Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

23.11.2014 Mittarit yrittäjyyden arviointiin – löytyykö niitä? Pyydettynä näkökulmana oppilaitoksen ”yrittäjyyden” arviointi Torstai 29.3.2007 kello 11.00.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "23.11.2014 Mittarit yrittäjyyden arviointiin – löytyykö niitä? Pyydettynä näkökulmana oppilaitoksen ”yrittäjyyden” arviointi Torstai 29.3.2007 kello 11.00."— Esityksen transkriptio:

1

2 23.11.2014 Mittarit yrittäjyyden arviointiin – löytyykö niitä? Pyydettynä näkökulmana oppilaitoksen ”yrittäjyyden” arviointi Torstai 29.3.2007 kello 11.00 – 11.30 Kari Juntunen Yrittäjyysfoorumi Oulussa 28-29.3.2007

3 23.11.2014 Näkökulman valinta: Mitä mitataan? Miksi mitataan? Miten mitataan? Mittauksen on kuvattava ilmiötä, mittauksen on oltava luotettava ja yksiselitteinen sekä helposti toistettava. Johtamisen vanhat fraasit ”Mitä ei voi mitata ei voi oikeasti johtaa” ja ”Sitä saa mitä mittaa” sekä ”Yksi tarkka mittaus vastaa tuhatta asiantuntijamielipidettä” pitävät edelleen paikkansa Toisaalta ”Pienellä epätarkkuudella säästyy joskus pitkiltä selittelyiltä”

4 Oppilaitosten vaikuttavuus Kari Juntunen Oppilaitoksen tehtävät Koulutuksen ja kehittämisen vaikuttavuus Kerrannais- vaikutukset Erityis- vaikuttavuus Yksilö Yritys- ja työelämä Alue Valtakunta Globaali

5 23.11.2014 Seuranta ja analyysi Lähtötilanne Tulos

6 23.11.2014 Prosessit Talous Oppiminen/ muuntuminen Asiakas Vaikuttavuus Nämä luovat edellytyksiä asiakkaan saa- malle arvolle Asiakkaan saama arvo vaikuttaa ajan mittaan vaikuttavuuteen Mittaaminen Kari Juntunen

7 23.11.2014 YRITTÄJYYSPOLKU TUTKINTO Perusopinnot OPISKELIJAPOLKU T&K-POLKU UUSI YRITYS TYYTY- VÄINEN ASIAKAS Ammattiopinnot Opinnäytetyö Syventävät opinnot Harjoittelu Projektit IdutLiikeidea-analyysi Liiketoiminta- suunnitelma Tarpeen tunnistaminen Hankkeistaminen Sopimus Toteutus Uutta yritystoimintaa? Kaupallistaminen Työn luovutus JATKOTUTKINTO Erikostumisopinnot Syventävät opinnot Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulun ydinprosessit Oppimisyritys Yrityshautomot Kari Juntunen 2002

8 Tuloksellisuuden mittaaminen Opiskelijapolku 1 Hankkeistetut opinnäytetyöt Hankkeistetut opinnäytetyöt/normiajalla opiskelevat opiskelijat 2 Työelämälähtöiset opiskelijaprojektit Projektit/normiajalla opiskelevat 3 Yrittäjyys opintojen suorittaminen Suoritettuja yrittäjyysopinto-opintopisteitä / Suoritetut kokonaispisteet Kurssitarjonta (kpl, Op) Lähde: Ammattikorkeakoulujen tietotuotanto ja tuloksellisuusrahoitustyöryhmän muistio 04.02.2003

9 Tuloksellisuuden mittaaminen Yrittäjyyspolku 1 Esihautomotoiminta Analysoidut yritysideat (kpl, kpl/opiskelijat) 2 Laaditut liiketoimintasuunnitelmat kpl/normiajalla opiskelevat 3 Yrittäjäksi aikominen / Yrittäjänä toimiminen kpl/ normiajalla opiskelevat Lähde: Ammattikorkeakoulujen tietotuotanto ja tuloksellisuusrahoitustyöryhmän muistio 04.02.2003

10 Tuloksellisuuden mittaaminen Työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehitystyö 1 Opiskelijoiden t&k aktiivisuus Hankkeistetut opiskelijaprojektit 2 Palvelutoiminnan laajuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot/ koko tulorahoitus 3 Tutkimustoiminnan henkilöstömäärä Tutkimushenkilöstö / päätoimiset opettajat Lähde: Ammattikorkeakoulujen tietotuotanto ja tuloksellisuusrahoitustyöryhmän muistio 04.02.2003

11 23.11.2014 T&K toiminnan mittaaminen johtamisen näkökulmasta Mitä se on?Mitä tehdään?Mikä on tuotos? Henkilöstö Osaamis- ja ikärakenne Tutkijakoulutetut ja laboratoriohlöstö Juniorit/Seniorit lukumäärä ja suhde Koulutuskustannukset Kehittämissuunnitelman omaavien henkilöiden osuus Koulutuspäivät / hlö Työtyytyväisyys Vaihtuvuus Henkilöstötilinpäätös Arvonlisä/hlö “Tähtien lkm” Prosessit Suunnittelu Toteutus Rahoitus/maksatus Suunnitteluaika €, kk Toiminnallistamisaika Verkostot Odotusaika Uudet tuotteet Uusien yritysten lkm Asiakkaat Lisäarvot asiakkaittain Tuotot markkinoiden ja tuotteiden mukaan Tavoitteiden toteutuminen Asiakkaat / työntekijä Asiakastyytyväisyys Uudelleen ostot Pitkäaikaiset asiakkaat Patentit, julkaisut jne Talous Liikevaihto Taloudellinen tulos Ulkopuolinen rahoitus Ei hyväksyttävät kustannukset Lab yms. Käyttöasteet Työajanseuranta Oma osuus alueen t&k toiminnasta Tulot-menot Kari Juntunen

12 23.11.2014 Esimerkkejä mittareista

13 23.11.2014

14

15 Yrittäjiksi aikoneet AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutusaloittain, kaikki ammattikorkeakoulut yhteensä vuosina 2003-2006 Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Lähde: OPALA

16 23.11.2014 Yrittäjiksi aikoneet AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutusaloittain, Oulun seudun ammattikorkeakoulu vuosina 2003-2006 Lähde: OPALA Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Luonnonvara- ja ympäristöala Luonnontieteiden ala Kulttuuriala

17 23.11.2014 Yrittäjiksi aikovien %-osuus AMK-tutkinnon suorittaneista koulutusaloittain, kaikki ammattikorkeakoulut yhteensä vuosina 2003-2006 Lähde: OPALA Vastaajia yhteensä: vuonna 2003 10 275 vuonna 2004 10 786 vuonna 2005 11 409 vuonna 2006 12 231

18 23.11.2014 Yrittäjiksi aikovien %-osuus AMK-tutkinnon suorittaneista koulutusaloittain, Oulun seudun ammattikorkeakoulu vuosina 2003-2006 Lähde: OPALA Vastaajia yhteensä: vuonna 2003 465 vuonna 2004 548 vuonna 2005 436 vuonna 2006 545

19 23.11.2014 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Amk-tutkinnon vuonna 2001 suorittaneista työllisistä yrittäjien %-osuus vuonna 2004, koulutusalat yhteensä Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): koko maa 15 160 (354) Kajaanin amk 251 (4) Kemi-Tornion amk 336 (3) Keski-Pohjanmaan amk 289 (9) Oulun seudun amk 833 (9) Rovaniemen amk 426 (7)

20 23.11.2014 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Amk-tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä vuonna 2004, koulutusalat yhteensä Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): koko maa 17 158 (429) Kajaanin amk 211 (3) Kemi-Tornion amk 349 (7) Keski-Pohjanmaan amk 363 (15) Oulun seudun amk 830 (14) Rovaniemen amk 372 (6)

21 23.11.2014 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Amk-tutkinnon vuonna 2001 suorittaneista työllisistä yrittäjien %-osuus vuonna 2004, koulutusaloittain

22 23.11.2014 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Amk-tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista työllisistä yrittäjien %-osuus vuonna 2004, koulutusaloittain

23 23.11.2014 Ammatillisen tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Työllisiä yhteensä: koko maa 35 307 Keski-Pohjanmaa 622 Pohjois-Pohjanmaa 2 615 Kainuu 385 Lappi 1 314

24 23.11.2014 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Ammatillisen tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä vuonna 2004, Oulun seudun ammattiopisto Työllisiä yhteensä 1 039

25 23.11.2014 Ammatillisen tutkinnon vuonna 2001 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä koko maassa vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): luonnonvara-ala 1 739 (323) tekniikan ja liikenteen ala 11 396 (383) kaupan ja hallinnon ala 8 166 (353) matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 055 (76) sosiaali- ja terveysala 4899 (477) kulttuuriala 1 022 (8) humanistinen ja opetusala 548 (8) muu koulutus 545 (3)

26 23.11.2014 Ammatillisen tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä koko maassa vuonna 2004 Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): luonnonvara-ala 1 436 (247) tekniikan ja liikenteen ala 11 194 (316) kaupan ja hallinnon ala 8 968 (368) matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 462 (72) sosiaali- ja terveysala 7 092 (471) kulttuuriala 1 217 (77) humanistinen ja opetusala 488 (9) muu koulutus 544 (0) Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu

27 23.11.2014 Ammatillisen tutkinnon vuonna 2001 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): luonnonvara-ala 181 (24) tekniikan ja liikenteen ala 781 (31) kaupan ja hallinnon ala 520 (31) matkailu-, ravitsemis- ja talousala 286 (8) sosiaali- ja terveysala 365 (27) kulttuuriala 72 (4) humanistinen ja opetusala 25 (1) muu koulutus 0 (0)

28 23.11.2014 Ammatillisen tutkinnon vuonna 2003 suorittaneista yrittäjien %-osuus työllisistä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus. Sijoittumispalvelu Työllisiä (suluissa yrittäjien osuus): luonnonvara-ala 109 (10) tekniikan ja liikenteen ala 899 (17) kaupan ja hallinnon ala 492 (22) matkailu-, ravitsemis- ja talousala 348 (3) sosiaali- ja terveysala 619 (33) kulttuuriala 129 (4) humanistinen ja opetusala 24 (0) muu koulutus 0 (0)

29 23.11.2014 Hankkeistettujen opinnäytetöiden %-osuus opinnäytetöistä vuonna 2006, nuorten ja aikuisten AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa Opinnäytetyöt yhteensä (suluissa hankkeistettujen lkm): koko maa 20 786 (16 114) Kajaanin amk 280 (253) Kemi-Tornion amk 500 (390) Keski-Pohjanmaan amk 538 (448) Oulun seudun amk 1 007 (860) Rovaniemen amk 280 (253) Lähde: AMKOTA

30 23.11.2014 Lähde: AMKOTA Hankkeistettujen opinnäytetöiden %-osuus opinnäytetöistä vuosina 2000 - 2006

31 23.11.2014 Lähde: AMKOTA Hankkeistettujen opinnäytetöiden %-osuus kaikista opinnäytetöistä koulutusaloittain vuonna 2006

32 23.11.2014


Lataa ppt "23.11.2014 Mittarit yrittäjyyden arviointiin – löytyykö niitä? Pyydettynä näkökulmana oppilaitoksen ”yrittäjyyden” arviointi Torstai 29.3.2007 kello 11.00."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google