Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailu 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailu 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailu 2013
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi Seutukokous talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen varhaiskasvatuksen suunnittelija Pekka Virikko

2 Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon palvelujen ja kustannusten vertailussa selvitettiin kunnan järjestämän päiväkotihoidon kustannuksia sekä lasten ja henkilöstön määriä vuonna 2013. Seudun kustannuslaskennan laajuus ja sisältö määriteltiin yhdessä kuntien asiantuntijoiden kanssa seututapaamisessa Määrittelyt ja mittarit ovat pääosin edellisen vuoden kaltaiset. Uutena vertailuna on mukana ikäpainotetun hoitopäivän kustannusten vertailu. Hinnoissa ei ole mukana varhais- ja eläkemenoperusteisia maksuja.

3 Kunnallisten päiväkotien laskennallisten lasten määrä
Lasten määrä tilastoidaan tilanteen mukaan jaottelulla: alle 3 –vuotiaat (osapäivähoito, kokopäivähoito) 3-6 –vuotiaat (osapäivähoito, kokopäivähoito) erityistä tukea tarvitsevat lapset (alle 3v. ja yli 3v. jaottelulla) esiopetuksessa olevat lapset Laskennalliset lapset lasketaan seuraavilla kertoimilla: alle 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 1,75 alle 3-vuotiaat, osapäivähoito: kerroin = 1,75 yli 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 1 yli 3-vuotiaat, osapäivähoito: kerroin = 0,54 erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisätään summaan, sen lisäksi, että he ovat luvuissa jo omilla ikä- ja hoitoaikakertoimillaan. Parhaimmillaan heidän kerroin nousee lähelle kolmea. Näitä kertoimia käytetään myös ikäpainotetun hoitopäivän laskennassa. Kertoimet perustuvat päivähoitoasetukseen 1973 / 239 6§.

4 Päiväkotihoitoon sijoitettujen lasten määrä vuonna 2013

5 Päiväkotihoitoon sijoitettujen alle 3-vuotiaiden lasten määrä vuonna 2013

6 Päiväkotihoidossa olevien lasten määrä 2009-2013
Lempäälän osalta lasten määrän väheneminen johtuu siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat esioppilaat eivät ole mukana vuoden 2013 luvuissa.

7 Päiväkotihoidossa olevien yli 3-vuotiaiden lasten määrä 2009-2013
Lempäälän osalta lasten määrän väheneminen johtuu siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat esioppilaat eivät ole mukana vuoden 2013 luvuissa.

8 Päiväkotihoidossa olevien alle 3-vuotiaiden lasten määrä 2009-2013

9 Päiväkotihoidossa olevien alle 3-vuotiaiden lasten osuus 2009-2013
Lempäälän osalta alle 3-vuotiaiden lasten osuutta nostaa se, että aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat esioppilaat eivät ole mukana vuoden 2013 luvuissa, jolloin alle 3-vuotiaiden osuus kasvaa. Vuonna 2013 kotihoidon tuen kuntalisää maksettiin sekä Tampereella että Pirkkalassa.

10 Lasten määrä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden vuonna 2011-2013
Tilanne on yhden päivän tilanne

11 Kustannukset laskennallista lasta kohden vuonna 2013
Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia, mutta jakajana on lasten määrä yhtenä päivänä (30.11.). Esiopetuksen toimintatiedot ja kustannukset sisältyvät vertailuun siltä osalta, kun esiopetus on järjestetty päiväkodeissa. Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä esiopetus järjestetään kokonaan päivähoidon alaisena toimintana. Kangasalalla ja Orivedellä esiopetusta järjestetään sekä päiväkotihoidon että perusopetuksen alaisena toimintana. Lempäälässä, Pirkkalassa ja Vesilahdella esiopetus järjestetään pääsääntöisesti perusopetuksen alaisena toimintana.

12 Kunnallisten päiväkotien kustannukset menolajeittain laskennallista lasta kohden 2013

13 Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden 2011-2013

14 Kunnallisen päiväkotihoidon henkilöstökustannukset laskennallista lasta kohden 2011-2013
Erot henkilöstökustannusten määrissä selittyvät mm. täyttöasteilla, kesäajan järjestelyillä, erityisen tuen rakenteilla ja määrällä sekä hoidon tarpeen ajoittumisella. Erot kuntien välisessä palkkatasossa eivät vaikuta merkittävästi kustannuksiin.

15 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2013
Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia. Henkilöstökustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita laskennallisia (ikäkertoimilla painotettuja) hoitopäiviä koko vuoden ajalta. Kaikissa muissa kustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita hoitopäiviä koko vuoden ajalta.

16 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2013

17 Kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden 2010-2013

18 Kunnallisen päiväkotihoidon ateria- ja puhtaanapitokustannukset laskennallista lasta kohden 2013

19 Päiväkotihoidon kokonaiskustannusten muutos 2012-2013
Lempäälän osalta muutoksen selittää se, että aamu- ja iltapäivähoidossa olevat esioppilaat eivät ole mukana vuoden 2013 kustannuksissa.

20 Päiväkotihoidon kustannusten muutos laskennallista lasta kohden 2012-2013

21 Lasten, laskennallisten lasten ja hoitopäivien määrän muutos 2012-2013
Lempäälän osalta muutoksen selittää se, että aamu- ja iltapäivähoidossa olevat esioppilaat eivät ole mukana vuoden 2013 tiedoissa.


Lataa ppt "Tampereen seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailu 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google