Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työhyvinvointikysely - Jyväskylän yliopisto Työhyvinvointikysely 2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta kysymysten ja osa-alueiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työhyvinvointikysely - Jyväskylän yliopisto Työhyvinvointikysely 2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta kysymysten ja osa-alueiden."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työhyvinvointikysely - Jyväskylän yliopisto Työhyvinvointikysely 2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta kysymysten ja osa-alueiden keskiarvot laitoksittain 13.05.2011

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Ty ö hyvinvointikyselyn toteutus ja vastanneet Työhyvinvointikyselyn on suunnitellut Työeläkeyhtiö Varma yhteistyössä yliopistojen kanssa Kysely toteutettiin sähköisenä 15.11.-29.11.2010 Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1151 henkilöä Vastausprosentti oli 44 Vastanneista oli naisia 718 (62 %) ja miehiä 433 (38 %) Ikäjakauma: alle 29 v135 (12 %) 30-39 v320 (28 %) 40-49 v291 (25 %) 50-59 v287 (25 %) yli 60 v118 (10 %) Työhyvinvointikysely 2010

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Ty ö hyvinvointikyselyn toteutus ja vastanneet Vastanneista toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa oli 610 (53 %) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 541 (47 %) Tutkimus- ja opetushenkilökuntaan vastanneista kuului 696 (61 %) ja muuhun henkilökuntaan 455 (39 %) Vastanneista tiedekunnissa työskenteli 792 (69 %) ja palvelu- ja erillislaitoksissa 359 (31 %) Esimiestehtävissä vastanneista työskenteli 172 (15 %) Työhyvinvointikysely 2010

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vastanneet laitoksittain Koko tiedekunta 196 (34,15%) Bio- ja ympäristötieteiden lts 89 (41,40%) Fysiikan laitos 41 (22,91%) Kemian laitos 39 (35,78%) Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 6 (54,55%) Matematiikan ja tilastotieteen lts 21 (35%) Työhyvinvointikysely 2010

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osa-alueiden keskiarvot

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osa-alueiden keskiarvot

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osa-alueiden keskiarvot

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osa-alueiden keskiarvot

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osa-alueiden keskiarvot

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vahvuuksia (ka > 3.5) Oma työ: tehtävien ja tavoitteiden selkeys, työn haastavuus, vaikutusmahdollisuudet, työvälineiden ja tilojen asianmukaisuus Johtaminen ja esimiestyö: naisten ja miesten samat mahdollisuudet edetä, esimies luottaa minuun, uskallan olla eri mieltä esimiehen kanssa, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu, erilaisuuden huomioiminen, uskallan kertoa esimiehelle työhön liittyvistä kehittämisajatuksista, rohkaiseminen aloitteen tekemiseen Työyhteisö ja yhteistyö: työyhteisön asiantuntijuus ja kehitysmyönteisyys, kollegatuki, huhujen ja juorujen häiritsemättömyys Osaaminen: osaamiseni vastaa työn vaatimuksia, kehitysmahdollisuudet, pystyn hyödyntämään osaamistani hyvin työssäni, tulevaisuuden osaamisen selkeys Motivaatio: oman työpanoksen kokeminen merkityksellisenä, työn itsenäisyys ja vapaus, työtehtävien mielekkyys ja haastavuus Terveys ja elämäntilanne: henkinen ja fyysinen työkyky arvioidaan hyviksi, tth:n palvelut tukevat henkilöstön hyvinvointia Yliopiston julkinen kuva: tutkimuksen ja opetuksen taso, onnistuminen ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa, opiskelijahoukuttelevuus

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kehittämiskohteita (ka < 3.3) Oma työ: työajan riittävyys, häiriöttömyys, muutosten kuormittavuus Johtaminen ja esimiestyö: yliopiston strategian selkeys ja ymmärrettävyys, yliopiston avoimuus päätöksenteossa ja vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon, strategian ohjaavuus omassa yksikössä, sujuvat kokouskäytännöt, tehtävistä ja tavoitteista keskusteleminen esimiehen kanssa, kehityskeskustelujen käyminen, palautteen saaminen Työyhteisö ja yhteistyö: tiedotuskäytäntöjen sujuminen, haitallinen kilpailu, vaikeista asioista keskusteleminen Osaaminen: perehdyttäminen, kokemustiedon jakaminen Motivaatio: urakehitysmahdollisuudet, palkitsemisen kannustavuus, rakentava palaute, tuen saaminen tutkimustulosten kaupallistamiseen, tuen saaminen rahoituksen hankkimiseen Terveys ja elämäntilanne: eläköitymissuunnitelmista keskusteleminen, sairauspoissaoloihin reagoiminen, yhteistyö tth:n kanssa Yliopiston julkinen kuva: työnantajakuva


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työhyvinvointikysely - Jyväskylän yliopisto Työhyvinvointikysely 2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta kysymysten ja osa-alueiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google