden kehittäminen Arto Koski 16.4.2013

9 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Kuntaliitosten monista tehok- kuustavoitteista ja tasaisuus- tavoitteista on vaikea työstää ristiriidatonta kokonaisuutta. Tavoitteiden selkiyttäminen 6. Tavoitteiden ristiriidat Arto Koski 16.4.2013

10 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Kuntien yhdistymisen valmis- telun ja siihen liittyvän toteu- tuksen merkitys tulee korostu- maan nykyisestään. 7. Toteutuksen tärkeys Toteutuksen korostaminen Arto Koski 16.4.2013

11 Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Kuntaliitoksen toteutus vaatii 2-3 valtuustokautta. Hyvä val- mistelu ja toteutus tarvitsevat avukseen seurantaa ja arviointia. 8. Seuranta ja arviointi avuksi Arviointien hyödyntäminen Arto Koski 16.4.2013

12 Yleinen ilmapiiri selvityksille on kriittinen. Kuntajakoselvit- täjillä on näin ollen haastava lähtötilanne. Isot selvitykset vaativat aikaa. 8-12 kuukautta on tyypillinen selvityksen vaatima aika ja valmistelut vievät noin vuoden. Mitkä seikat korostuvat vuosien 2013 ja 2014 kuntajakoselvityksissä? Luottamushenkilöiden, hen- kilöstön ja kuntalaisten mukaan saaminen selvityksiin ovat edel- lytyksiä niiden etenemiselle. Toimintaympäristön muutos- ten ennakointitarve kasvaa ja ulottuu 2020-luvulle. Mahdolli- suus yhteistyöhön (ks. kohta 2). Kriittisten tutkimustulosten lisääntyminen nostaa osal- taan kuntajakoselvitysten vaatimustaso-odotuksia. Kuntaliitoksen toteutus vaatii 2-3 valtuustokautta. Hyvä val- mistelu ja toteutus tarvitsevat avukseen seurantaa ja arviointia. Kuntien yhdistymisen valmis- telun ja siihen liittyvän toteu- tuksen merkitys tulee korostu- maan nykyisestään. Kuntaliitosten monista tehok- kuustavoitteista ja tasaisuus- tavoitteista on vaikea työstää ristiriidatonta kokonaisuutta. 1. Vastahakoinen ilmapiiri 2. Kiireelliset aikataulut Ilmapiirin parantaminen Aikataulujen turvaaminen 3. Haastavat prosessit Prosessien rakentaminen 5. Vaatimustason nousu Työvälineiden kehittäminen Tietopankin ylläpitäminen Tavoitteiden selkiyttäminen 8. Seuranta ja arviointi avuksi Arviointien hyödyntäminen 6. Tavoitteiden ristiriidat 7. Toteutuksen tärkeys Toteutuksen korostaminen 4. Ennakointitietojen lisätarve Arto Koski 16.4.2013


Lataa ppt "Kuntaliitto 16.4.2013 Arto Koski Erityisasiantuntija 2000-luvun kuntajakoselvitysten sisällöt ja kehittämistarpeet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google