Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lypsylehmien kuntoluokitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lypsylehmien kuntoluokitus"— Esityksen transkriptio:

1 Lypsylehmien kuntoluokitus

2 Kuntoluokitus Määritellään lehmän ja karjan ravitsemuksellinen kunto pisteyttämällä Apuväline terveydenhuollossa Kuntoluokitus antaa kuvan koko karjan sen hetkisestä kunnosta. Jatkuvalla seurannalla saadaan kuva eläinten kunnon muutoksista lypsykauden eri vaiheissa. Kuntoluokitus on yksi apuväline karjan terveysongelmien selvittelyssä, terveydenhuollossa, ruokinnan seurannassa ja suunnittelussa. Lehmän kuntoluokka kannattaa kirjata mittalypsyn yhteydessä mittalypsykorttiin. Päätettäessä väkirehuannoksen määrä ja laatu, on hyvä katsoa tuotoksen rinnalla lihavuuskuntoa ja tuotantovaihetta.

3 Terveysriskit Vaarallisinta on lihominen ja laihtuminen
Poikiessa sopiva kunto Laihtuminen poikimisen jälkeen kertoo energiavajeesta Eläimen terveyden kannalta haitallisinta on kuntoluokan muuttuminen; pahinta on jatkuva lihominen ja laihtuminen. Lypsykauden alussa lehmän tulisi olla sopivassa kunnossa, ei liian laiha eikä liian lihava. Vaarallisinta on lihominen ja laihtuminen maksa käsittelee rasvan ja kuormittuu muut toiminnot heikkenevät Laihtuminen poikimisen jälkeen kertoo energiavajeesta ei yli yhden pisteen laskua tuotantohuipun aikana ei yli ½ pistettä ensimmäisen kk:n aikana

4 Lihava lehmä altistuu Poikimisen aikaan Poikimavaikeus Poikimahalvaus
Utaretulehdus Juoksutusmahahäiriöt Lihavalla lehmällä syöntikyky heikkenee ja se on alttiimpi sairastumaan, kun elimistö purkaa kudosten rasvavarastoja. Poikiessa lihavat lehmät ovat alttiita poikimavaikeuksille, poikimahalvauksille, utaretulehduksille ja juoksutusmahahäiriöille.

5 Lihava lehmä altistuu Poikimisen jälkeen Syöntiongelmat, asetonitauti
Sorkkakuume

6 Tiineyttämisen aikaan
Lihava lehmä altistuu Tiineyttämisen aikaan Hedelmällisyysongelmia

7 Laiha lehmä Laihtuminen on merkki syöntiongelmista
Laiha lehmä ei pysty korkeisiin tuotoksiin. Aina on selvitettävä johtuuko laihtuminen ruokinnasta vai sairaudesta. Laihtumisen seurauksena eläin kärsii energiavajeesta, mikä johtaa alentuneeseen tuotokseen, ruokahaluttomuuteen, asetonitautiin sekä heikentyneeseen hedelmällisyyteen

8 Laiha lehmä Ruokinnallista Huonot rehut Liian vähän Veden puute

9 Laiha lehmä Lehmästä johtuvaa Kipeät jalat pihatot!! Muita sairauksia

10 Menetelmä Määritellään paljonko lehmällä on rasvaa luiden ja nahan välissä Arvostelun kohteena selän ja lantion seutu Kullekin lehmälle piste asteikolla 1-5 Kuntoluokituksella määritetään eläimen ravitsemuksellinen kunto pisteyttämällä. (1 = erittäin laiha ja 5 = erittäin lihava, tavoite 3-3,5). Kuntoluokitus antaa kuvan koko karjan sen hetkisestä kunnosta. Jatkuvalla seurannalla saadaan kuva eläinten kunnon muutoksista lypsykauden eri vaiheissa. Kuntoluokitus on yksi apuväline karjan terveysongelmien selvittelyssä, terveydenhuollossa, ruokinnan seurannassa ja suunnittelussa. Lehmän kuntoluokka kannattaa kirjata mittalypsyn yhteydessä mittalypsykorttiin. Päätettäessä väkirehuannoksen määrä ja laatu, on hyvä katsoa tuotoksen rinnalla lihavuuskuntoa ja tuotantovaihetta.

11 Menetelmä Koko karjan tulokset tuotantovaiheittain keskiarvot
kuntoluokan vaihtelu

12 Menetelmä Yksilöiden seuranta
kuntoluokan muutos tuotannon eri vaiheissa

13 Asteikko 1-5 1 = laiha 5 = lihava 3 = tavoitetila koko lypsykauden
Mainitse mahdolliset ½, +, - Tavoite lypsykaudella 3 ja 4- välillä

14 Arvostelukohdat Aloitettaessa kuntoluokitusta kannattaa pari ensimmäistä lehmää arvostella tarkasti. Lehmästä tarkastellaan kahdeksaa eri kohtaa, jotka pisteytetään yhdestä viiteen. Saaduista arvoista lasketaan keskiarvo, joka on lehmän kuntoluokka. Näin silmä tulee ”kalibroiduksi” ja loput lehmät voi sitten kuntoluokittaa nopeammin.

15 Luokka 1 A G H F D B 2/3 E C

16 Luokka 2

17 Luokka 3 1/3

18 Luokka 4

19 Luokka 5

20 Toteutus Asetu lehmän taakse ja kyljille Selkälinja Poikkihaarakkeet
Lantion alue Hännän tyvi Kuntoluokittaja katsoo lehmää takaapäin ja kyljiltä, erityisesti oikealta. Jos mahdollista, tunnustellaan myös käsin.

21 Hyvä kuntoluokka 3 Selkälinja näkyy ja tuntuu
Poikkihaarakkeet erottuvat Sopiva kuntoluokka on pisteissä no 3- > 4-. Luut ovat tunnettavissa, erityisesti poikkihaarakkeiden päät.

22 Hyvä kuntoluokka 3 Lantion seudun luut erottuvat, mutta eivät ole teräviä

23 Lihava lehmä Selkälinja kadonnut Poikkihaarakkeet eivät tunnu
Lihavalla luut ovat kadonneet rasvan alle ja kurveja ei ole selän päällä havaittavissa.

24 Lihava lehmä Kurvit kadonneet lantion seudulta
Hännän tyvi täyttyy rasvalla

25 Laiha lehmä Selän nikamat erottuvat Lantion luut näkyvissä terävinä
Laihan lehmät luut tuntuvat teräviltä ja särmikkäiltä. Ne myös näyttävät kulmikkailta. Selkälinja on sahamainen ja okahaarakkeet erotettavissa. Hännän juuren kolo on syvä

26 Laiha lehmä Poikkihaarakkeet terävät ja kuultavat nahan alta
Hännän juuren kolo on syvä

27 Kuka kuntoluokittaa? Karjanhoitaja itse
Eläinlääkäri terveydenhuolto-käynnin yhteydessä Neuvojat Kuntoluokittamiseen voi harjaannuttaa itsensä kuka tahansa. Silmän kalibroiminen toisten seurassa on paikallaan silloin tällöin. Erityisesti oman karjan kanssa tulee helposti tilasokeutta. Karjanhoitajan oma kuntoluokitus kannattaa tehdä mittalypsyn yhteydessä. Alkava lihominen tarkistetaan erityisesti tiinehtyneiltä ja tarvittaessa vähennetään energiaa. Karjanhoitaja itse tiinehtyneiden eläinten energian säätely! Eläinlääkäri terveydenhuolto-käynnin yhteydessä yhteydet muihin havaintoihin eläinten kunnossa Neuvojat ruokinnan suunnittelu ja toteutus

28 Tulosten laskenta Koko karjan tulokset lasketaan tuotantovaiheittain: ryhmien keskiarvot ja vaihteluvälit.

29 Tulosten tulkinta Kunnon muutos lypsykauden aikana
Onko laihuus ongelma? Onko lihomista? Yksilöllinen ruokinnan tarkistus tarvittaessa Tuloksista tarkastellaan kuntoluokan muuttumista eri tuotannon vaiheissa. Erityisesti laihtuminen poikimisen jälkeen kertoo energian puutteesta ja altistaa hedelmällisyyshäiriöille. Jos karjassa on laihoja eläimiä, on tarpeen pohtia onko laihtuminen ruokinnallista vai seurausta esim. ontumisesta. Lihominen saattaa johtua osastoinnin puutteesta pihatossa tai rehun varastamisesta parsinavetassa. Onko laihuus ongelma? syiden selvittely ja korjaus ruokinnallista vai olosuhdeperäistä? Onko lihomista? johtuuko ruokintasuunnitelmasta vai toteutuksesta? korjaavat toimenpiteet

30 Nettilaskurin käyttö Helppo tapa laskea tulokset!
Historiatiedot samassa rekisterissä Karjakohtaiset ja lehmäkohtaiset graafit Tulosten laskenta on helppoa nettilaskurin avulla. Navetassa kirjataan eläimen korvanumero ja/tai nimi sekä kuntoluokka. Nämä sekä poikimapäivä tallennetaan tulosten syöttö –sivulle. Laskuri laskee tulokset ja piirtää käyrät!

31 Nettilaskurin käyttö Tarvittavat lähtötiedot
Lehmän nimi ja /tai numero Poikima-aika Kuntoluokkapiste Tulosten laskenta on helppoa nettilaskurin avulla. Navetassa kirjataan eläimen korvanumero ja/tai nimi sekä kuntoluokka. Nämä sekä poikimapäivä tallennetaan tulosten syöttö –sivulle. Laskuri laskee tulokset ja piirtää käyrät!

32 Nettilaskurin käyttö Tulokset
Kuntoluokkien keskiarvot ja vaihtelut eri tuotantovaiheissa Kuvaajat Tulosten laskenta on helppoa nettilaskurin avulla. Navetassa kirjataan eläimen korvanumero ja/tai nimi sekä kuntoluokka. Nämä sekä poikimapäivä tallennetaan tulosten syöttö –sivulle. Laskuri laskee tulokset ja piirtää käyrät!

33 Nettilaskurin käyttö Harjoitusversio
Oikea rekisteri on tallentava, jolloin saat myös yksilöhistorian Tulosten laskenta on helppoa nettilaskurin avulla. Navetassa kirjataan eläimen korvanumero ja/tai nimi sekä kuntoluokka. Nämä sekä poikimapäivä tallennetaan tulosten syöttö –sivulle. Laskuri laskee tulokset ja piirtää käyrät!. Harjoituskarjan tiedot saat klikkaamalla laskurin vasemmasta yläkulmasta.


Lataa ppt "Lypsylehmien kuntoluokitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google