Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

“Maistereita vai tradenomeja – kirjastoalan ylempi ammattikorkeakoulu-tutkinto” Yliopettaja Olli Mäkinen olli.makinen@turkuamk.fi tel: 050-5985704 www.turkuamk.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "“Maistereita vai tradenomeja – kirjastoalan ylempi ammattikorkeakoulu-tutkinto” Yliopettaja Olli Mäkinen olli.makinen@turkuamk.fi tel: 050-5985704 www.turkuamk.fi."— Esityksen transkriptio:

1 “Maistereita vai tradenomeja – kirjastoalan ylempi ammattikorkeakoulu-tutkinto” Yliopettaja Olli Mäkinen tel: 1

2 Kirjastoasetus, 4 § ( /1157) Kunnan kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tutkinnon nimeke Suomessa tradenomi (ylempi amk) Kansainvälisesti Master’s Degree (Master of Business Administration). Johtajuus-koulutusohjelma on puuttunut kirjastoalalta > “työmarkkinatilaus”

3 Esitelmän sisältö 1. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma = KITI
2. Ylemmän OPS 3. Tulevaisuudennäkymiä

4 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Turun ammattikorkeakoulu, kulttuuriala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa toimialue Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma

5 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Kirjasto- ja tietopalvelun ko. > 210 op > tradenomi Kirjastoalan ammatillista täydennyskoulutusta maahanmuuttajille > 60 op > Open Zone projekti Erikoistumisopinnot > 60 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto > 90 op, tradenomi, yl. ammattikorkeakoulu

6 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Pieni laitos, 5 opettajaa, otetaan n. 20 perusopiskelijaa vuodessa Täydennyskoulutusta, erikoistumis-/pätevöitymisopintoja yhdessä täydennyskoulutusyksikön kanssa Tulosyksikön puolelta asetettuja tavoitteita: esim. kansainvälisyys, opetuksen kehittäminen, numeeriset tunnusluvut, t & k -toiminta

7 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
T & k toiminta: tyypillistä kehittämistyötä. KITI on haluttu yhteistyökummani projekteissa. Opetuksen, koulutuksen kehittäminen (ylempi amk-tutkinto, laatujärjestelmät, maahanmuuttajien täydennyskoulutus) Kansainvälisiä projekteja > monikulttuurisuus, yhteisöllisyys, kehitysyhteistyö Opiskelijat tekevät päättötyönä työelämälähtöisen kehittämistyön, ei perustutkimusta Tutkimusprojektit pyritään liittämään opetukseen, esim. metodiopintoihin (Cosmos, Koukku)

8 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
Mitä on kehittämistyö? Koulutuksen “käytännöllisyys” ja työelämäyhteys. Suuri osa ammattitaidossa opitaan työssä ja koulutuksen aikana.

9 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma (KITI)
Opettajien pätevyys: ammattipedagogiset opinnot, 60 op Sitoutuminen yhteisöllisiin ja itseohjautuviin oppimis- käsityksiin, niitä tukeviin menetelmiin > pyritään edellyttämään myös vierailevilta tuntiopettajilta Allekirjoittaneen oma näkemys, että informaatio on muutoksen ja kehityksen (itsensä kehittämisen) väline, palvelee näitä tarkoituksia > pragmatismi Yhteisöllisyys: tiedonhaku on sosiaalinen prosessi > wikit, sosiaalinen media > tulisi huomioida myös fyysisissä oppimistiloissa

10 Ylemmän OPS Tutkinnon/koulutusohjelman suunnitteluvaihe (yhä meneillään) Taustaorganisaatiot: muut yliopisto- ja neuvottelukunnat osallistuivat ahkerasti koulutusohjelman suunnitteluun KITIn neuvottelukunta mukana suunnittelussa (esim. Inkeri Näätsaari, Maija Söderblom, Gunilla Widen-Wulff + neuvottelukuntaan kuuluvia liike-elämän edustajia) Arenen kirjastotyöryhmä Turun AMKin muita tulosalueita, esim. Liiketalous Kokeilu: 2 kertaa: johtajuus 2.0 erikoistumisopinnot

11 Hakukelpoisuus Koulutus suunnataan ensisijaisesti Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa tradenomin tutkinnon suorittaneille henkilöille. Tämän lisäksi koulutus kohdistetaan myös muille aihealueesta kiinnostuneille, joilla on suoritettuna amk-tutkinto tai yliopistossa kandidaatin tutkinto, johon kuuluu tai jonka lisäksi on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä kirjasto- ja informaatiotutkimuksen aine- tai ammattiopintoja. Koulutukseen hakeutuvalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta

12 Ylemmän OPS: muuttuva toimintaympäristö
Opetussuunnitelma painottuu työyhteisön käytäntöjen ja toimintojen uudistamiseen. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa johtamisen haasteina ovat oman organisaation, toimintaympäristön ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutokset sekä organisaatioiden kyky ennakoida ja vastata haasteisiin >kehittäminen, kehittämistyöt ovat koko koulutusohjelman punainen lanka

13 Ylemmän OPS: johtajuus
Koulutusohjelma keskittyy kirjasto- ja tietopalvelujen johtamiseen ja kehittämiseen. Tulevaisuuden johtajuus kirjasto- ja tietopalvelualalla vaatii syvää strategista osaamista, tehokasta osaamisen johtamista sekä yhteisöllistä toiminnan kehittämistä.

14 Ylemmän OPS: kompetenssit “ovat vielä vaiheessa”
1 Itsensä kehittäminen 4 Kehittämistoiminnan osaaminen 7 Yhteisöllinen osaaminen 2 Eettinen osaaminen 5 Organisasaatio- ja yhteiskuntaosaaminen 8 Informaatio-osaaminen 3 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 6 Kansainvälisyysosaaminen

15 Ylemmän OPS: kehittämistyöt
Työelämäperustaisuutta ja kehittämisen näkökulmaa painottavalla opinnäytetyöllä (kehittämishanke, kehittämistyö) on tärkeä tehtävä ammatillisen osaamisen syventämisessä. Kehittämistyö lisää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista sekä palvelee työelämän kehittämistarpeita. Keskeistä työssä on tutkiva ja kehittävä ote sekä hankittujen tietojen kriittinen tarkastelu, hyödyntäminen ja soveltaminen. Kehittämisen kohteena voivat esimerkiksi olla työpaikan erilaiset prosessit ja järjestelmät, jotka liittyvät työmenetelmiin, johtamiseen tai hallinnollisiin käytäntöihin.

16 Tulevaisuudennäkymiä
Ops 2.0 Tietoyhteiskuntautopiat Yhteistyö yliopistojen kanssa Tarvitaanko kaikkia oppilaitoksia? Mikä on ammattin tulevaisuus? Toimenkuva?

17 Kirjastolehti 4/2010 Luettavissa: ”Kirjastoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Turkuun” Kirjastolehti 4/2010, s


Lataa ppt "“Maistereita vai tradenomeja – kirjastoalan ylempi ammattikorkeakoulu-tutkinto” Yliopettaja Olli Mäkinen olli.makinen@turkuamk.fi tel: 050-5985704 www.turkuamk.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google