Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seuduntulevaisuuden näkymät ja haasteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seuduntulevaisuuden näkymät ja haasteet"— Esityksen transkriptio:

1 Seuduntulevaisuuden näkymät ja haasteet
Työvoiman saanti, eri toimialat, naistyöpaikat Tunnettuuden lisääminen, seutukunnan markkinointi Maatalouden rakennemuutos, perheviljelmien jaksaminen, maidontuotannon keskittyminen Keski-Pohjanmaalle Globalisaation vaikutukset Kulttuuriyrittäjyys, kulttuuri hyvinvoinnin lisääjänä Metalliteollisuuden alihankintamahdollisuudet Lähiruokateollisuuden kehittäminen Yritysten palveluympäristön jatkokehitys, erityispalvelujen saanti Taloudellisen toimeliaisuuden kasvu seudulla -> työpaikat ja asukkaat, toisaalta ikäluokkien pieneneminen Elinkeinotoiminnan profiloituminen Biopolttoaineen teko puusta, turpeesta ja eläinperäisistä aineista yms. Vahvuuksien vahvistaminen Puuteollisuuden kehitys

2 Seudun vahvuudet ja heikkoudet (swot)
vahva, monipuolinen ja monialainen elinkeinorakenne, puu, metalli, veneala/muovi, elintarviketeollisuus, kaivostoiminta, turkistuotanto alkutuotannon keskittymä, mahdollisuudet myös bioenergiassa kulttuurinen identiteetti, Kaustinen ilmiö ja nimi on tunnettu brändi hyvä väestörakenne ja hyvät ihmiset, korkea työmoraali sijainti; lähellä useita kasvukeskuksia, satama, lentokenttä, rautatie Huono tiestö – este yrittäjyydelle luonnonrikkaudet, hyvät pohjavesivarat hyvä palvelutaso, peruspalvelut kunnossa kohtuuhintaiset asunnot, joustava tonttipolitiikka, turvallinen asuinympäristö tietoverkko maakunnassa laajat koulutusmahdollisuudet II –asteen koulutuksen tulevaisuus seudulla Yrittäjyysilmapiiri/julkinen tahon mahdollisuudet parantaa paluumuuttajille löytyy töitä Matkailun kehittäminen Kulttuurin taloudelliset ja hyvinvoinnilliset mahdollisuudet IT –alalla haasteena sisältöjen tuottaminen Vahvat kylät - kuntastrategiat Oman alueen energian tuotanto – tuulivoimala, bioenergia

3 Seudun vahvuudet ja heikkoudet (swot)
väestön ikääntyminen, suhteellinen asema kuitenkin hyvä ammattihenkilöstön puute, naistyöpaikkojen puute sijainti heikkoutena; seutu harvaanasuttua, pitkät etäisyydet seutukunnan sisällä 6 kunnan keskinäinen kilpailu, se voi olla myös vahvuus seutukuntajako, kahtiajakoisuus maakuntatasolla, seutukunnan askelmerkit (kehittämisstrategia) -yhteistyössä liian pieni alueellinen ajattelu -kuntien heikentyvä talous -matala tulotaso -tunnettavuus ja markkinointi, vetovoimatekijöiden (viihtyvyys) puute työvoiman houkuttelussa -vähän palvelutyöpaikkoja -tiestön kuntoon kiinnitettävä huomiota sekä julkisen liikenteen turvaaminen -hoiva-ala, hoitopaikat -yrittäjien saaminen alueelle -tietoverkkoja ei kaikilla alueilla -pääomaköyhyys

4 Seudun mahdollisuudet ja uhat (swot)
-uusi EU:n ohjelmakausi -matkailu ja sen verkostoituminen, veturiyritykset, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut kaivostoiminta liitännäisineen alkutuotannon vahva keskittymä, sis. hevostalous globalisaation vaikutus hoivayrittäjyys harrastus- ja palvelutuotanto seudullisena Kuituverkko – valtion toimenpiteet sen kehittämiseksi kansainväliset yhteydet ja hankkeet bioenergia tulevaisuudessa puhdas luonto, erämaat yrityspalvelujen kehitystyö rahoitusyhtiöt – seudullinen/maakunnallinen

5 Seudun mahdollisuudet ja uhat (swot)
-Onko kasvun esteenä työvoiman saanti? ?Onnistutaanko rekrytoinnissa ja koulu- tuksen järjestämisessä alueen työvoimatarpeiden mukaan ? -väestökato, uhka vai seuraus; erityisesti korkeammin koulutetut -energian hinta ja saatavuus, etäisyydet ja kustannukset -kuntaosuuksien kasvu hankerahoituksessa -julkisen sektorin henkilöstön jaksaminen -maaseutuihmisten jaksaminen -yritysten omistuspohjan kansainvälistyminen -äärijärjestöt (esim. turkistuotanto) -sivukylien autioituminen -2. asteen koulujen oppilaspula – lukiot/ammatilliset koulut -perusaste – valtion toimenpiteet esim. valtionosuuden muuttuminen -epäterve kateus -perheiden ja työikäisten poismuutto -miten saadaan korkeakoulutetut palaamaan esim. etätyön mahdollisuudet -eläkeläisten poismuutto -työtä on tarjolla, mutta ei arvosteta -tietoverkkojen palvelujen vähyys


Lataa ppt "Seuduntulevaisuuden näkymät ja haasteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google