Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luetaanpa lakia V. 2006 syksyllä tuli useita yhteydenottoja ja muita tietoja maiden käytön epätietoisuudesta Mitä laki sanoo?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luetaanpa lakia V. 2006 syksyllä tuli useita yhteydenottoja ja muita tietoja maiden käytön epätietoisuudesta Mitä laki sanoo?"— Esityksen transkriptio:

1 Luetaanpa lakia V syksyllä tuli useita yhteydenottoja ja muita tietoja maiden käytön epätietoisuudesta Mitä laki sanoo?

2 Metsästyslaki (615/93) 2§ Metsästyksen määritelmä
Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen viritettynä pyyntikuntoon. Huom! (koiran irtipito metsästyksessä!)

3 Metsästyslaki (615/93) 6§ Metsästysoikeus
Oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle, jollei jäljempänä muuta säädetä. Oikeutensa voi vuokrata tai antaa toisen käyttöön sopimuksella

4 Metsästyslaki (615/93) 11§ Metsästysoikeuden vuokraaminen
Alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain (metsästysvuokrasopimus). Metsästysoikeuden vastikkeettomaan luovuttamiseen sovelletaan mitä metsästysoikeuden vuokraamisesta on voimassa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Maanvuokralain (258/66) mukainen vuokrasopimus antaa oikeuden metsästykseen vuokratulla alueella vain, jos tästä on sopimuksessa nimenomaan mainittu.

5 Metsästyslaki (615/93) 12§ Metsästysvuokrasopimus sekä vuokraoikeuden siirtäminen ja jälleenvuokraaminen Sopijapuolen vaatimuksesta metsästysvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Vuokralainen ei ilman vuokranantajan suostumusta saa siirtää vuokraoikeuttaan kolmannelle eikä vuokrata metsästysvuokra-oikeuttaan tai osaa siitä edelleen.

6 Metsästyslaki (615/93) 17§ Metsästyslupa
Se, jolla on 6 §:n, metsästysvuokrasopimuksen tai maanvuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeus, voi antaa asettamillaan ehdoilla toiselle luvan metsästää (metsästyslupa), jollei tätä ole vuokrasopimuksessa kielletty. Vuokraaminen ja metsästyslupa siis eri asioita! Siis seura tai seurue voi luovuttaa toisen pyyntiin maita hirvenpyynnissäkin riippuen sopimuksesta

7 Metsästyslaki (615/93) 27§ Hirvieläimen pyyntiluvan myöntämisen edellytykset
Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue. Hirvenmetsästykseen käytettävän alueen pinta-ala on oltava vähintään 1000 ha … .

8 Metsästysmaat hakuvaiheessa
Hakijalla omistukseen tai vuokraukseen perustuva metsästysoikeus. Alue on yhtenäinen vähintään 1000 ha tai liittyy valtion maihin tai muihin yhteisluvassa oleviin maihin Hakijalle muutetaan ko. maat rhy:n määrittämän perusteen mukaan korteiksi.

9 Metsästysmaat pyyntivaiheessa
Hakuvaiheen maat pääsääntöisesti (määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyminen) Hakuvaiheen jälkeen vuokratut tai ostetut maat toistaiseksi tehty maanvuokrasopimus on irtisanottava 6 kk ennen metsästysvuoden loppua , ostetuissa 3 kk irtisanomisaika vuokrasopimuksiin, jos uusi omistaja ei käytä oikeuttaan toimitaan kuten yllä. Metsästyslupaan perustuvat maat vuokraamaton yksityismaa, jonka omistaja antaa luvan vaikka maat eivät olisikaan yhteisluvassa mukana (liittyy muihin yhteisluvassa oleviin maihin) vuokraamattomat yksityismaat, jonka omistaja antaa luvan pyytää vaikka ko. maat olisivatkin omistajan luvassa mukana

10 Metsästysmaat pyyntivaiheessa
Metsästyslupaan perustuvat maat vuokratut maat, vuokranantaja voi pidättää oikeuden metsästää omistamillaan mailla. Oikeudesta maininta vuokrasopimuksessa (esim. vain hirvenpyynti sallittu). vuokratut maat, vuokralainen (seura tai seurue) voi antaa metsästysluvan halutessaan muillekin esim. naapuriseuran jäsenille ei lasketa mukaan ns. maakortteihin metsästyslupa voidaan antaa useammalle eri metsästäjälle tai seuralle vastikkeeton metsästyslupa voidaan peruttaa heti epäselvää tulkintaa valtakunnallisesti ns ha:n säännön soveltamisesta hakuvaiheessa pitää muodostaa 1000 ha yhtenäinen hirvienpyyntiin soveltuva alue (yhteisluvassa liittyä toisiin maihin) pyyntivaiheessa saa olla pienempikin alue, jolla saa pyytää


Lataa ppt "Luetaanpa lakia V. 2006 syksyllä tuli useita yhteydenottoja ja muita tietoja maiden käytön epätietoisuudesta Mitä laki sanoo?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google