Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sisällönkuvailupäivä Tarja Turunen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sisällönkuvailupäivä Tarja Turunen"— Esityksen transkriptio:

1 Sisällönkuvailupäivä 26.11.2010 Tarja Turunen
Sisällönkuvailun käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa Itä-Suomen yliopiston kirjasto

2 Sisältö Sisällönkuvailutyön kehittäminen ja organisointi
Sisällönkuvailuohjeet Sisällönkuvailutyön käytännön työvälineet Prosessit Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

3 Joensuun yliopiston kirjasto + Kuopion yliopiston kirjasto =
Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston yhdistyminen → Itä-Suomen yliopisto (UEF) Joensuun yliopiston kirjasto + Kuopion yliopiston kirjasto = Itä-Suomen yliopiston kirjasto Joensuun kampuskirjasto Kuopion kampus Kuopion kampuskirjasto Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto Savonlinnan kampuskirjasto Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

4 Sisällönkuvailutyön kehittäminen ja organisointi

5 Sisällönkuvailutyö sisällönkuvailutyötä kaikilla kampuksilla
sisällönkuvailijoita lähes 30 henkilöä kirjastosihteereitä, kirjastoamanuensseja, kirjastonhoitajia, informaatikkoja Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

6 Sisällönkuvailutyöryhmä - perustaminen ja tehtävät
sisällönkuvailutyöryhmän perustaminen jo maaliskuussa 2008 ryhmässä 3 henkilöä Kuopion yliopiston kirjastosta ja Kysin tieteellisestä kirjastosta ja 2 henkilöä Joensuun yliopiston kirjastosta ”tehtävänä sisällönkuvailukäytäntöjen suunnittelu yhteisessä tietokannassa ja kirjastossa” yhtenäistää Joensuun ja Kuopion yliopistokirjastojen sisällönkuvailukäytäntöjä sekä laatia yhtenäiset toimintaohjeet sisällönkuvailuun Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

7 Sisällönkuvailutyöryhmän toiminta
kokouksia sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla videokokoukset puheenjohtaja ja sihteeri uuden yliopistokirjaston organisaation myötä sisällönkuvailu siirtyi opetus- ja tietopalvelujen yhteyteen kesällä 2009 (sitä ennen hankinta- ja luettelointipalveluissa) kirjastonhoitajien ja informaatikkojen toimenkuvia valmisteltiin tieteenalakohtaisen työnjaon pohjalta ja sisällönkuvailu luonteva osa tieteenalakohtaista toimenkuvaa opetus- ja tietopalvelupäällikkö jäseneksi mukaan ryhmään toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

8 Sisällönkuvailutyöryhmä - toimintasuunnitelma ja aikataulu
toimintasuunnitelman ja aikataulun laatiminen vuosille sisältö: sisällönkuvailun tavoitteiden selvitys (kevät-syksy 2008) tieteenalakohtaisten sisällönkuvailutarpeiden selvitys (kevät-syksy 2008) sisällönkuvailun syvyys aineistoittain (kevät-syksy 2008) yhteisten sisällönkuvailuohjeiden laatiminen (syksy 2008 – kevät 2009) sisällönkuvailussa tarvittavien resurssien ja voimavarojen kartoitus (kevät-syksy 2009) sisällönkuvailijoiden koulutus (kevät 2009 – syksy 2010) sisällönkuvailun laatutyö (kevät 2008 – syksy 2010) raportointi toiminnasta ensimmäinen raportti syksyllä 2008 kirjastotoimen kehittämistyöryhmälle Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

9 Sisällönkuvailutyöryhmästä sisällönkuvailun kehittämisryhmäksi sekä sisällönkuvailijoiden kokous
sisällönkuvailutyöryhmän toiminnan vakinaistaminen 2009 → sisällönkuvailun kehittämisryhmä sisällönkuvailijoiden kokous kaikki sisällönkuvailijat kaikilta kampuksilta kokoukset 1-2 krt/vuosi Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

10 Sisällönkuvailijoiden koulutussuunnitelma (1)
laadittu vuonna 2009 (2010) kampuskohtaisia koulutuksia yhteisiä koulutuksia Adobe Connect Pro:n käyttö Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

11 Sisällönkuvailijoiden koulutussuunnitelma (2)
Koulutusrunko 1. Johdatus sisällönkuvailuun 2. Sisällönkuvailun työvälineet 3. Tieteenalakohtainen sisällönkuvailu 4. Sisällönkuvailu käytännössä 5. Tutustuminen tieteenalan tutkimukseen 6. Osallistuminen kansallisiin sisällönkuvailukoulutuksiin 7. Osallistuminen kansainvälisiin sisällönkuvailukoulutuksiin Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

12 Sisällönkuvailuohjeet

13 Sisällönkuvailuohjeet (1)
Sisällönkuvailuohjeet valmistuivat pääpiirteissään toukokuussa 2009 ja ne voitiin ottaa käyttöön Josku-tietokannan käyttöönoton yhteydessä Virallisesti sisällönkuvailuohjeet käyttöön Itä-Suomen yliopiston aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alusta Tällä hetkellä versio 1.3 käytössä Päivitetään käytännön sisällönkuvailutyön tarpeiden sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan Sisällönkuvailun vastuualueet ja työohjeet tulossa mukaan Tavoitteena ottaa käyttöön uusia välineitä sisällönkuvailussa Kongressin kirjaston asiasanasto (LCSH) käytössä Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

14 Sisällönkuvailuohjeet (2) Sisältö:
Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

15 Sisällönkuvailutyön käytännön työvälineet

16 Kirjaston intrassa Sisällönkuvailun ohjeistukset
Sisällönkuvailun kehittämisryhmän oma alue Keskustelualue Uutena Sisällönkuvailijan työkalupakki Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

17 Sisällönkuvailijan työkalupakki
Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

18 Lisäksi Sisällönkuvailijoiden postituslista
Kampusten Help Desk-toiminta sisällönkuvailun tukena Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

19 Prosessit

20 Prosessin vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö, opetus- ja tietopalvelut.
Itä-Suomen yliopiston kirjaston ydinprosessit – Opetus- ja tietopalvelut Prosessin tarkoitus: Opetus- ja tietopalvelujen tehtävänä on tarjota tiedon ja tietoaineistojen hyödyntämistä edistävää opetusta, ohjausta ja neuvontaa opiskelijoille, tutkijoille, opettajille sekä muille tiedon tarvitsijoille. Yliopiston eri tieteenalojen tarvitsemien tietoaineistojen valinta ja kuvailu (sisällöllinen tietoaineistotyö) kuuluvat myös opetus- ja tietopalvelujen tehtäviin. Keskeiset osaprosessit: tiedonhaun opetus, tiedonhaun ohjaus ja neuvonta, tietoaineistojen valinta, sisällönkuvailu. Prosessin vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö, opetus- ja tietopalvelut. Prosessin laatutavoitteet: Opetus- ja tietopalvelut lähtee käyttäjien tarpeiden tunnistamisesta. Tiedonhaun opetuksen sisältöä ja menetelmiä kehitetään asiakkailta saadun palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Tietoaineistot ovat yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kannalta relevantteja. (jatkuu)

21 Indikaattorit ja mittarit: Kehitteillä.
Itä-Suomen yliopiston kirjaston ydinprosessit – Opetus- ja tietopalvelut (jatkuu) Tietoaineistojen löytämistä ja käyttämistä edistetään kehittämällä asiakasystävällisiä ohjausmuotoja ja aineistonkuvailun menetelmiä. Osittain kehitteillä. Indikaattorit ja mittarit: Kehitteillä. Tilastot: opintopistetilastot, opetustuntien määrä, opetukseen osallistujien määrä, neuvontatilastot ( otanta), tiedonhaun toimeksiannot, tiedonhaun ohjaus /asiakkaiden luku määrä. Kehitteillä osittain. Asiakaspalautteet: Tiedonhaun opetuksesta kerätty palaute. PalauteOodin käyttöönotto lukuvuoden alusta. Asiakaskyselyt: Kehitteillä.

22 Osaprosessi: Sisällönkuvailu
Tehtävä Indikaattorit Vastuuhenkilö Varahenkilö Sisällönkuvailu Tietoaineistojen aiheenmukaisen löytämisen ja aineistojen käytön edistäminen Joensuun kampus: kirjastonhoitaja, jolla on käytännön vastuu sisällönkuvailutyön kehittämisestä ja organisoimisesta Kuopion kampus: kirjastoamanuenssi jolla on käytännön vastuu sisällönkuvailutyön kehittämisestä ja organisoimisesta Kampusten vastaavat toimivat toistensa varahenkilöinä

23 Sisällönkuvailun tärkeimmät toimijat sekä opetus- ja tietopalveluihin liittyvät tehtävät
Sisällönkuvailun kehittämisryhmä Valmistelee ja tekee päätöksiä sisällönkuvailua koskevista käytännöistä ja kehittämis-toimenpiteistä. Sisällönkuvailijoiden kokous Sisällönkuvailua koskevista käytännöistä ja kehittämis- toimenpiteistä tiedottaminen ja keskusteleminen. Käytännön työstä saatujen kokemusten esittäminen työn kehittämistä varten.

24 Oma sisällönkuvailun työprosessi (1)
1) Lindaan luetteloitu teos tulee sisällönkuvailuun 2) tarkista Josku-tietokannasta löytyvä sisällönkuvailu 3) lisää/täydennä sisällönkuvailu (asiasanoitus ja luokitus) Lindaan sekä UEF-aihealuekoodi teoksen esittely teoksen takakannessa, johdanto, sisällysluettelo, teoksen nimiösivuilta löytyvä kuvailu 4) a) suomenkielinen teos: YSA + suomenkieliset erikoisasiasanastot tarvittaessa + UDC/NLM, jos terveystieteellisen alan teos lisätään MeSHit + NLM-luokat 4) b) englanninkielinen teos: YSA + suomenkieliset erikoisasiasanastot tarvittaessa, LCSH ja/tai MeSH (jos terveystieteellinen alan teos) + UDC/NLM Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

25 Oma sisällönkuvailun työprosessi (2)
sisällönkuvailu replikoituu Lindasta Joskuun sisällönkuvailua tallennettaessa Lindaan filtterit käytössä: muiden kirjastojen tekemät sisällönkuvailut eivät siirry Joskuun ellei kuvailua tallenna Lindassa UEF-luetteloija/sisällönkuvailija 5) Joskussa lisätään sijainti signumiiin (Voyager Cataloging) ts. hyllyluokka + tarra teokseen 6) kirja uutuushyllyyn tai varaajalle Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

26 Lähteet: http://www.uef.fi/kirjasto/laatukasikirja
Sisällönkuvailu käytänteet yhdistyneissä kirjastoissa – Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Tarja Turunen

27 Kiitos! tarja-liisa.turunen@uef.fi


Lataa ppt "Sisällönkuvailupäivä Tarja Turunen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google