Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikkeenjohdon semiotiikkaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikkeenjohdon semiotiikkaa"— Esityksen transkriptio:

1 Liikkeenjohdon semiotiikkaa
Leif Åberg kevät 1998 Ensimmäinen istunto, 25.2.

2 Aihepiirit: Liikkeenjohto, mm Semiotiikka, mm strateginen johtaminen
ohjausprosessi yhteisöviestinnän osa-alueet: profilointi, tiedottaminen, markkinointi, luotaus, muutosviestintä Semiotiikka, mm semioottinen neliö generatiivisen kulun kielioppi myyttianalyysi autokommunikaatio maisemasemiotiikka visuaalisten viestien semioottinen analyysi

3 Työmuodot Tietoiskut Ideapurskeet Pienryhmät Oppimispäiväkirja
Oheisaineistot Take home -”tentti”

4

5 Viestintä ja strateginen johtaminen

6 Miksi tarkastella? liikaa kelohonkastrategioita
joiden toteutus jätetään puolitiehen toiminnan oikeutus eli legitimiteetti unohdetaan usein viestintä on hissukseen saavuttamassa sen roolin, joka sille kuuluukiin mutta mitä on strateginen viestintä?

7 Ihmislähtöinen visiotyö
jotta visiointi onnistuu, yrityksen on yhdistettävä samaan aikaan liikkeenjohdon prosessit ja prosessit, jotka kumpuavat ihmisistä

8 Leijan lennättämisen taito: leija lentää,
jos on tuulinen sää, ja jos vastatuuleen juoksemalla onnistuu antamaan leijalle sen tarvitseman nostovoiman

9 Miksi leijametafora? leijan lennätys on herkkää puuhaa; jatkuvasti on tarkkailtava ympäristön muutoksia pelkkä leija on vain väline, tarvitaan ihmisiä saamaan se ilmaan leijan eri osien on oltava balanssissa. Jos leija puoltaa, se ei nouse, oli lennättäjä kuinka taitava tahansa

10 on tärkeää pitää se aktiivisesti tasapainossa
Kun leija lentää, on tärkeää pitää se aktiivisesti tasapainossa

11 Tämä aktiivinen tasapaino saavutetaan viestinnän avulla

12 Åbergin leija VISIO LEGITIMI- TEETTI YRITYS- KULTTUURI STRATEGIA
LIIKEIDEA, MISSIO YRITYS- KULTTUURI STRATEGIA RYHMÄN JA TIIMIN TAVOITTEET RYHMÄDYNAMIIKKA YKSILÖDYNAMIIKKA TEHTÄVÄT

13 Åbergin leija V I E S T I N T Ä VISIO LEGITIMI- TEETTI
LIIKEIDEA, MISSIO V I E S T I N T Ä YRITYS- KULTTUURI STRATEGIA RYHMÄN JA TIIMIN TAVOITTEET RYHMÄDYNAMIIKKA YKSILÖDYNAMIIKKA TEHTÄVÄT

14 Åbergin leija VISION ESILLE- PANO MUU- TOS- VIES- TIN- TÄ LUO- TAUS
LEGITIMI- TEETTI LIIKEIDEA, MISSIO YRITYS- KULTTUURI VISION ESILLE- PANO STRATEGIA RYHMÄN JA TIIMIN TAVOITTEET RYHMÄDYNAMIIKKA MUU- TOS- VIES- TIN- TÄ YKSILÖDYNAMIIKKA TEHTÄVÄT LUO- TAUS

15 Visio: tila johon työyhteisön toivotaan pääsevän Åbergin leija eli
mielikuva tavoitte-lemisen arvoisesta tulevaisuuden tilasta VISIO Åbergin leija

16 Legitimiteetti: Legitimointi: Liikeidea: Missio: toiminnan oikeutus
mission hyväksyminen, joka tapahtuu sisäisen ja ulkoisen arvioinnin kautta Liikeidea: järjestelmä, jonka avulla työyhteisö ylläpitää hallitsevuut-taan ja ylivoimaista osaamista omalla reviirillään. Missio: työyhteisön ”pyhä tehtävä”, kuvaa olemassaolon tarkoituksen ja oikeutuksen. Åbergin leija LEGITIMI- TEETTI LIIKEIDEA, MISSIO

17 Yrityskulttuuri: Strategia:
koostuu ajan kuluessa syntyneestä yrityksen tavasta toimia sekä yhteisistä arvoista ja uskomuksista. Strategia: osoittaa, miten ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja omat sisäiset vahvuu-det voidaan yhdistää, jotta strategiset tavoit-teet saavutetaan. Åbergin leija YRITYS- KULTTUURI STRATEGIA

18 Ryhmädynaa-miset tekijät: Tavoitteet:
kumpuavat ryhmän toiminnasta. Työyhteisön kannalta tärkeimpiä ovat ryhmän synergia ja ryhmähenki eli ryhmän kokema tunne ryhmän ykseydestä. Tavoitteet: ilmaisevat ne välietapit, jotka saavuttamalla missiota toteutetaan. Åbergin leija RYHMÄN JA TIIMIN TAVOITTEET RYHMÄDYNAMIIKKA

19 Yksilödynaami-set tekijät: Tehtävä:
kumpuavat yksilöstä. Tärkeitä ovat motivaatio, sitoutuminen ja tarpeentyydytys. Tehtävä: koostuu yksilöiden, työryhmän tai tiimin työstä, valtuuksista, voimavaroista ja vastuusta sekä tulostavoitteista. Åbergin leija YKSILÖDYNAMIIKKA TEHTÄVÄT

20 Viestintä: Sanomien välitystä lähettäjän ja vastaanottajan välillä.
Tai: Viestintä on tietyssä kontekstissa tapahtuva prosessi, jossa ihmiset yhdessä luovat, yllä-pitävät ja käsittelevät merkityksiä sanallisin ja sanattomin merkein ja symbolein. Åbergin leija V I E S T I N T Ä

21 työyhteisön kehystarinan rakentaminen.
Vision esillepano eli manifestaatio: työyhteisön kehystarinan rakentaminen. Åbergin leija VISION ESILLE- PANO MUU- TOS- VIES- TIN- TÄ Luotaus: prosessi, jonka avulla heikot muutossignaalit pyritään havaitsemaan riittävän ajoissa, jotta oikaiseviin toimiin ehditään ryhtyä. Muutosviestintä: Muutosta aikaansaavaa ja muutosta kuvaavaa viestintää. LUO- TAUS

22 Leijan rakennustarpeet:

23 Ulkoinen legitimiteetti
Åbergin leija VISIO: palmusaaret MISSIO Ulkoinen legitimiteetti Sisäinen legitimiteetti HYVÄ PERIMÄ

24 Troubleshooting:


Lataa ppt "Liikkeenjohdon semiotiikkaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google