Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KU-selvitys Demokratiamallit 17.9.2014 Järvenpää-talo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KU-selvitys Demokratiamallit 17.9.2014 Järvenpää-talo."— Esityksen transkriptio:

1 KU-selvitys Demokratiamallit 17.9.2014 Järvenpää-talo

2 Demokratia ja osallistuminen: tavoitteet Kansalaisyhteiskunta Keski-Uudenmaan kunta on kuntalaisten uusi, avoin yhteisö, johon kaikilla on mahdollisuus sitoutua Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen lisäämällä yksilön, yhteisön ja alueiden vastuuta

3 Demokratia ja osallistuminen: tavoitteet Demokratian vahvistaminen Kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan Luo edellytykset yksilön, yhteisön ja alueiden vastuun lisäämiselle omista ja yhteisistä asioista Tehostaa toimintoja kasvattamatta byrokratiaa ja kustannuksia

4 Lähtökohdat pohjana nykyinen visio kuntalain uudistus huomioitava valmistelussa soteratkaisu metropoliratkaisu mukana olevien kuntien määrä alueen palveluverkko

5 Ensimmäinen aitoon kunnanosahallintoon perustuva malli Suomessa! Päätöksenteko tehostuu yhdessä valtuustossa, joka luo puitteet ja pelisäännöt lähidemokratialle Kunta järjestää lähipalvelut lähellä asukasta, kunkin alueen omat tarpeet huomioon ottaen Keskitetyt ja lähipalvelut määritellään tarkoituksenmukaisella tavalla 5

6 Älykäs kaupunki on kilpailukykyinen vahvojen keskusten verkosto Keski-Uudenmaan uusi kaupunki yhdistää alueen keskukset toimivaksi verkostoksi Ketterästi ja älykkäästi toimiva kaupunki hyödyntää uutta teknologiaa ja on kilpailukykyinen sekä vetovoimainen mahdollisuuksien luoja Vahvat paikalliset identiteetit, loistava sijainti sekä laaja alue luovat yhdessä houkuttelevan toimintaympäristön ja monia vaihtoehtoja asukkaille ja yrityksille. 6

7 Kuntalaiset Kansalaisyhteiskunta Käyttäjädemokratia Liikelaitoksen johtokunta (tuottaja) Lähifoorumit (tilaaja) Palvelulauta- kunnat (tilaaja) Kaupungin- hallitus KV

8 Demokratian tarkastelun neljä näkökulmaa (lähde: Inga Nyholm)

9 Kansalaisyhteiskunta yhdistää eri lähidemokratian polut omalla lähialueella ja laajalla palvelualueella – yksilö (asukas, kuntalainen) – palvelun käyttäjät (käyttäjädemokratia) – asuinalue (kunta, kunnan osa-alue) – kunnassa toimivat yhteisöt, järjestöt ja yhdistykset

10

11 Aluemalli

12 Toimielimet nykyisiä kuntarajoja ei käytetä, vaan toiminta perustuu aidosti toimiviin yhteistoiminta-alueisiin lähifoorumit (5) valitaan suorilla vaaleilla (kuntavaalien yhteydessä) alueiden määrä 5 uusille alueille merkittävä määrä tehtäviä ja budjettivaltaa (laaja malli) mahdollistaa uuden rakenteen nykyisistä kuntarajoista riippumatta

13 Toimielimet keskushallinto ohjaa ja koordinoi taloutta ja palveluiden järjestämistä alueellinen toimielin: lähifoorumi eri alueilla on mahdollista vastata luontaisista erityispalveluista koko kunnan osalta (ruotsinkieliset palvelut, kulttuuri tms.)

14 Päätöksentekomalli demokratiaryhmä esittää aluelautakuntamallia (lähifoorumit) koko kunnassa toimii valtuuston valitsema päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja (nimike pormestari) alueilla (5) koko- tai osa-aikainen pj koko kunnan puheenjohtajalla läsnä / puheoikeus lähifoorumeissa alueiden puheenjohtajilla läsnäolo / puhe-oikeus kh:ssa

15 PALVELU- ORGANISAATIO HALLINTO- ORGANISAATIO Palvelu- lautakunta 1 Palvelu- lautakunta 1 Jaostot Nuorisovaltuusto Keskusvaalilautakunta K U N N A N H A L L I T U S (11-15) Tarkastuslautakunta K U N N A N V A L T U U S T O (59-67) L U O T T A M U S H E N K I L Ö O R G A N I S A A T I O Taru_Luonnos121127 Mäntsälä City Lähifoorumi (7-9) Mäntsälä City Lähifoorumi (7-9) Nurmijärvi City Lähifoorumi (7-9) Nurmijärvi City Lähifoorumi (7-9) Palvelu- lautakunta 2 Palvelu- lautakunta 2 Palvelu- lautakunta 3 Palvelu- lautakunta 3 Keskushallinto ohjaa ja koordinoi Liikelaitosten johtokunta Vanhus- ja vammais- neuvostot Vanhus- ja vammais- neuvostot Sibbesborg City Lähifoorumi (7-9) Sibbesborg City Lähifoorumi (7-9) Hyvinkää City Lähifoorumi (7-9) Hyvinkää City Lähifoorumi (7-9) Tuusulanjärvi City Lähifoorumi (7-9) Tuusulanjärvi City Lähifoorumi (7-9)

16 Tilaaja-tuottaja malli Sovellettu tilaaja-tuottaja –malli Organisaation järjestämisen sekä toiminnan ja talouden ohjauksen perusta Monituottaja-malli; kaupungin oma, toisen kunnan tai kuntien yhteinen palvelutuotanto, palvelujen hankkiminen yksityisen tai 3. sektorin palvelutuottajilta Asukkaiden tarvitsemat palvelut keskeinen asia Hallinto- ja palveluorganisaation työnjako Palvelujen järjestämis- ja tuotantovastuut määritelty erikseen


Lataa ppt "KU-selvitys Demokratiamallit 17.9.2014 Järvenpää-talo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google