Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti."— Esityksen transkriptio:

1 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti

2 Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1.Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus. 2.Valmistella yhdistymisesitys laajalla valmistelulla ja tuoda esille kuntien päätöksenteon pohjaksi kuntien yhdistymisellä saavutettavat edut ja haitat.

3 Selvityksen eteneminen NYKYTILA 8 ERILLISTÄ KUNTAA (syksyllä 2013) TULEVAISUUS 8 ERILLISTÄ KUNTAA (alkuvuonna 2014) TULEVAISUUS YHTENÄ KAUPUNKINA (keväällä 2014) VERTAILU JA JOHTOPÄÄTÖKSET (syksyllä 2014)

4 Uuden kaupungin valmistelun lähtökohdat

5 kuntien yhteenlaskettu tasapainottamisen tarve noin 112 Me (+ sote-uudistus 20-50 Me) tasapainottamisen tarve johtuu valtionosuusleikkauksista verotulojen kasvun alenemasta väestön kasvun ja ikääntymisen vaikutuksesta palvelujen tarpeeseen erillisten kuntien itse arvioima sopeuttamispotentiaali 67,6 Me palveluverkon sopeuttamismahdollisuus merkittävä, mutta ei riittävä Talouden sopeuttamistarve ja –potentiaali 2015-2016

6 Keski-Uudenmaan kaupungin visio Älykäs verkostomainen kaupunki Älykäs kaupunki on kilpailukykyinen vahvojen keskusten verkosto Kilpailukyky luo pohjaa kestävälle taloudelle ja palveluille Ensimmäinen aitoon kunnanosahallintoon perustuva malli Suomessa!

7 Uuden kaupungin valmistelu

8 Palvelujen saavutettavuus: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Yhdyskuntarakenne, palvelujen sijainti ja kiinteistöverkkoPalvelujen organisointi ml. henkilöstö Lähidemokratia ja päätöksenteko Talous Etujen ja haittojen arviointi Lähtökohdat: Talouden sopeuttamistarve 112 Me Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki

9 Palvelujen saavutettavuus ja tietotekniikan hyödyntäminen kuntalaiskysely maaliskuussa (Taloustutkimus) 1000 puhelinhaastattelua haastateltavina 18-79 –vuotiaat, valittiin satunnaisotoksella tulokset: sähköistämispotentiaalia eniten varaus-, lupa- ja hakupalveluissa sekä äänestämisessä, lähitaajamaan toivotaan useimmiten terveyspalveluita ja koulua

10 Mikä tai mitkä palvelut on ehdottomasti oltava saatavissa teitä lähimmästä taajamasta? Kaikki vastaajat, n=1004 | 21.03.2014 | 12478/Keski-Uudenmaan kunnat/Kuntalaiskysely palvelujen saavutettavuudesta/Timo Myllymäki & Jari Pajunen/mna 10

11 Palvelujen saavutettavuus: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Yhdyskuntarakenne, palvelujen sijainti ja kiinteistöverkkoPalvelujen organisointi ml. henkilöstö Lähidemokratia ja päätöksenteko Talous Etujen ja haittojen arviointi Lähtökohdat: Talouden sopeuttamistarve 112 Me Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki

12 1.kriteeri: olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen 2.kriteeri: palveluiden saavutettavuuden luokittelu: cityalueen lähipalvelut citypalvelut kaupunkipalvelut 3.kriteeri: työpaikka-alueiden sekä logistiikka- ja varastoalueiden saavutettavuus ja suunnittelu 4.kriteeri: keskuksien kehittymisen sekä kaupungin eri osien omailmeisyyden ja historian tukeminen 5.kriteeri: erilaisten asumisympäristöjen (maaseudusta urbaaneihin keskustoihin) tarjoaminen 6.kriteeri: poikittaisten yhteyksien kehittäminen Älykkään yhdyskuntarakenteen kriteerit (tiivistetysti)

13 13

14 voi olla useita kullakin viidellä cityalueella väestöpohjan mukaisesti esimerkkejä: terveydenhuollon ennaltaehkäisevä vastaanottotoiminta lasten- ja äitiysneuvolapalvelut lasten ja nuorten suun terveydenhuolto päiväkoti ala- ja yläkoulu (yhtenäiskoulu) nuorisotila kirjaston monitoimipalvelupiste leikkipuisto ja pallokenttä joukkoliikenteen pysäkki ja joukkoliikenneyhteys lähimpään citykeskukseen sähköiset palvelut Cityalueen lähipalveluja

15 on kullakin viidellä cityalueella vähintään yksi voivat sijaita missä tahansa ko. cityalueen puitteissa (liikenneyhteydet) esimerkkejä: terveyskeskuksen kiireetön potilasvastaanotto röntgen- ja laboratoriopalvelut kasvatus- ja perheneuvolat lukion ja toisen asteen koulutuksen toimipisteet kaupungin monipuoliset asiakaspalvelupisteet monipuolisemmat urheilukentät ja palloiluhallit joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti työmatkatasoinen joukkoliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle citykeskusten välinen joukkoliikenneyhteys Citypalveluja

16 on Keski-Uudenmaan kaupungissa vain yksi tai väestöpohjasta riippuen useampiakin voivat sijaita missä tahansa kaupungin alueella (liikenneyhteydet) esimerkkejä: terveyskeskuksen ympärivuorokautinen päivystys urheilu- ja liikuntakeskukset sekä erikoislajien hallit joukkoliikenteen matkakeskukset ja liityntäpysäköinti monipuoliset joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja muualle maahan vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden johtaminen hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tukipalvelut Kaupunkipalveluja

17 Palvelujen saavutettavuus: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Yhdyskuntarakenne, palvelujen sijainti ja kiinteistöverkkoPalvelujen organisointi ml. henkilöstö Lähidemokratia ja päätöksenteko Talous Etujen ja haittojen arviointi Lähtökohdat: Talouden sopeuttamistarve 112 Me Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki

18 lähifoorumeita (aluelautakuntia) on viisi kuten cityjäkin lähifoorumeilla merkittävä määrä tehtäviä ja budjettivaltaa: ne vastaavat mm. cityalueen lähipalveluiden tilaamisesta, vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa valtuuston hyväksymän päätösvallan puitteissa lähifoorumien jäsenet valitaan suorilla vaaleilla (kuntavaalien yhteydessä) lähifoorumeilla on koko- tai osa-aikainen puheenjohtaja lähifoorumeiden puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa Vision mukainen aito kunnanosahallinto: lähifoorumit

19 PALVELU- ORGANISAATIO HALLINTO- ORGANISAATIO Palvelu- lautakunta 1 Palvelu- lautakunta 1 Jaostot Nuorisovaltuusto Keskusvaalilautakunta K U N N A N H A L L I T U S (11-15) Tarkastuslautakunta K U N N A N V A L T U U S T O (59-67) L U O T T A M U S H E N K I L Ö O R G A N I S A A T I O Taru_Luonnos121127 Mäntsälä City Lähifoorumi (7-9) Mäntsälä City Lähifoorumi (7-9) Nurmijärvi City Lähifoorumi (7-9) Nurmijärvi City Lähifoorumi (7-9) Palvelu- lautakunta 2 Palvelu- lautakunta 2 Palvelu- lautakunta 3 Palvelu- lautakunta 3 Keskushallinto ohjaa ja koordinoi Liikelaitosten johtokunta Vanhus- ja vammais- neuvostot Vanhus- ja vammais- neuvostot Sibbesborg City Lähifoorumi (7-9) Sibbesborg City Lähifoorumi (7-9) Hyvinkää City Lähifoorumi (7-9) Hyvinkää City Lähifoorumi (7-9) Tuusulanjärvi City Lähifoorumi (7-9) Tuusulanjärvi City Lähifoorumi (7-9)

20 Palvelujen saavutettavuus: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Yhdyskuntarakenne, palvelujen sijainti ja kiinteistöverkkoPalvelujen organisointi ml. henkilöstö Lähidemokratia ja päätöksenteko Talous Etujen ja haittojen arviointi Lähtökohdat: Talouden sopeuttamistarve 112 Me, josta erilliset kunnat omin toimin 67,6 Me Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki

21 yhteenlaskettu sopeuttamispotentiaali vuosina 2017-2030 on arviolta 156 Me, jos kaupunki toteutetaan ehdotuksen mukaan 1.1.2017 alkaen veroprosenttina 20 nettovelan määrä suhteutettuna asukasta kohti nousee aluksi raskaan investointisuunnitelman vuoksi, mutta alkaa laskea vuodesta 2020 alkaen säännöllinen tulorahoitus, vuosikate, on riittävä jo vuonna 2017: vuosikate kattaa laskennallisten poistojen lisäksi suuren osan investointeja verorahoituksen keskimääräinen kasvu on suurempi kuin toimintakatteen keskimääräinen kasvu Uuden kaupungin talous kestävällä pohjalla

22 Palvelujen saavutettavuus: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Yhdyskuntarakenne, palvelujen sijainti ja kiinteistöverkkoPalvelujen organisointi ml. henkilöstö Lähidemokratia ja päätöksenteko Talous Etujen ja haittojen arviointi Lähtökohdat: Talouden sopeuttamistarve 112 Me, josta erilliset kunnat omin toimin 67,6 Me Visiona älykäs, verkostomainen kaupunki

23 KESKI-UUDENMAAN KAUPUNKI Raja-alueiden hyödyntäminen -> Ekotehokas ja taloudellinen kaupunkirakenne. Joukkoliikenne tavoittaa valtaosan asutuksesta ja poikittaisyhteydet paranevat. Optimaalinen palveluverkko - menettämättä liikaa palveluiden saavutettavuutta. Joukkoliikennekustannusten nousu. Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen, asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen

24 ERILLISET KUNNAT Kilpailukyky perustuu ketterään asiakaslähtöiseen toimintatapaan pääkaupunkiseudulla sijaitseviin yrityksiin ja työpaikkoihin Matala kynnys vaihtaa parhaita ICT-käytäntöjä keskenään (hidasta). KESKI-UUDENMAAN KAUPUNKI Riskinä isossa organisaatiossa toiminnan kankeutuminen, joka tietoisesti halutaan estää. Vahva yritysten toimintaedellytysten kehittäjä. Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työpaikkojen ja verotulojen määrän nousuun omalla alueella. ICT:n täysimittainen hyödyntäminen: tiedolla johtaminen ja palvelujen sähköistäminen (kyseessä toimintatavan muutos, ei vain ohjelmainvestointi) ICT-kustannukset nousevat lähelle pääkaupunkiseudun kaupunkeja. Vaikutus kilpailukykyyn

25 ERILLISET KUNNAT Erillisten kuntien (kuntalaisten) vaikutusvalta metropolihallinnossa ja sote- alueella pienempi. KESKI-UUDENMAAN KAUPUNKI Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lentokentän pohjoispuolisen alueen ja ammattikorkeakoulujen toimipisteiden säilyttämiseksi sekä joukkoliikenteen järjestämiseksi. Paremmat vaikutusmahdollisuudet sote-alueen järjestämispäätökseen ja mm. tuotantovastuuseen. Edunvalvonta

26

27

28 NykytilaTulevaisuus, jos kunnat jatkavat erillisinä Keski- Uudenmaan kaupunki Yhteensä Etuja (enemmän kuin haittoja) 6751104222 Haittoja (enemmän kuin etuja) 2638165 Ei etuja, eikä haittoja 2940 109 YHTEENSÄ122129145396 Etujen ja haittojen yhteenveto

29 kuntien yhdistymisellä on enemmän etuja kuin haittoja verrattuna kuntien jatkamiseen erillisinä, JOS 1.yhdistyvät kunnat käyttävät kaiken itse arvioimansa sopeuttamispotentiaalin vuosina 2015-2016 2.yhdistyvät kunnat hyödyntävät henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman vuosina 2015-2016 3.Keski-Uudenmaan kuntien yhdistyminen toteutetaan yhdistymisselvityksessä ehdotetulla tavalla. Loppuraportin mukaan

30 Lisätietoja: www.kuuma.fi/K-Uselvitys


Lataa ppt "Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google