Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

APR-tietojärjestelmä: Terveyskeskusjohdon työkalu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "APR-tietojärjestelmä: Terveyskeskusjohdon työkalu"— Esityksen transkriptio:

1 APR-tietojärjestelmä: Terveyskeskusjohdon työkalu
Anne Puumalainen Kunta-HCLF

2 Terveyskeskuksen toiminnan analysointi ja raportointi
Tietojen raportoinnissa käytetään Datawell Oy:n Ecomed Analyzer -ohjelmaa APR-portaali: Kuukausittain päivitettävät vakioraportit, jotka ovat luettavissa ilman käyttäjätunnusta Ecomed Analyzer –ohjelman käyttö: Monipuoliset mahdollisuudet tehdä tarkentavia ja yksityiskohtaisia raportteja sekä graafisia esityksiä näiden pohjalta Raporteista ja kuvista mahdollisuus porautua kiinnostaviin osa-aineistoihin ja aina yksittäisiin kontaktitietoihin asti

3 Käyttäjäportaali Monipuolista tietoa APR:n käyttäjille

4 Vakioraportit julkaistaan kuukausittain ja kumulatiivisesti

5

6 Portaalissa julkaistavat raportit sisältävät numerotiedon lisäksi valmiita kuvaajia

7

8 Ecomed Analyzer -ohjelma: APR-aineistot
Käyntiaineisto kontaktimäärät, sairausryhmät, kontakteihin liittyvä resurssien käyttö (omapaino) jne. Toimenpideaineisto potilaskontakteihin liittyneet toimenpiteet, niiden lukumäärät, toimenpiteiden aiheuttama resurssien käyttö ja työnjakokysymykset Episodiaineisto hoitoepisodit, niiden lukumäärät, episodeihin liittyvät toimintakäytännöt ja resurssien käyttö edellyttää vähintään puolen vuoden ja mieluiten vuoden aineiston keruuta

9 Aineistoja on helppo rajata suodattimien avulla

10 Valmiiden raporttimäärittelyiden avulla voi tehdä omia raportteja

11 Raporteista on helppo tehdä graafisia esityksiä
Porautuminen osa-aineistoon on mahdollista sekä raporteista että kuvista

12 Diabetes-episodien tarkastelu (1)
Episodiaineisto rajataan sisältämään Lohjan ja Vihdin tiedot Raportti episodien keskimääräinen kustannuspaino (= yhden potilaan hoitoepisodin keskimääräinen voimavarojen kulutus) potilaiden määrää (episodien määrä) potilaiden määrä/episodi ?? kokonaisresurssien käyttö (eAPR-omapainosumma Valitaan Diabeteksen hoitoepisodit Diabetes Diabetes ja elinkomplikaatiot

13 Diabetes-episodien tarkastelu (2)
Havaintoja: Vihdissä käytetään enemmän voimavaroja/episodi kummassakin episodissa Lohjalla on enemmän potilaita (episodien lukumäärä on suurempi) Vihdissä myös kokonaisresurssien käyttö on suurempaa kummassakin episodissa Vihdissä on enemmän käyntejä/episodi potilaiden lukumäärä ei siis selitä voimavarojen käyttöä, sen sijaan toimintatavat (runsaasti käyntejä diabetesepisodissa) vaikuttavat siihen, että Vihdin voimavarojen käyttö on suurempaa

14 Diabetes-episodien tarkastelu (3)
Käyntiaineisto rajataan Diabetespotilaisiin (ASL = Diabetes komplikaatioineen) Tarkastellaan käyntien kokonaismäärä kontaktien määrää/potilas Havaintoja Lohjalla on määrällisesti enemmän potilaita ja kontakteja Vihdissä on enemmän kontakteja /potilas

15 Diabetes-episodien tarkastelu (4)
Toimenpideaineisto tarkastellaan ammattiryhmien välisen työnjaon eroja diabetespotilaiden hoidossa Tarkastellaan toimenpiteiden painosummaa, joka kuvaa voimavarojen kokonaiskäyttöä (kaikkien kontaktien aikana tehdyt toimenpiteet yhteensä) Havaintoja: Vihdissä lääkärien suhteellinen osuus kokonaisresurssien käytöstä on suurempi kuin Lohjalla vaikka Lohjalla on lähes kaksinkertainen potilasmäärä, lääkärien työpanos potilaiden hoidossa (toimenpiteiden painosumma) on molemmissa terveyskeskuksissa lähes yhtä suuri

16 Diabetes-episodien tarkastelu (5)
Ero terveyskeskusten välillä selittyy: Kontaktien määrällä/potilas Vihdissä on enemmän kontakteja/hoitoepisodi kuin Lohjalla Erityisesti työnjaon erilaisuudella Vihdissä lääkärien osuus potilaiden hoidossa on suurempi kuin Lohjalla Lohjalla sairaanhoitajien osuus on suurempi kuin Vihdissä

17 Raporteissa olevia mielenkiintoisia tietoja voi analysoida porautumalla osa-aineistoihin ja yksittäisen kontaktin tietoihin

18 Riviltä voi porautua yhden kontaktin yksityiskohtaisiin tietoihin

19

20 Valmiit raportit voi myös siirtää Excel-muotoon ja tehdä lisälaskelmia ja graafisia esityksiä

21 Diabetes Ammattiryhmien välinen työnjako

22 Lisätietoa


Lataa ppt "APR-tietojärjestelmä: Terveyskeskusjohdon työkalu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google