Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Halkokarin ja Rytimäen koulut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Halkokarin ja Rytimäen koulut"— Esityksen transkriptio:

1 Halkokarin ja Rytimäen koulut
Kelpo-kehittämishanke kouluillamme - Toiminnan kuvausta ja arviointia Mia Korpela

2 Hankkeen aloitus ja sen lähtökohta
Hankeaika: maaliskuu marraskuu 2012. Lähtökohta hankkeelle: Halkokarin ja Rytimäen koulut halusivat olla tukemassa kaupungin Kelpo-kehittämistoimintaa olemalla mukana hankkeen mukaisten tavoitteiden suunnittelussa, testauksessa ja kokeilussa.

3 Hankkeen tavoitteita kouluillamme:
Joustavan alkuopetuksen kehittäminen sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen kehittäminen. Tavoitteena kehittää lähikouluperiaatteen mukaisen inklusiivisen opetuksen kehittämistä varhaisen tuen palvelun näkökulmasta.

4 Hankkeen tavoitteita kouluillamme:
Samanaikaisopetuksen ja tiimiopettajuuden kehittäminen. Luokkien ja opettajien välisen yhteistyön lisääminen sekä opetusryhmien joustavampi ryhmittely nähdään tärkeänä osana nykyaikaisen oppimisen ja opettamisen rakennetta. Se edellyttää myös talouden kestävän kehityksen periaatteiden mukaista resurssien käytön uudelleenharkintaa.

5 Hankkeen tavoitteita kouluillamme:
Kolmiportaisen tuen mallin koulukohtainen mallintaminen (valm. 01/2012) Koulukohtaisesti joustavan opetuksen kehittäminen. Lain edellyttämän kolmiportaisen tuen mallin dokumentaation kehittäminen.

6 Mitä on tehty? Alkuopetuksen AI- joustot Halkokarilla
Joustot aikaisempien vuosien tapaan: 1.luokat: 4h/viikossa, 2.luokat: 3h/viikossa. Joustoryhmät tason mukaan: siniset (sujuvat lukijat), vihreät (tavutason lukijat) ja keltaiset (kirjaintason lukijat) Oppimista seurataan pitkin lukuvuotta pienin testein. Joustavat siirrot ryhmästä toiseen tarpeen mukaisesti. Joustotuntien yhteissuunnittelu säännöllistä.

7 Mitä on tehty? Alkuopetuksen MA- joustot Halkokarilla
Yhden 1.luokan matematiikan opetus perustuu unkarilaisen matematiikan Varga-Nemènyi-menetelmään (1.kokeiluvuosi). 1 .luokalla samanaikaisopetusta ja pienryhmittelyjä tarpeen mukaan. 2. luokalla matematiikassa joustoryhmiä on 2h/viikossa. Jousto-opetuksessa korostuu yhteissuunnittelu.

8 Mitä on tehty? 3-4.luokkien kehittämistyön hedelmiä
ÄIDINKIELI: Joustoa tasoryhmittäin lähinnä kirjoittamisessa. MATEMATIIKKA: Yhteistoiminnallisuuden kehittäminen, tiimiopettajuus. ESKARIYHTEISTYÖ: Jokaisella 4.luokalla on oma ystäväeskariryhmä, jonka kanssa yhteistä toimintaa: pelaamista, askartelua, lukemista. Tavoitteena on ollut yhteistoiminnallisuus ja esikoulun-koulun nivelvaiheen kehittäminen.

9 Mitä on tehty? 4.-5. luokkien kehittämistyön hedelmiä
Joustavat uudenlaiset ryhmittelyt, ryhmittelyjen kehittämistyö ja suunnittelu Opettajavaihdot Samanaikaisopetuksen kehittäminen Tiimiopettajuuden kehittäminen

10 Mitä on tehty? 6.luokkien kehittämistyön hedelmiä
Tiimiopettajuuden kehittyminen Yhteistoiminnalliset ilmiölähtöiset teemajaksot Opettajavaihdot Matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden opetuksen kehittäminen.

11 Mitä on tehty? Oppituntien palkituksia jokaisella luokka-asteella mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö opettajien välillä on entisestään lisääntynyt. Tiimiopettajuus ja yhteissuunnittelu on vahvistunut. Samanaikaisopetus on lisääntynyt. Samanaikaisopetus mahdollistaa monenlaiset toteutustavat. Dokumentointi on kehittynyt ja monipuolistunut.

12 Mitä on tehty? Opettajille on järjestetty koulun sisäisesti täydennyskoulutusta lakimuutoksista ja käytännön toteutustavoista. Visuaalisten hahmotusvaikeuksien korjaamiseen tarkoitettu Venny 2-materiaali on hankittu työkaluksi koululle. Koulukohtainen oppimisen tuen käsikirja on valmistunut työkaluksi opettajille ja muulle henkilökunnalle.

13 Mitä on tehty? Pienluokkien oppilaiden intergrointitunnit isompiin luokkiin joustavasti ja yksilöllisesti aikaisempien vuosien tapaan. Yleisopetuksen oppilaiden opetuksen järjestäminen pienluokan ryhmässä esim. periodeittain tietyssä oppiaineessa mahdollista erityisen ja tehostetun tuen vaiheissa.

14 Joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus mahdollistavat
entistä paremmin erilaisten oppimistapojen ja – tyylien huomioimisen opetuksessa.

15 Rytimäen koulun esi-ja alkuopetuksen yhteistyö
Lukuvuoden jokaiselle kuukaudelle suunnitelmallista yhteistyötä. Tavoitteena on hyvä oppilaan tuntemus ja tiedonsiirto. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan oppilaiden sosiaalisia ryhmätaitoja. Yhteistoiminnallisuus arvossa esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä.

16 Rytimäen koulun esi-ja alkuopetuksen yhteistyö
Toimintamuotoja esim: - vierailut tulevan opettajan luokassa - yhteinen lukuhetki - syystempaus - liikuntatuokiot - yhteiset juhlat, konsertit - nallepäivä: mm. liikuntaa, satuja, lauluja kuvataidetta.

17 Arviointia 2011 Positiivista:
+ Lakimuutoksiin on saatu riittävästi koulutusta. + Jokaisella luokka-asteella opettajat ovat olleet mukana kehittämistyössä. + Parasta antia on ollut opettajien yhteistyön merkittävä lisääntyminen. + Joustoryhmät ovat jo osa koulun arkea.

18 Arviointia 2012 + Huoltajilta on tullut tyytyväistä palautetta
siitä, että opetus on ollut oppilaan taito- tason huomioivaa. + Koulukohtainen tuen käsikirja on toimiva työkalu opettajien arkeen. Selkeät toimintatavat helpottavat eri tuen vaiheissa. + Dokumentointi on kehittynyt selkeästi.

19 Arviointia 2012 + Tiimiopettajuus on syventynyt. Yhteinen opettajien välinen suunnittelu on lisääntynyt. + Samanaikaisopetus mahdollistaa monenlaiset työtavat. + Oppilastuntemus on lisääntynyt yli luokkarajojen. + Pienryhmätyöskentely huomioi oppilaiden yksilölliset oppimisvaiheet.

20 Arviointia 2012 + Oppilaan yksilöllisyys korostuu huomattavasti aikaisempaa enemmän. Jatkuvaa yksilö- keskeistä arviointia siitä, mikä on parasta kunkin oppilaan oppimisen kannalta. + Pedagogiset keskustelut kuuluvat luontevana osana joustoyhteistyöhön.

21 Arviointia 2011 Haasteita:
- Jossain määrin yhteisen suunnitteluajan löytäminen on saattanut olla vaikeaa. - Resurssit jatkossa mietityttävät jonkin verran. Pienryhmittelyt ja samanaikaisopetus vaativat satsausta. - Koulun tilat asettavat välillä haasteita suuren oppilasmäärän opetukselle. - Luokkakoot tulisi olla riittävän pieniä joka luokalla.

22 Kolmiportainen tuki tarkoittaa riittävää ja oikea-aikaista tukea oppimiselle ja koulunkäynnille.

23 Kehittämistyö jatkossa:
Kelpo-hankkeen koulukohtainen pilotointi koulullamme lakkaa 11/2012. Kehittämistyö kouluillamme jatkuu. Toivotaan, että tulevatkin opettajat suhtautuvat myönteisesti joustotyöhön, tiimityöskentelyyn ja samanaikaisopetukseen sekä ovat sitoutuneita niihin.

24 Loppuajatelmia Kehittyminen ja kasvaminen on mahdotonta, jos tekee kaiken samalla tavalla kuin on tehnyt tähänkin asti. Muutos ei tule, jos odotamme jotain muuta ihmistä tai jotain muuta aikaa. Me olemme niitä, joita olemme odottaneet. Me olemme muutos, jota etsimme. - Barack Obama- Samassa veneessä soudetaan - toinen toistamme tukien.


Lataa ppt "Halkokarin ja Rytimäen koulut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google