Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diskurssi Oy YVA = YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ü Menettely, jossa tuotetaan informaatiota suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diskurssi Oy YVA = YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ü Menettely, jossa tuotetaan informaatiota suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista."— Esityksen transkriptio:

1 Diskurssi Oy YVA = YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ü Menettely, jossa tuotetaan informaatiota suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ü Taustaa ü YVA-laki ja –asetus ü Eng. = Environmental Impact Assessment, EIA

2 Diskurssi Oy YVA-LAIN TAVOITTEET ü Lisätä tietoa ympäristövaikutuksista päätöksenteossa ü Ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia ü Aikaistaa ympäristövaikutusten huomioon ottamista hankkeen suunnittelussa ü Parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ü Toteuttaa sopimusvelvoitteet

3 Diskurssi Oy YVA-LAIN SOVELTAMISALA ü Hankkeiden YVA-menettely (L 4§)  hankeluettelon hankkeet (A 6§)  harkinnanvarainen soveltaminen ü L 25§: selvilläolovelvollisuus muissa hankkeissa

4 Diskurssi Oy YVA JA VIRANOMAISLUVAT JA -PÄÄTÖKSET ü Hankkeen toteuttaminen yleensä luvanvaraista ü YVAssa ei tehdä päätöksiä hankkeesta ü YVA on edellytyksenä lupapäätöksille

5 Diskurssi Oy VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ELEMENTIT (vaikutusten selvittäminen, vaikutusten merkittävyyden arviointi, ehdotukset haittojen lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta) VAIKUTUSTEN KÄSITTELY (Tunnistaminen, selvitysten kohdentaminen) VAIHTOEHTOJEN VERTAILU ARVIOINTISELOSTUS ARVIOINTIOHJELMA OSALLISTUMINEN HANKE JA SEN VAIHTOEHDOT (hankekuvaus, vaihtoehtojen muodostaminen ja rajaus)

6 Diskurssi Oy HANKEKUVAUS ü Hankkeen tarkoitus, tarve ja tavoitteet ü Hankekokonaisuus  Kaikki ne hankkeen osat, joita ilman hanke ei voi toimia  ”Liitännäishankkeet”?  Riittävän yksityiskohtainen kuvaus ü Elinkaari  Suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja lopettamisvaihe sekä poikkeustilanteet

7 Diskurssi Oy VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA RAJAUS ü Vaihtoehtojen kattava tunnistaminen  Vaihtoehtotyypit ü Varsinaiseen arviointiin mukaan otettavien vaihtoehtojen valinta  Rajauskriteerit esitettävä  Näiden mukaan perusteltu vaihtoehtojen rajaus  Eri osapuolten näkemykset rajauskriteereihin voivat erota

8 Diskurssi Oy VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA RAJAUS ü Vaihtoehtojen kattava tunnistaminen  Vaihtoehtotyypit ü Varsinaiseen arviointiin mukaan otettavien vaihtoehtojen valinta  Rajauskriteerit esitettävä  Näiden mukaan perusteltu vaihtoehtojen rajaus  Eri osapuolten näkemykset rajauskriteereihin voivat erota

9 Diskurssi Oy VAIKUTUSTEN KÄSITTELY ü Vaikutusten tunnistaminen ja selvitysten kohdentaminen ü Vaikutusten selvittäminen ü Vaikutusten merkittävyyden arviointi ü Ehdotukset haittojen lieventämiseksi ü Ehdotukset vaikutusten seurannasta

10 Diskurssi Oy Vaikutusten tunnistaminen LÄHTÖKOHTIA ü Nimetään kaikki hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset ü Riittävät tiedot  Hanke ja sen vaihtoehdot  Kohteena oleva ympäristö ü YVA-lain vaikutuskäsite  Kielteiset / myönteiset  Välittömät / välilliset

11 Diskurssi Oy Vaikutusten tunnistaminen YVA-LAIN VAIKUTUSKÄSITE ü 2 § 1) … välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella  ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen  yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön  luonnonvarojen hyödyntämiseen  em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

12 Diskurssi Oy Vaikutusten tunnistaminen SYSTEMATISOINTI ü Hankekokonaisuus huomioitava ü Hankekohtainen vaikutusten ryhmittely, vaikutuskäsitteen tulkinta ja tarkentaminen  = Vaikutuslista ü Muita apuvälineitä ü Tunnistaminen esitettävä  Myös vaikutusalueen rajaus

13 Diskurssi Oy SELVITYSTEN KOHDENTAMINEN ü Vaikutusselvityksiä joudutaan aina rajaamaan ja suuntaamaan ü Selvitykset tulee kohdentaa merkittäviin vaikutuksiin ü Tehdyt ratkaisut esitettävä  Mistä vaikutuksista tehdään, mistä ei?  Millaisia ja miten tehdään (yksityiskohtaisuus, laajuus, menetelmät jne.)?  Minkälaiseen informaatioon perustuen niitä selvitetään (olemassa oleva vs. uusi)?


Lataa ppt "Diskurssi Oy YVA = YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ü Menettely, jossa tuotetaan informaatiota suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google