Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulevaisuuden koulutus ja osaamistarpeet IOY:n koulutuspäivä 7.11.2008, Turku Hamburger Börs.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulevaisuuden koulutus ja osaamistarpeet IOY:n koulutuspäivä 7.11.2008, Turku Hamburger Börs."— Esityksen transkriptio:

1 Tulevaisuuden koulutus ja osaamistarpeet IOY:n koulutuspäivä 7.11.2008, Turku Hamburger Börs

2 2 Yleissivistys ja osaaminen 2030-hanke Projektin tavoite: “koulutusjärjestelmän toimijoille uusia ajatuksia ja uutta materiaalia tulevaisuuden päätöksenteon tueksi koulutusjärjestelmän toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja uusien toimintamallien ja tapojen löytämiseksi” Menetelmät:  Tulevaisuusbarometri  Heikot signaalit  Causal Layered Analysis (CLA)  Tulevaisuusverstaat

3 3

4 4 Tärkeimmät toteutettavat toimenpiteet suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Tulevaisuusbarometrin tuloksia: Koulutusjärjestelmän tarjontaa on muutettava vastaamaan nykyistä enemmän työelämän tarpeita vastaavaksi. Oppimisen tasa-arvon turvaaminen: Koulutusjärjestelmän tulee turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen asuinpaikasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Yksilöllisyys, räätälöidyt opintosuunnitelmat Elinikäisen oppimisen tukeminen opintosetelijärjestelmän avulla

5 5 Suomalaisen koulutusjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet Reaktiivi- suudesta proaktiivi -suuteen Rakenteiden joustavuus Opetuksen laadun turvaaminen Uudenlaiset yhteistyö- mallit ja -verkostot

6 6 Todennäköisin kehityskulkuToivottavin kehityskulku 1. Yhteiskunta tarjoaa yhden ilmaisen tutkinnon. Muutoin yksilön ja työnantajan vastuulla. (32%) 2. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. (25%) 3. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. Maksullisen koulutuksen verovähennyskelpoisuus. (17%) 4. Työnantajalla suuri vastuu elinikäisestä oppimisesta. (13%) 5. Yhteiskunnan luoma opintoseteli- järjestelmä tukee kaikkien kansalaisten elinikäistä oppimista (7%) 6. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat koulutusvakuutukset. (6%) 1. Yhteiskunnan luoma opintosetelijärjestelmä tukee kaikkien kansalaisten elinikäistä oppimista. (49%) 2. Työnantajalla suuri vastuu elinikäisestä oppimisesta. (28%) 3. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. Maksullisen koulutuksen verovähennyskelpoisuus. 4. Yhteiskunta tarjoaa yhden ilmaisen tutkinnon. Muutoin yksilön ja työnantajan vastuulla. (5,5%) 5. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat koulutusvakuutukset. (4%) 6. Jokainen yksilö on itse vastuussa elinikäisestä oppimisesta. (2%) Kuinka vastuu elinikäisestä oppimisesta on jakautunut vuonna 2030?

7 7 Ristiriitaisuuksia barometrin vastauksissa Tasa-arvo – Yksilöllisyys Yleissivistävyys – Työelämänosaaminen Pienet, joustavat yksiköt – Tehokkaat, suuret yksiköt, huippuyliopistot Kaikkien osaamistaso – Huippujen nostaminen ylemmäs Tutkintojen kunnioittaminen – Osaamiskokonaisuudet, sertifioinnit Maksuttomuus - Maksullisuus

8 8 Tulevaisuusverstaat: Suomalaisen koulutussektorin 20 muutoshaastetta 1.Nykyisen koulutusjärjestelmän jäykkä rakenne 2.Vuorovaikutustaitojen ja verkostoitumisen tärkeys tulevaisuudessa 3.Tasapäistämisen sijaan kaikista huippuja 4.Uudet nuorten syrjäytymistä ehkäisevät mallit 5.Syrjäytymisuhan vähentäminen useiden työurien nivelvaiheissa 6.Teorian ja käytännön kohtaanto-ongelmien ratkaisut 7.Koulutuksen ohjausjärjestelmän kehittäminen koulutuksen ennakoinnin kehittämiseksi

9 9 Tulevaisuusverstaat: Suomalaisen koulutussektorin 20 muutoshaastetta 8. Opintosuunnitelmien uudistaminen ja muuttaminen nykyistä joustavammiksi 9. Koulutuksen arvostuksen lasku 10. Oppilaanohjaus elinikäisen oppimisen tukena 11. Ammattien murtuminen, toimialojen murros 12. Ikärakenteen muutos 13. Elinikäisen oppimisen synnyttämät tarpeet 14. Korkeakouluopiskelijoiden täydennyskoulutustarjonnan lisääminen ja kehittäminen

10 10 Tulevaisuusverstaat: Suomalaisen koulutussektorin 20 muutoshaastetta 15. Tutkintojen/koulutuksen maksuttomuus/maksullisuus 16. Yhteisöllisen tiedon rakentamistaitojen pedagogiset haasteet 17. Muuttuva opettajuus 18. Tehokkuusvaatimukset tappavat luovuuden (slow flow) 19. Monikulttuurisuuden tuomat haasteet suomalaiselle monokulttuuriselle luottamusyhteiskunnalle 20. Eettisten, ympäristö- ja luontohaasteiden nostaminen esille

11 11 Muutos ja muutoksen hallinta Kuinka hallita koulutuksen ja osaamistarpeiden muutosta??? Isoäiti-indikaattori 1000-vuoden indikaattori Pokerifilosofia Ira.ahokas@tse.fi www.tse.fi/tutu


Lataa ppt "Tulevaisuuden koulutus ja osaamistarpeet IOY:n koulutuspäivä 7.11.2008, Turku Hamburger Börs."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google