Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oulun seutu KOKO 6-7.11.2008. KOKO 6-7.11.2008, Rovaniemi - Mitä tällä hetkellä tehdään - Mitä suunnitelmia ja tavoitteita vuodelle 2009 - Mitä alustavia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oulun seutu KOKO 6-7.11.2008. KOKO 6-7.11.2008, Rovaniemi - Mitä tällä hetkellä tehdään - Mitä suunnitelmia ja tavoitteita vuodelle 2009 - Mitä alustavia."— Esityksen transkriptio:

1 Oulun seutu KOKO 6-7.11.2008

2 KOKO 6-7.11.2008, Rovaniemi - Mitä tällä hetkellä tehdään - Mitä suunnitelmia ja tavoitteita vuodelle 2009 - Mitä alustavia tavoitteita ja intressejä edustamallansa alueella on KOKO-ohjelmaan: mm. painopisteet ja sisällöt, verkostot, ohjelma-alue.

3 TP 1. Seudun kuntien elinkeinopoliittisten ja yrittäjyyttä tukevien toimenpiteiden koordinointi ja yhteistyö -Painopisteen toimenpidekokonaisuudet 2008 liittyvät seudun kuntien yhteistyön raamittamiseen elinkeinopoliittisten teemaohjelmien toteuttamiseksi sekä konkreettisen suunnittelun sekä hanketyön käynnistämiseen. (= yksi seudullinen kokonaisuus budjetoinnissa, päätöksenteossa ja hankkeistuksessa. Tässä on onnistuttu! ) Toimenpidekokonaisuudet: –Kuntien yhteinen toimintamalli ja sitoutuminen yhteisen ohjelman toteuttamiseen –Viiden teemaohjelman (1)Yritysten vetovoimaohjelma (2)Osaavan työvoiman vetovoimaohjelma (3)Tietoyhteiskuntaohjelma (4) Kansainvälistymisohjelma (5) työllisyysohjelma, linjausten konkretisoiminen toimenpiteiksi Esiselvitykset, yleissuunnitelmat Kärkihankesuunnitelmat Mitä tällä hetkellä tehdään (AKO 2007-2009)

4 TP 2. Toimialakohtaiset yrittäjyyttä tukevat ohjelmat Tavoite: Seudun elinkeinopoliittisen kehittämisen kannalta tärkeiden toimialakohtaisten ohjelmien toteuttamisen edistäminen: Toimialat, joille kohdennetaan ako-panostusta: Hyvinvointiyrittäjyys Luovien toimialojen yrittäjyys Logistiikka Yhteenveto: Oulun seudun aluekeskusohjelma rakentuu vahvasti Oulu Inspiroi – innovaatiostrategian 2007-2013 toteuttamiseen kuntien näkökulmasta. Mitä tällä hetkellä tehdään (AKO 2007-2009)

5 V. 2009 Ako -ohjelmaa jatketaan pääosin v. 2007-08 linjausten pohjalta – tehdään 2007-2009, 3 vuoden toteutusjakso melko samalla agendalla (-> minimi työrauha toimijoille) – TP 1 painotusta voidaan siirtää v. 2009 kuntien sijaan myös innovaatioympäristön muiden toimijoiden suuntaan – panostetaan edelleen valittuihin toimialoihin ako- resurseilla; erityisesti luovilla aloilla hyvä alku v. 2008 - Mitä suunnitelmia ja tavoitteita vuodelle 2009

6 Alustavia linjauksia – Oulun alueen kilpailukyky perustuu sekä maantieteelliseen asemaan että erityisosaamiseen. –Erityisosaamista vahvistetaan korkeakoulupolitiikalla ja keskittymällä oleelliseen: Suppeaan ja terävään osaamisen kärkeen, sellaiseen jota muilla ei ole. –KOKO voi osaltaan tukea vahvuuksia toimimalla kehittämis- ja yhteistyörakenteiden vahvistajana –KOKO mahdollistaa: Suurten kaupunkiseutujen mahdollisuudet kumppanuuden rakentamisessa Mitä alustavia tavoitteita ja intressejä edustamallansa alueella on KOKO-ohjelmaan: mm. painopisteet ja sisällöt, verkostot, ohjelma- alue

7 Alustavia linjauksia – Ohjelma-alue: KOKO kysymyspatteristoon vastaaminen (linjaus) valmistellaan seutuhallituksen päätettäväksi joulukuussa 2008 -> Ohjelma alueena jatkanee Oulun seutu – Sisältö: tavoitetason nosto/kohdentamisen muutos harkinnassa: Kohdennettaneen innovaatioympäristön keskeisimpiin toimijoihin kuntanäkökulman sijaan -> sisältönä toteuttaa Oulu Triple Helix työryhmäraportin esittämiä linjauksia (keskeisiä toimijoita tuolloin yliopisto, VTT, amk, keskeiset yritykset) -> käytännössä kyse kaupunkipolitiikan periaatepäätöksen alustavista teemoista: osaamisrakenteiden vahvistaminen (mm. korkeakoulupolitiikka) kansallisen innovaatiopolitiikan aluedimensio, kaupunkiseutujen innovaatiostrategiat, osaamiskeskusohjelma, SHOK:t luovuus osaavan työvoiman saatavuus kansainvälinen markkinointi ja ulkomaisten investointien houkuttelu globalisaation vaikutuksiin varautuminen, mm. ennakoinnin vahvistaminen Mitä alustavia tavoitteita ja intressejä edustamallansa alueella on KOKO- ohjelmaan: mm. painopisteet ja sisällöt, verkostot, ohjelma-alue

8 Alustavia linjauksia –Verkostot, esimerkkejä: Suurten kaupunkiseutujen verkosto: –Kehittyvät kaupunkiseudut: Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu koheesio-ohjelmat: Nuorten kasvu, työllisyys, yrittäjyys »Tavoitteena erityisesti koulutettujen nuorten kasvaminen yrittäjyyteen Pohjoinen ulottuvuus: –Perämeren kaari –Pohjoisen kasvuun tukeutuminen: Barents, Luoteis-Venäjä, kasvussa on tilaa kaikille Yhdyskuntasuunnittelun MALLI-verkoston (maankäyttö- asuminen-liikenne) Toimialaverkostot, joissa ei päällekkäisyyttä oske-ohjelman kanssa -> esim. luovien alojen verkosto, Mitä alustavia tavoitteita ja intressejä edustamallansa alueella on KOKO-ohjelmaan: mm. painopisteet ja sisällöt, verkostot, ohjelma- alue


Lataa ppt "Oulun seutu KOKO 6-7.11.2008. KOKO 6-7.11.2008, Rovaniemi - Mitä tällä hetkellä tehdään - Mitä suunnitelmia ja tavoitteita vuodelle 2009 - Mitä alustavia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google