Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma
Hannariina Hakala Muko-08

2 Tutkijan esiymmärrys Oma kiinnostus: 8-vuotias pikkusisko – oma lapsuus, kun itse oli 8-vuotias Halu tutkia oman lapsuutensa ja nykyajan lasten musiikkimieltymyksien eroja Musiikkimakua/musiikkimieltymyksiä on tutkittu paljon eri konteksteissa

3 Tutkimustehtävä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 2000-luvun lasten musiikkimieltymykset eroavat/ovat samanlaisia kuin 1990-luvun lasten musiikkimieltymykset Tehtävänä on selvittää, minkälaista musiikkia lapset kuuntelevat nykyään ja vastaavasti minkälaista musiikkia lapset kuuntelivat 1990-luvulla Musiikkimaku on tietenkin eri, mutta miten mieltymykset eroavat? Vertailuvuosina 8-vuotiaat vuosina 1995 ja 2009 Tutkimuksessa alustettava myös ja 2000-luvun musiikillisia pääpiirteitä ja musiikin kehitystä

4 Tutkimuksen lähtökohdat
8-vuotias musiikin kuuntelijana ja vastaanottajana Musiikkimaun muotoutuminen lapsuudessa – yksilöllinen (persoonallinen ja henkilökohtainen) ja yhteisöllinen (yhteisön rakenteet ja odotukset) Ympäristön vaikutus musiikkimieltymyksiin Tekniikan kehittymisen vaikutus Sukupolvien välinen ero Nykyajan muuttunut yhteiskunta – muuttuneet arvot Lastenlaulujen merkitys verrattuna populaarimusiikkiin?

5 Teoreettinen viitekehys??
Lapsen musiikillinen kehitys Musiikkimieltymyksen synty – LeBlanchin malli (vuorovaikutusteoria musiikkimieltymyksen synnystä) Musiikin kuuntelijan vastaanottama informaatio ja kuuntelijan luonteenpiirteet vaikuttavat yhdessä kuuntelijan päätökseen siitä, pitääkö hän musiikista Vastaanotettu informaatio = konkreettinen musiikillinen ärsyke, mutta myös kuuntelijan kulttuurinen ympäristö Musiikkiin liittyvillä assosiaatioilla ja perheellä, ikätovereilla, medialla ja opettajilla on vaikutusta siihen, pitääkö kuulija musiikista

6 Aineiston keruu Haastattelututkimus ryhmäkohtaisesti
Vuoden vuotiaat Vuoden vuotiaat (eli oma ikäluokka) N lasta/ikäryhmä Mahdollisesti vielä erillinen vapaamuotoinen lomakekysely eri ryhmille tai ainekirjoitus Aineiston vertailu

7 Aikataulu ja prosessin analyysi
Aineistonkeruu syksyllä 2010-keväällä 2011??? Mahdollisesti kandityö keväällä 2011, joka ei siis vielä ole ajankohtainen Tutkimuksen laajentaminen graduun???????


Lataa ppt "Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google