Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Unesco-ASPNET-koulujen seminaari Opetushallituksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Unesco-ASPNET-koulujen seminaari Opetushallituksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Unesco-ASPNET-koulujen seminaari Opetushallituksessa 28.8.2014
Maailmankansalaisuuden teemoja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa ja KOMPPI-hankkeessa Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen OPETUSHALLITUS

2 Maailma muuttuu – ops uudistuu
Peruskouluun siirtyminen –YK:n yleisinhimillinen ihmisoikeuksien julistus arvopohjana Ops – Unescon kansainvälisyyskasvatussuositus 1974 pohjana Ops 1994 – liittyminen Euroopan neuvostoon (1989) ja unioniin (1995) korosti tarvetta laajentaa kieliohjelmaa ja ”eurooppalaistua”, Rion konferenssi 1992 ja kestävä kehitys Ops 2003 ja 2004, kansainvälistyminen kaikkialla, aihekokonaisuudet Ops 2014 – globalisoitumisen kohtaaminen viisaasti, globaalikasvatus, kasvatus maailmankansalaisuuteen ja kestävään elämäntapaan

3 Globalisoituminen ja kasvatuksen tai koulutuksen tehtävä
Globalisoituminen ja kasvatuksen tai koulutuksen tehtävä Andreotti 2010 Uusliberaali tulkinta globalisaatiota tarkastellaan pääasiassa talouden ja kilpailun näkökulmasta, kehityksellä on suunta koulutuksen tehtävä on valmentaa ja sopeuttaa yksilöitä muuttuvaan tilanteeseen, erityisesti menestymään taloudellisessa kilpailussa Postkolonialistinen tulkinta moderniteetin kritiikki →kehitys on epävarmaa kasvatuksen tehtävänä on opettaa kyseenalaistamaan, rakentamaan tietoa vuorovaikutuksessa, avaamaan monenlaisia näkökulmia, kohtaamaan epävarmuutta sekä toimimaan eettisesti

4 Globaalikasvatus, Maastrich 2002, GENE
Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman moninaisuuksille sekä rohkaista heitä toimimaan oikeudenmukaisemman kestävämmän ja ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta.

5 Esikäsitys uudistuksen suunnasta 2011:
Maailmankansalaisen identiteetti ja osaaminen

6 Maailmankansalaisuus Lähde: Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, JY
identiteetti osana ympäröivää maailmaa kosmopoliittinen orientaatio=halukkuus ja valmius kohdata kulttuurista erilaisuutta + eläytyä toiseuteen maailmankansalaisuus kansainvälistymisenä sekä ympäristövastuuseen ja eettisyyteen kasvuna toimijuus globaalissa kansalaisyhteiskunnassa lokaali, globaali, glokaali poliittinen kosmopolitanismi – kansallisvaltiot, unionit, maailmanvaltio eettinen maailmankansalaisuus =ihmisyyden eri puolien kunnioitus ja sitoutuminen pitämään jokaista yksilöä syntyperästä ja asemasta riippumatta tasa-arvoisena (Sihvola, 2004)

7 Pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudistuvat

8 Maailmankansalaisuus ops-uudistuksessa
Arvoperusta Perusopetuksen tehtävä Laaja-alaiset osaamisalueet Koulun toimintakulttuurin kehittämisperiaatteet Monialaiset oppimiskokonaisuudet Oppiaineet

9 Maailmankansalaisen etiikka
Ihmisoikeuksien tuntemus Osallisuus Hyvä elämä kaikille

10 Kulttuurinen osaaminen
Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen Vuorovaikutustaidot, monikielisyys Oma kulttuuri-identiteetti Myönteinen ympäristösuhde Kulttuuriperintö Jatkumot, oma paikka Miten kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa Mitä ei voi hyväksyä ihmisoikeuksien vastaisena Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset elävät rinnakkain. (Toimintakulttuuri)

11 Aktiivinen kansalaisuus
Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Demokratia, ihmisoikeudet, hyvinvointi, tasa-arvo Harjaantuminen ja kokemukset päätöksentekoon osallistumisesta, aloitteellisuudesta ja vaikuttamisesta Taito ilmaista omia näkemyksiä, toimijuus koulussa ja kansalaisyhteiskunnassa Neuvotteleminen, sovittelu, ristiriitojen ratkaisu Kriittisyys, tiedon luotettavuuden arviointi Toisen asemaan asettuminen - yhdenvertaisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus →luottamus Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen lapsen osallisuutta.(L7)

12 Kestävä elämäntapa Ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä elämäntapa, kehitys ja tulevaisuus Ekososiaalinen sivistys Tavoitteena elämäntapa ja kulttuuri, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien moninaisuutta ja uusiutumiskykyä sekä luo osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle taloudelle. (Arvoperusta) Arjen taidoista ja valinnoista näköalan avaaminen kohti kulttuurievoluution suunnan korjaamista

13 Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla ekososiaalisen sivistyksen (tukiaineisto) osaamisperustaa. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. (Toimintakulttuuri, vrt Maastrichtin määritelmä)

14 Globaali vastuu ja kehityskumppanuus Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (Arvoperusta)

15 Maailmankansalaisen taloudellinen osaaminen
Kohtuus ja jakaminen Toiminta vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena Taloudellinen toimijuus ja maailmankansalaisuus?

16 Maailmankansalaisen kompetenssikukka

17 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu
Tampere Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

18 Kiitos!


Lataa ppt "Unesco-ASPNET-koulujen seminaari Opetushallituksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google