Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Juha Sivonen 7.2.2006 Tulikivi Oyj. Tiedotustilaisuus 7.2.2006 klo 9:30 Tervetuloa Tilinpäätös 2005 Toimitusjohtajan katsaus Tulevaisuuden tavoitteet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Juha Sivonen 7.2.2006 Tulikivi Oyj. Tiedotustilaisuus 7.2.2006 klo 9:30 Tervetuloa Tilinpäätös 2005 Toimitusjohtajan katsaus Tulevaisuuden tavoitteet."— Esityksen transkriptio:

1 Juha Sivonen 7.2.2006 Tulikivi Oyj

2 Tiedotustilaisuus 7.2.2006 klo 9:30 Tervetuloa Tilinpäätös 2005 Toimitusjohtajan katsaus Tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet

3 Tilinpäätös 2005 Konsernin liikevaihto kasvoi 6,1% ja oli 58,6 Me€ (55,3) Vertailukelpoinen tulos parani 20,2% Tulos ennen veroja oli 6,1 Me (vert.kelp 5,0; julk. 6,1) Liikevaihto Q4:lla kasvoi 10,7% ja vertailukelpoinen tulos 54,7% Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 10,5 Me€ (6,5) Tilauskanta kauden lopussa oli 9,2 Me€ (5,4)

4 Vertailukelpoisuus Vuoden 2004 IFRS-standardin mukaiseen tilinpäätökseen tehtiin viimeiselle vuosineljännekselle 1,2 Me€suuruinen positiivinen kertakirjaus. Perusteena oli TEL-järjestelmän muutoksesta johtuva työkyvyttömyysvastuun poistuminen.

5 Liikevaihto58,655,36,1 Liikevoitto6,3 6,3/5,1 0,0/+22 Prosenttia liikevaihdosta10,7 11,4/9 Voitto ennen veroja6,1 6,1/5,0 -1,0/+20 Prosenttia liikevaihdosta10,3 11,1/9 Tilikauden voitto4,44,40,4 01-12/2005 01-12/2004Muutos, % Konsernituloslaskelman lyhennelmä Me

6 Osakekohtainen tulos, €0,48 0,48/0,39 Osakekohtainen oma pääoma, €2,802,54 Sijoitetun pääoman tuotto20,7 20,3/16,5 Omavaraisuusaste, %63,055,3 Gearing, %-3,112,1 Current ratio 1,61,9 Tilauskanta, (31.12), Me9,25,4 Bruttoinvestoinnit, Me4,83,9 Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, %8,17,1 Henkilöstö keskimäärin514513 12/2005 12/2004 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 91063859106385 Osakkeiden lukumäärä 31.1291063859106385 Tunnusluvut

7 12/200512/2004 Varat Pitkäaikaiset varat 22,021,0 Vaihto-omaisuus7,07,5 Lyhytaikaiset varat 11,613,4 Oma pääoma ja velat Oma pääoma 25,523,1 Varaukset0,30,2 Korollinen vieraspääoma3,38,7 Koroton vieras pääoma11,49,9 Taseen summa40,641,9 Me Konsernitase

8 12/200512/2004 Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto4,44,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumia4,02,8 Korkokulut ja –tuotot ja verot1,81,9 Käyttöpääoman muutos1,8-0,6 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot-1,5-2,0 Liiketoiminnan nettorahavirta10,56,5 Investointien rahavirrat Osakkuusyrityksien hankinta ja niille myönnetyt lainat-0,1-0,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-5,1-3,5 Investointeihin saadut avustukset Ja hyödykkeiden myynti0,30,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat, muutos0,8 Investointien nettorahavirta-4,1-3,4 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot5,6 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-5,3-4,8 Maksetut osingot-2,1-4,6 Rahoituksen nettorahavirta-7,4-3,8 Rahavarojen muutos-1,0-0,7 Rahavarat tilikauden alussa5,15,8 Rahavarat tilikauden lopussa4,15,1 Me Konsernin rahavirtalaskelma

9 Tulevaisuuden näkymät Tulikiven myynti kasvaa edelleen sekä pää- että uusilla markkinoilla. Yhtiö jatkaa panostuksia jakeluteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Energian jakeluun liittyvät epävarmuudet sekä lämmitysenergian hinnan kallistuminen lisäävät tulisijojen kysyntää. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla. Tilauskanta ennätystasolla.

10 Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle 6.4.2006 Voitonjakoesitys 0,280 €/A-osake, 0,273 €/K-osake, yhteensä 2,5 Me€ (=57% nettotuloksesta). Split: molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo 0,68  0,17 €; yhdestä vanhasta neljä uutta. Omien osakkeiden hankintavaltuutuksen uusiminen (max 672.138 A ja 238.500 K, määrät ennen splittiä) Hallitukselle valtuutus osakepääoman korottamiseen (max 1.821.277 uutta A-osaketta, määrä ennen spittiä) oikeudella poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.


Lataa ppt "Juha Sivonen 7.2.2006 Tulikivi Oyj. Tiedotustilaisuus 7.2.2006 klo 9:30 Tervetuloa Tilinpäätös 2005 Toimitusjohtajan katsaus Tulevaisuuden tavoitteet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google