Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä

2 … haasteita Ohjelmien käynnistäminen kaikilta osiltaan Valitun strategian toteuttaminen Yksinkertaistaminen – byrokratian vähentäminen Taloudellisen kehityksen haasteet

3

4 Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Rakennerahasto- politiikka -ryhmä Ohjelma-ryhmä Aluestrategia-ryhmä Alueiden kehittäminen Tutkimus- ja ennakointi -ryhmä Strategiset hankkeet -ryhmä Konsernistrategia-ryhmä Strategia ja ennakointi Ministeri Cronberg Ministeri Pekkarinen Välityömarkkinat ja työllistyvyyden tukeminen Työvoima- ja yrityspalvelut Työmarkkinoiden kohtaanto ja työvoiman saatavuus Yrittäjyyden kehittäminen ja yritystuet TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYS- OSASTO Elinkeinopolitiikan koordinointi -ryhmä TE-keskusohjaus -ryhmä Hallinnonalan ohjaus ja rakenteet -ryhmä Konserniohjaus Ministeri Pekkarinen Yritysoikeuden ryhmä Sisämarkkina- ja kuluttaja- politiikka Kilpailupolitiikka Työelämän laatu Työympäristön sääntely TYÖELÄMÄ- JA MARKKINA- OSASTO Mineraali- politiikka Yritysten kan- sainvälistyminen ja vienti Yritysten kasvu Innovaatio- ympäristöt Kysyntä- innovaatiot Osaamis- innovaatiot INNOVAATIO- OSASTO Energian perustuotanto Uusiutuvat energialähteet ja kestävä kehitys Energiamarkkinat ENERGIA- OSASTO TEM-konsernin virastot, laitokset ja yhteisöt Tekes VTT GTK TUKES PRH TE-keskukset Työvoimatoimistot Kuluttajavirasto Kilpailuvirasto MIKES MEK Energiamarkkinavirasto Kuluttajatutkimuskeskus Huoltovarmuuskeskus Ydinjätehuoltorahasto Invest in Finland Suomen Teollisuussijoitus Oy Finnvera Oyj Finpro ry Muut KONSERNIPALVELUIDEN KEHITTÄMISKESKUS VALTAKUNNANSOVITTELIJAIN TOIMISTO VIESTINTÄ EU- JA KV-ASIOIDEN KOORDINAATIO HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN HALLINTOYKSIKKÖ SÄÄDÖSVALMISTELUN KEHITTÄMINEN TALOUSYKSIKKÖ TIETOHALLINTO- JA TIETOPALVELUT TARKASTUSYKSIKKÖ Ministeri Cronberg Ministeri Pekkarinen TC Ministeri Cronberg TC MP TC Kansliapäällikkö Valtiosihteeri ELINKEINOMINISTERI TYÖMINISTERI Valtiosihteeri TEM

5 Concentration on the Lisbon agenda: process “Kasvun ja työllisyyden ohjelma” Huom. Strateginen kertomus 2009 National Strategies (NSRFs) National and Regional programmes Integrated Guidelines National Reform Programmes Annual Progress Report COHESION POLICYLISBON AGENDA Community Strategic Guidelines

6 Toimeenpanon yksinkertaistaminen EU:n tasolla Yleisasetuksen Art 55 muutos päätettävänä Jäsenmaat ovat tehneet ehdotuksia komissiolle Komissio on käynnistänyt valmistelun Komission ”elvytyspaketti” 26.11.2008 Kansallisella tasolla Ohjeistuksen ongelmakohdat? Toimeenpanojärjestelmän uudistaminen?

7 Talouskehityksen haasteet Talouden kasvun hidastuminen ja hyvän työllisyyskehityksen kääntyminen: miten vaikuttaa EAKR-ohjelmiin? Rakennemuutokset? Työllisyyskehitys? Kuntarahoitus? Valtuuksien etupainoinen käyttöönotto vuodesta 2009 lähtien (10 % tai 20 % enemmän valtuuksia) Komission ”elvytyspaketti” 26.11.2008 Komissaari Hübnerin kirje jäsenmaille 7.11. Valmius muuttaa ohjelmien sisältöä Sekä ohjelmien toimeenpanojärjestelyjä Lisäksi joitakin muutoksia rakennerahastoasetuksiin Tarvittaessa neuvottelut kunkin jäsenmaan kanssa

8 Elvytyspaketin mahdollisia elementtejä Ohjelmien muuttaminen ja yksinkertaistaminen Ohjelmaennakoiden lisääminen (5 %) Suurten projektien (major projects) hallinnointi Yritystukisääntöjen proseduurien yksinkertaistaminen Flat rate-mahdollisuuksien ulottaminen EAKR- hankkeisiin Financial engineering sääntöjen (YA 44 art) helpotus

9 Alue- ja rakennepolitiikan tulevaisuus Keskustelu vuoden 2013 jälkeisestä ajasta on käynnistynyt Jatketaanko koko Unionin kattavaa rakennepolitiikkaa? Onko se muutakin kuin varojen siirtoa köyhemmille alueille? EU:n budjetin välitarkistus Vihreä kirja Alueellisesta koheesiosta (Territorial Cohesion -> helmikuun loppuun 2009 kestävä konsultaatio) Itämeri-strategia. Valmistelu DG Region johdolla. Päätetään Ruotsin puheenjohtajakaudella syksyllä 2009. Julkinen konsultaatio vuoden 2008 loppuun.


Lataa ppt "Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google