Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EAPE-kokonaisuuden toteutus Aloitus- seminaari I & II 8 h + 8 h 11.-12.9.2006 Loppu- seminaari 8 h 30.11.2006 Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EAPE-kokonaisuuden toteutus Aloitus- seminaari I & II 8 h + 8 h 11.-12.9.2006 Loppu- seminaari 8 h 30.11.2006 Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä."— Esityksen transkriptio:

1 eAPE-kokonaisuuden toteutus Aloitus- seminaari I & II 8 h + 8 h 11.-12.9.2006 Loppu- seminaari 8 h 30.11.2006 Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä 13.9 - 29.11.2006 Reaaliaikaiset virtuaali-istunnot (klo16-18) - 4 x n. 2 h / istunto, yht. n 8 h 27.9 Kari Kiviniemi 16.11 1.11 27.9 12.10

2 eAPE:n tehtävät Yhteiset verkko- työskentelytehtävät 1. ammatillinen opettajuus 2. erilaiset opetusmenetelmät 3. opetuksen suunnittelu ja arviointi 4. ammatillisen opettajuuden erityisalueita Oppimisportfoliotehtävät 1.käsitys oppimisesta ja opetuksesta 2.opintojakson toteutussuunnitelman laatiminen 3. opetusmenetelmien uudistaminen 4. TVT:n opetuskäyttö 5. vapaasti valittava tehtävä (ammatillisen aikuiskoulutuksen, ammatillisen perusopetuksen tai ammattikorkeakouluopetuksen alueelta) Kari Kiviniemi

3 eAPE:n sisällöllinen toteutus Aloitussemi- naari I & II 11.-12.9.2006 - eAPE:n tavoit- teet, sisällöt, toteutustapa - portfoliotehtä- vien & verkko- työskentely- tehtävien esittely - käytettäviin työkaluihin / ohjelmistoihin perehtyminen Loppusemi- naari, 30.11.2006 -portfolioteh- tävien yhteinen käsittely 16.11 1.11 27.9 12.10 Pienryhmien vapaamuotoiset palaverit Opintojakson arviointi - palautteen keruu jokaisen 4 teeman päätteeksi - loppupalaute Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä, 13.9-29.11. Ammatilli- nen opettajuus – open asiantuntijuus, ope amk:ssa, aik.koulutukses sa, perusope- tuksessa… Erilaiset opetus- menetelmät Opetuksen suunnittelu ja arviointi Ammatilli- sen opetta- juuden eri- tyisalueita (oppisopimus- koulutus, näyt- tötutkinnot, t & k) Reaaliaikaiset virtuaali-istunnot Kari Kiviniemi

4 eAPE:n pedagoginen toteutus Aloitussemi- naari I & II 11.-12.9.2006 -pienryhmien tunnistaminen - harjoitukset ja kokeilut opintojaksolla käytettävillä työvälineillä /ohjelmistoilla Loppusemi- naari, 30.11.2006 - TVT- materiaalien esittely - posterinäyttely - pienryhmä- työskentely 16.11 1.11 27.9 12.10 Pienryhmien vapaamuotoiset palaverit - Opintopiirit, ”innokokoukset”, (mitä, miten, kuka vastaa mistäkin) Opintojakson arviointi Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä, 13.9-29.11. Yhteistoi- minnallinen oppiminen? sovellus Ongelma- perustainen oppiminen? sovellus Tutkiva oppiminen? sovellus Snowball, aivoriihi, perinteinen ryhmätyö? Reaaliaikaiset virtuaali-istunnot Kari Kiviniemi

5 eAPE:n tekninen toteutus Aloitussemi- naari I & II 11.-12.9.2006 -Ohjelmistojen esittely: WebCT Skype TeamSpeak ZEF Loppusemi- naari, 30.11.2006 16.11 1.11 27.9 12.10 Pienryhmien työskentely - Skype - pienryhmän valmistautumisen aputyökalu - 5 henkeä, reaaliaikaiset palaverit Opintojakson arviointi -ZEF- arviointityökalu Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä, 13.9- 29.11. WebCT-oppimisalusta - pienryhmäkohtaiset työskentelyfoorumit - yhteiset tehtäväkohtaiset valmiiden esitysten foorumit - ohjausfoorumit - informaatiolähteet Reaaliaikaiset virtuaali-istunnot: - TeamSpeak, koko ryhmän virtuaali-istunnot - Skype, pienryhmien työskentely Kari Kiviniemi


Lataa ppt "EAPE-kokonaisuuden toteutus Aloitus- seminaari I & II 8 h + 8 h 11.-12.9.2006 Loppu- seminaari 8 h 30.11.2006 Työskentely ja ohjaus virtuaaliympäristössä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google