Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OIKEAT ASKELEET Perässäkulkijasta edelläkävijäksi Tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa parantaa lasten ja nuorten kykyä ratkoa ongelmia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OIKEAT ASKELEET Perässäkulkijasta edelläkävijäksi Tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa parantaa lasten ja nuorten kykyä ratkoa ongelmia."— Esityksen transkriptio:

1 OIKEAT ASKELEET Perässäkulkijasta edelläkävijäksi Tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa parantaa lasten ja nuorten kykyä ratkoa ongelmia

2 Hankinnan perustelut

3 Askel 1 – Verkon kapasiteetti Tabletit liitetään avoimeen verkkoon, jota myös kuntalaiset voivat käyttää. Näin varmistetaan muun verkon toimintavarmuus ja kapasiteetin riitävyys. Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta: Avoin verkko valmis 12/2014 Langattoman verkon päivitys valmis 12/2014 Verkkoliikenteen priorisointi valmis 12/2014 Avoin langaton verkko laajenee kirjastoihin. Tablet-tietokoneiden käyttö opetuksessa vahvistaa oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja.

4 Askel 2 – Laitevalinta ja takuu Taloudellisesti kilpailukykyinen hankinta toteutetaan niin, että yhdeltä toimittajalta hankitaan mahdollisimman suuri laite-erä. Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta: Samsung Galaxy Tab 4 10.1, näyttösuoja ja suojakuori, 223.5e 2 vuoden takuu Tietohallinnossa varalaitteita Opettajille 4G mallit näppäimistöllä Tablet-tietokoneiden käyttö opetuksessa vahvistaa yksilöllisiä oppimiskokemuksia.

5 Askel 3 - Laitehallinta Tablet-tietokoneiden keskitetty hallinta parantaa laitteiden tietoturvaa ja helpottaa arkipäivän asennustyötä. Laitetuki kyetään integroimaan osaksi HelpDesk -palvelua. Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta: Laitteet liitetään laitehallintaan Etälukinta ja laitteen tyhjennys varkaustilanteessa Tablet-tietokoneiden käyttö näyttäisi myös parantavan työskentelyilmapiiriä koululuokissa.

6 Askel 4 – Käyttöönotto ja koulutus Ensimmäiset laitteet jaellaan TVT-tukihenkilöille marraskuussa 2014. Jakelu etenee koulukohtaisen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet kaikkien koulujen osalta: Toimittaja antaa koulutuksen tvt-tukihenkilöille. Tvt-tukihenkilöt toimivat vertaistukena koulun henkilökunnalle. Kouluyhteisössä taitavimpia käyttäjiä ovat oppilaat. Tablet-tietokoneiden käyttö muuttaa opetusta ja oppimista merkittävästi.

7 Askel 5 – Laitteiden jakoperusteet Laitteiden jakoperusteissa huomioidaan hankinnan PR- arvo sekä pedagogiset lähtökohdat. Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta: Laitteita oppilaille n. 16.000kpl Lukio ja ammatilliset koulut 23 % Peruskoulu 68 % Esiopetus 5 % Ruotsinkielinen tulosalue 3 % Tablet-tietokoneiden avulla lisääntyy tekemällä oppiminen sekä tutkiva oppiminen.

8 Askel 6 - Pedagogiikka Hankinnan vaikuttavuus syntyy pääosin opettajien kyvykkyydestä hyödyntää uusinta teknologiaa osana opetusta. Toimenpiteet: Johtajuuden uudistuminen; rehtoreiden ja johtoryhmien koulutus Oppilaitoskohtainen suunnitelma tabletlaitteiden pedagogisesta hyödyntämisestä Tvt-tukihenkilöiden tarjoama pedagoginen tuki Tablet-tietokoneiden avulla lisääntyy toisilta oppiminen ja tiedon jakamisen kulttuuri niin oppilaiden kuin opettajien keskuudessa.

9 Askel 7 – PR ja viestintä Miten maksimoida hankinnan tuoma julkisuushyöty! Suunniteltava yhdessä sivistystoimen ja kaupungin viestinnän kanssa. Sivistystoimi tiedottaa hankinnasta 8.10.2014 Tablet-tietokoneiden ja digitaalisen materiaalin avulla koulun on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan.

10 Oppimisen muutos Perinteisen oppikirjan tarve vähenee, kun internetiä aletaan hyödyntää opetuksessa laajemmin. Internetin käyttö lisää oppilaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä vuorovaikutteisuuteen tiedon hankinnassa ja tuottamisessa. Mobiililaitteiden hyödyntäminen vaikuttaa suoraan opetusmenetelmiin: ilmiöpohjaisuuteen, käänteiseen oppimiseen, pelillisyyteen, yhteisölliseen ja itseohjautuvaan oppimiseen sekä luovuuteen.

11 Kysymyksiä ? Verkon kapasiteetti Avoin verkko kaikissa kouluissa 12/2014. Kaikki tukiasemat vaihdetaan ja QoS otetaan käyttöön. 1 Laitevalinta ja takuu Käyttöön hankitaan markkinoiden kilpailukykyisin Tablet -tietokone 2 Laitehallinta Vantaan kaupungin laitemäärä tuplaantuu hankinnan myötä. Hallinta nousee keskiöön. 3 Käyttöönotto ja koulutus Koulutus toteutetaan oppipoika-kisälli toimintamallilla. 4 Laitteiden kohdennusperiaatteet Kohdennuksessa huomioidaan sekä hankinnan PR- merkitys sekä pedagogiset lähtökohdat 5 Pedagogiikka Hankinnan onnistuminen on pitkälti riippuvainen opettajien kyvystä hyödyntää uusinta teknologiaa. 6 PR ja viestintä Julkisuushyödyn maksimointi ja odotusten hyvä sisäinen markkinointi. 7


Lataa ppt "OIKEAT ASKELEET Perässäkulkijasta edelläkävijäksi Tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa parantaa lasten ja nuorten kykyä ratkoa ongelmia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google