Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista Ossi Nykänen DMI / Matematiikan laitos / Hypermedialaboratorio Tampereen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista Ossi Nykänen DMI / Matematiikan laitos / Hypermedialaboratorio Tampereen."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista Ossi Nykänen DMI / Matematiikan laitos / Hypermedialaboratorio Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Multimedian Monet Muodot 21.1.1999

2 Esityksen rakenne ja punainen lanka Avointen oppimisympäristöjen ideoita ja päälinjoja Tutkimusprototyypin A&O tarkastelua Motivaatio? Mahdollisuudet? Arviointi? Pääpaino ideoissa - tekniikoita tarkastellaan vain periaatteellisesti Ossi Nykänen, 21.1.1999

3 Avoimet oppimisympäristöt Mitä? Avoimet oppimisympäristöt ovat oppimiseen ja opetukseen liittyvän aineiston ja toimintojen keskuksia ”Avoin” ~ ei kiinnitettyä asiasisältöä tai käyttötapaa Miksi? Tietokoneiden ja tietoverkkojen kehitys ja kasvava rooli osana yhteiskunnan arkisia toimintoja ja palveluja Oppimis- ja opetuskäsitysten muuttuminen Ossi Nykänen, 21.1.1999

4 Oppimisympäristöjen ominaisuuksia Useita käyttäjiä ja käyttömahdollisuuksia Käyttö ideaalisesti paikka- ja (lähes) aikariippumatonta Toimijoiden ja henkilöresurssien jakaminen mahdollista Tuloksena täsmäkurssitus, elinikäinen oppiminen,... Monipuolisia työkaluja ja sisältöjä Materiaalin tuottaminen, etsiminen, kommunikointi ja yhteistoiminnallisuus Hyvät aineiston levitys- ja ylläpitomahdollisuudet Ossi Nykänen, 21.1.1999

5 Seurauksena Uusia tietotekniikan suomia mahdollisuuksia Uudet oppimisen työkalut ”Älykäs” oppimateriaali Henkilöresurssien tarkoituksenmukainen suuntaaminen …ja arjen sudenkuoppia Käyttöönoton alkuvaikeudet (menetelmät & tekniikat) Tietotekniikan ja sähköisen viestinnän rajoitukset Toimijoiden roolien muuttumisen ongelmat (motivaatio?) Ossi Nykänen, 21.1.1999

6 Työn tavoitteena Uusien mahdollisuuksien tutkimus ja hyötykäyttö Mitä välineitä ja ideoita on jo olemassa? Mitä pitäisi vielä tehdä? Onko se ja se mahdollista tai järkevää? Miten kaikki toimii yhteen? Lopputuloksena kokemuksia ja vaihtoehtoja Mikä toimii ja mikä ei (teoriassa tai käytännössä) Uusia välineitä ja tutkimussuuntia Ossi Nykänen, 21.1.1999

7 Tutkimuksen prototyyppi: A&O Lähtökohdat Avoin ja monipuolinen WWW-pohjainen oppimisympäristö eri käyttötarkoituksiin Materiaaliperustainen ja yhteistoiminnallinen oppiminen Tavoitteet Tekemisen, tutkimisen ja käyttämisen kartoittaminen Pilottimateriaalia ja toimijoiden perustyökalut Lopputuloksena kokemuksia ja tutkimusprototyyppi Ossi Nykänen, 21.1.1999

8 A&O:n rakenne Käytön perustana tilamalli Tavoitteena toimintojen jäsentäminen mielikuvien avulla Tilat: toimisto, työhuone, mediakeskus ja galleria Toteutustyön painopistealueina kaksi ensimmäistä Toimijoina identiteetin omaavat käyttäjät Käyttäjät jaetaan käyttäjäryhmiin, joilla on erilaisia toimintoja ja tehtäviä (rooleja) oppimisympäristössä Käyttäjien indetifiointi ja (periaatteellinen) autentikointi Ossi Nykänen, 21.1.1999

9 Esimerkkinäkymä työhuoneseen

10 A&O:n kulmakivet Rakenteinen oppimateriaali Hypermediasisällön perustana hierarkinen esitietovaatimusrakenne (valinnainen) Interaktiiviset elementit (harjoitustehtävät, esitykset,...) Yhteistoiminnallisuus Tavoitteena tiedon kohdennettu välittäminen ja vuorovaikutus Kommunikointityökalut ja ryhmätyön välineet Ossi Nykänen, 21.1.1999

11 Käyttökohteet Opetus ja oppiminen Etäopetus ja itseopiskelu Täsmäopetus, kurssitus ja preppaus …oppiva yhteistö, jolla käytössään tehokkaita välineitä Tutkimus Oppimisen ja opetuksen seuranta ja kartoitus Oppimisympäristöjen ideoiden testaaminen Tekninen ja teoreettinen tutkimustyö Ossi Nykänen, 21.1.1999

12 Avainominaisuuksia Toimintojen keskittäminen Välineiden integroiminen Toimijoiden yhteentuominen ja ohjaaminen Peruspalvelujen tarjoaminen ja automatisointi Toimijoiden hajauttaminen Etäkäyttö Ylläpitopalvelujen keskittäminen ja yhdenmukaistaminen vs. oleellisten toimintojen ja toimijoiden verkottaminen Ossi Nykänen, 21.1.1999

13 Tekninen toteutus Taustalla toiminnot integroiva ohjelmistoalusta Peruspalvelut: sovellusalueen käsitteet, identifiointi, tietokantapalvelut, toimintojen jäsentäminen,......Java 1.1, RMI, JDBC, HTTP, UNIX, Oracle,... …ja edessä modulaarisia työkaluja Materiaalin tuottaminen, navigointi, interaktiiviset harjoitustehtävät, työkalut, kommunikointi,... Java 1.02/1.1, CGI, erikoispalvelimet, Maple V,... Ossi Nykänen, 21.1.1999

14 Periaatekuva: tekniset ratkaisut

15 Arviointi Loppukäyttö Perusideat toteutettu - hioutumattomuus silti ilmeistä Kokeilut  lopullisen ohjeistuksen ja käytön suunnittelu Nykyisellään vielä selkeästi kokeiluympäristö Tekniset ratkaisut Loppukäyttäjän näkökulmasta ”samaan” päästään usein eri menetelmin (vs. teknisen näkökulman suuret erot) Tyypillinen ongelma: selainten ja WWW:n nopea kehitys Ossi Nykänen, 21.1.1999

16 Lopuksi A&O:n tulevaisuus Toteutus jatkuu yhä Seuraava selkeä virstanpylväs: kokeilut ja täsmennykset Jatkossa osana hypermedialaboratorion jatkoprojektia Esittelyn vapaamuotoinen osuus jatkuu... Lisätietoja artikkelissa Avoimen oppimisympäristön (A&) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista Allekirjoittanut tavattavissa esittelypisteessä kello 16-18 Ossi Nykänen, 21.1.1999


Lataa ppt "Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista Ossi Nykänen DMI / Matematiikan laitos / Hypermedialaboratorio Tampereen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google