Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yleisohje Diasarja on jaettu kolmeen osaan esitettäväksi joko kokonaan tai soveltuvin osin: ensimmäisessä osiossa (diakuvat 1-7) tuodaan vammaisen samanarvoisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yleisohje Diasarja on jaettu kolmeen osaan esitettäväksi joko kokonaan tai soveltuvin osin: ensimmäisessä osiossa (diakuvat 1-7) tuodaan vammaisen samanarvoisuus."— Esityksen transkriptio:

1 Yleisohje Diasarja on jaettu kolmeen osaan esitettäväksi joko kokonaan tai soveltuvin osin: ensimmäisessä osiossa (diakuvat 1-7) tuodaan vammaisen samanarvoisuus toisessa osiossa (diakuvat 8-11) kerrotaan käytännön toimenpiteistä, miten edistää esteetöntä seurakuntaa kolmannessa osiossa (diakuvat 12-15) kerrotaan, miten Hyvä Sanoma ry:n Vammaispalvelu tukee helluntaiseurakuntia ja miten seurakunta voi olla osallinen työstä Samalla viiva – teemapäivän teema Teemapäivän aiheena on Samalla viivalla. Jumalan silmissä olemme kaikki samalla viivalla, samanarvoisia. Erilaisuus on rikkautta seurakunnissamme.

2 Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten
kohdata vammainen ihminen käytännön toimin helpottaa hänen osallisuuttaan seurakunnassa aloittaa vammaistyö seurakunnassa Teemapäivän tavoite Tavoitteena on lisätä vammaistietoisuutta, jotta pelot, ennakkoluulot ja väärät asenteet hälvenevät. Varteenotettavia neuvoja kohdata vammainen ovat: Kohtaa rohkeasti. Tervehdi aina suoraan vammaista, vaikka tulkkikin olisi apunasi, sokeaa tervehtiessäsi esittele mieluusti nimesikin. Älä näyttele vaan ole oma itsesi Kysy rohkeasti, jos voit olla avuksi. Aina voi kysyä, ei kannata olettaa.

3 Tiesitkö? Miljardi ( ) vammaista jo maailmassa (15 %:a väestöstä) Suomessa 15 %:a seurakunnasta tai paikkakunnalla - missä ovat? Tiesitkö? Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Maailmanpankki arvioivat vuonna 2011, että vammaisia on jo 15 %:a (10 %:a aiemmin) maailman väestöstä eli 1 miljardi. Väestönkasvun ja ikääntymisen takia määrä on edelleen nousussa. Suomessa vammaisia on yli 800 000.

4 YK oikeuksia puolustamassa
ihmisoikeudet 1948; yhtäläiset kaikille vammaisten oikeudet 2006 ja Suomi Suomen perustuslaki (§ 6) vammaispoliittinen ohjelma teemalla ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle” YK oikeuksia puolustamassa .. ja Suomi V annettiin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. V YK hyväksyi erillisen vammaissopimuksen, jonka keskeisiä tavoitteita ovat syrjinnän kieltäminen ja tasapuolinen kohtelu. Suomi allekirjoitti sopimuksen v Suomen perustuslaki takaa jokaiselle ihmiselle yhdenvertaisuuden. Suomen vammaispoliittinen ohjelma haluaa turvata vammaisten oikeudenmukaisen aseman yhteiskunnassa puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämistoimenpitein.

5 Vammaisen henkilön määritelmä
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisen henkilön määritelmä Määritelmä perustuu YK:n vammaissopimukseen, Artikla 1.

6 RAAMATTU takaa kaikille ihmisille
saman arvon ja aseman huolimatta ihmisten moninaisesta erilaisuudesta evankeliumin, toivon ja tulevaisuuden Kaikki ihmiset ovat samalla viivalla! Raamattu Vammaiset ovat maailman suurin evankeliumilla saavuttamaton vähemmistö. Jokainen ihminen on Jumalan luoma, arvokas ja tärkeä luomisen perusteella (1 Moos. 1:27) Jumala rakastaa kaikkia luotujaan. (Joh. 3:16) Jeesuksen lunastustyö koskee kaikkia ihmisiä maan päällä.(2 Piet. 3:9) Kaikille tulee julistaa evankeliumi. (Room. 3:23)

7 Mitä haluat minun tekevän sinulle?
Jeesuksen kohtaaminen sokean kerjäläisen kanssa esimerkkinä meille: Mitä haluat minun tekevän sinulle? Mitä haluat minun tekevän sinulle? Luukas 18:35-43: Jeesus kysyi sokealta: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” Mies vastasi: ”Herra, anna minulle näköni.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Saat näkösi.” Sokea sai Jeesuksen täyden huomion, häntä kuunneltiin ja hänen tarpeeseensa vastattiin. Jeesus ei automaattisesti parantanut sokeaa. Vammaiset ovat kuitenkin kohdanneet ’pakkoparantamista’ valitettavan usein.

8 Samalla viivalla – väliotsikko
Esityksessä voi tässä kohtaa pitää vaikka tauon esimerkiksi musiikkiesitykselle

9 Miten päästä alkuun käytännössä?
seurakuntatilojen arviointi (lomake) rukous vammaisten puolesta (kortti) vammaistyön aloittaminen yhdyshenkilön nimeäminen vammaisten tarpeiden kartoittaminen vertaistuen aloittaminen, esim. Käsi kädessä -toiminta evankeliumin ulottaminen vammaisille Miten päästä alkuun käytännössä Seurakuntatilojen esteettömyyden itsearviointilomake; vastaukset voi käsitellä teemapäivässä Rukouskortti: rukous jatkukoon seurakunnassa ja yksityisesti vammaisten, seurakunnassa mahdollisesti aloitettavan vammaistyön sekä valtakunnallisten ja maailmanlaajuisten rukousaiheiden puolesta Vammaistyön aloittaminen: 1) jos yhdyshenkilöä ei vielä ole, tarvetta voi pitää esillä jatkossakin seurakunnassa, 2) vammaisten tarpeita voi kartoittaa esim. teemapäivässä tehtävällä kyselyllä, johon seurakuntalaiset voivat vastata myöhemmin tai kartoittajana voi toimia diakonia/vammaistyön yhdyshenkilö tai siihen erikseen nimetty, 3) kartoituksen perusteella laajennetaan esim. ystäväpalvelua vammaisiin tai aloitetaan vertaistukitoiminta (kirjallisuuspiiri näkövammaisille, kuurojen raamattupiiri, kehitysvammaisten Käsi kädessä-toiminta, yhteistyö paikallisten muiden toimijoiden kanssa ym.), 4) evankeliumin ulottaminen vammaisiin: esim. kartoittaen aluksi paikalliset vammaisten/vanhusten laitokset

10 Seurakunnan vammaisia koskeva julkilausuma
Uskomme, että jokainen ihminen on Luojan luomana arvokas ja samanarvoinen. Jokaisesta ihmisestä on maksettu sama lunastushinta Golgatalla ja evankeliumi kuuluu kaikille, myös vammaisille. Haluamme edistää vammaisten henkilöiden samanarvoisuutta, oikeuksia sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua ja toimia seurakunnassa. Haluamme tuoda evankeliumin vammaisen ulottuville ja mahdollistaa hänen hengellisen kasvunsa ja palvelupaikkansa löytymisen seurakunnassa. Pyrimme toiminnassamme myös muuttamaan vammaisiin kohdistuvia kielteisiä asenteita samoin kuin toimintaympäristöämme mahdollisuuksien mukaan vammaisten henkilöiden erityistarpeita huomioiden. Seurakunnan vammaisia koskeva julkilausuma Jos seurakunnan vanhimmisto on käsitellyt ja hyväksynyt julkilausuman etukäteen, se voidaan lukea ja julkistaa teemapäivän tilaisuudessa.

11 Rukoile ja vaikuta, että
evankeliumi saavuttaa myös vammaiset ihmiset uskovat ovat muuttamassa asenteita vammaisia kohtaan myönteisemmiksi uskoon tulleet vammaiset vahvistuvat uskossaan ja löytävät oman paikkansa seurakunnassa valtakunnallinen ja oman seurakunnan vammaistyö vahvistuu, samoin helluntaiseurakuntien diakoniatyö vammaisten henkilöiden oikeudet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi seurakunnassa työhön tarvittavat varat ja resurssit löytyvät vammaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja palvella seurakunnassa maailman köyhien ja syrjittyjen vammaisten asema paranee seurakunnat sitoutuvat tekemään tiloistaan kaikille sopivia ja esteettömiä Rukoile ja vaikuta, että Voit pyytää vaikkapa kahta eri henkilöä lukemaan vuorotellen rukousaiheet.

12 Samalla viivalla – väliotsikko
Esityksessä voi tässä kohtaa pitää vaikka tauon esimerkiksi musiikkiesitykselle

13 Hyvä Sanoma ry:n Vammaispalvelu
auttaa helluntaiseurakuntia edistämään kaikille avointa yhteisöä, joka perustuu ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja samanlaiseen kohteluun. Hyvä Sanoma ry:n Vammaispalvelu Helluntaiseurakuntien Vammaispalvelu aloitti toimintansa vuonna 2005 Hyvä Sanoma ry:n alaisuudessa.

14 Vammaispalvelun toimintoja
Vammaistoimikunta (helluntaiseurakuntien vammaisryhmät ja -toimijat), Näkövammaispalvelu, äänilehdet ja -kirjat, Kuulovammaistyö (Suomen Helluntaikuurojen lähetys ry), Vertaistukea: kehitysvammaisten Käsi kädessä -toiminta, erityislasten perheiden viikonloput, vammaryhmien omia vertaistukileirejä ym., Saavutettava seurakunta -koulutus vammaistietoisuuden kasvattamiseksi, tiedotus- ja asiantuntijapalvelut esim. esteettömistä seurakuntatiloista ja helluntaiherätyksen diakoniahankkeen tukeminen. Vammaispalvelun toimintoja Parhaiten seurakunta pääsee osalliseksi Vammaispalvelun toiminnoista nimeämällä diakonia- tai vammaistyön yhdyshenkilön. Tarkemmin toiminnasta voi lukea Hyvä Sanoma ry:n kotisivuilta, jäsenlehdestä ja Vammaispalvelun sähköisestä uutiskirjeestä.

15 Sinua tarvitaan! Vammaispalvelu toimii seurakuntien ja yksityisten lahjoitusten varassa. Esirukouksiasi tarvitaan. Tilaa Vammaispalvelun sähköinen ystäväkirje. Saat sen sähköpostiisi maksutta. Kirje sisältää ajankohtaisia vammaistyön uutisia ja rukoushaasteita. Kiitos esirukouksistasi! Kiitos, että pysähdyt samalle viivalle! Sinua tarvitaan! Vammaispalvelu on toiminut täysin vapaaehtoisten toimijoiden varassa ja pienin resurssein. Vammaispalvelun ystäväkirje on jokaisen ulottuvilla, ja sen avulla voi myös tukea Vammaispalvelun toimintaa. Rukous voi muuttaa huomisen tilanteita! Kiitos!


Lataa ppt "Yleisohje Diasarja on jaettu kolmeen osaan esitettäväksi joko kokonaan tai soveltuvin osin: ensimmäisessä osiossa (diakuvat 1-7) tuodaan vammaisen samanarvoisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google