Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kliiniset kokeet Jouko Miettunen Tutkimuksen kriittinen arviointi 18.3.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kliiniset kokeet Jouko Miettunen Tutkimuksen kriittinen arviointi 18.3.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Kliiniset kokeet Jouko Miettunen Tutkimuksen kriittinen arviointi 18.3.2008

2 Taustaa kliinisille kokeille Kokeelliset (experimental) tutkimukset Randomized Controlled Trial (RCT) Interventio Verrataan uutta hoitoa (lääke, terapia tms.) joko lume- eli plasebohoitoon tai aiempaan vallitsevaan lääkkeeseen

3 Tutkimusetiikka Eettinen lupa tutkimukselle Kliinisen kokeiden rekisteröinti Lupa tutkittavilta “Informed consent” Riittävän iso otoskoko (tilastollinen voima, power)

4 Phase 1Phase 2Phase 3Phase 4 Number of participants 15-30 peopleLess than 100 peopleGenerally, from 100 to thousands of people Several hundred to several to thousand people Purpose To find a safe dosage To decide how the agent should be given To observe how the agent affects the human body To determine if the agent or intervention has an affect on a particular cancer To see how the agent or intervention affects the human body To compare the new agent or intervention (or new use of a treatment) with the current standard To further evaluate the long- term safety and effectiveness of a new treatment Clinical Trial Phases

5 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Otsikko ja abstrakti Oliko kyseessä satunnaistettu koe (esim. “random allocation,” “randomized,” tai “randomly assigned”)? Johdanto - Introduction Katsaus aiempiin tutkimuksiin ja peruste (tarve) nykyiselle tutkimukselle

6 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Menetelmät - Methods Kriteerit osallistujille, mistä aineisto kerätty ja tutkimusympäristö (setting) –diagnoosimenetelmä hyväksyttävä Interventio - tarkasti interventio (lääke+annos, hoito, tms.) mikä kullekin ryhmälle tehtiin, miten ja milloin? Tavoitteet ja hypoteesit

7 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Vaste (outcome) – Määriteltävä tärkeimmät ja toissijaiset vasteet, vasteiden mittaamisen laatu –tutkittavien koulutus –luotettavuuden arviointi Otoskoko – Miten määriteltiin, tehtiinkö “interitem” analyyseja? –Oltava riittävän iso, eettiset ja tieteelliset syyt –Voimalaskelmat (power analysis)

8 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Satunnaistaminen (randomization) –Menetelmät tarkasti (esim. halutaanko ryhmiin yhtä paljon miehiä ja naisia). Potilaan tutkimusryhmän salaaminen myös tutkijoilta mahdollisimman pitkään (allocation concealment) –Menetelmät tarkasti

9 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Toteutus – Kuka värväsi tutkittavat, kuka määritteli ryhmät, kuka antoi lääkkeen, kuka analysoi tulokset, … Sokkoutus (blinding, masking) –Sekä potilaat, intervention toteuttajat, vasteen arvioijat –Arvioitiinko onnistuiko sokkoutus –Sokkoutus ei ole aina mahdollista (open trials)

10 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Onko kuvattu kaikki tilastotieteelliset menetelmät millä ryhmiä verrattiin keskenään? Oliko lisäanalyyseja, esim. alaryhmien analyyseja tai adjustoituja analyyseja Yleiset ohjeet tilastomenetelmistä soveltuu myös kliinisiin kokeisiin

11 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Tulokset - Results Osallistujien vuokaavio

12

13 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Värvääminen – Tutkimuksen alun ja seurannan ajankohdat (päivämäärät) Tutkimuksen alkutilanne – Osallistujien sosiodemografisia ja kliinisiä taustatietoja Analyysien otoskoot – “Intention to treat” Sivuvaikutukset (side effects) ja vaaratapahtumat (adverse events) –tutkimusryhmittäin

14 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Vaste, tulos –estimoidun vaikutuksen koko (“effect size”) Esim. Riskisuhde (RR), Odds Ratio (OR), keskiarvojen vertailu –Varmuus (esim. 95% luottamusväli). Lisäanalyysit –Mitkä etukäteen suunniteltu, mitkä ei?

15 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Pohdinta - Discussion Tulosten tulkinta –Onko hypoteesit otettu huomioon? –Mahdolliset tutkimusharhat ja epätarkkuudet? –Miten tulkittu tulokset jos useita analyyseja (useita vastemuuttujia) jotka antaa ristiriitaisia tuloksia?

16 Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials Onko tulokset yleistettävissä? Onko tulokset tulkittu suhteessä nykyiseen tutkimusnäyttöön? Onko rahoittajat ja niiden osuus tutkimuksessa mainittu? Onko tutkimuksella seurantaryhmä (monitoring)? –Turvallisuus

17 Kliiniset kokeet - kirjallisuutta Altman ym. The revised CONSORT statement for reporting randomized trials: explanation and elaboration. Ann Intern Med 2001, 134, 663-94. Piaggio ym. Reporting of Noninferiority and Equivalence Randomized Trials. An Extension of the CONSORT Statement. JAMA 2006, 295, 1152-60. Campbell ym. CONSORT statement: extension to cluster randomised trials. BMJ 2004, 328(7441), 702-8.

18 Kliiniset kokeet - kirjallisuutta McAlister ym. Analysis and Reporting of Factorial Trials. A Systematic Review. JAMA. 2003;289:2545- 2553. Collins ym. Methodological standards in schizophrenia research: a critical survey of clinical trials. Intern J Meth Psychiatr Res 1992, 2, 111-6. WHO. Guidelines for good clinical practice (GCP) for trials on pharmaceutical products, 1995: http://www.vghtpe.gov.tw/~mre/goodexp/Fercap- Survey/WHO-GCP-1995.pdf


Lataa ppt "Kliiniset kokeet Jouko Miettunen Tutkimuksen kriittinen arviointi 18.3.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google