Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallintoelimet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallintoelimet."— Esityksen transkriptio:

1 Hallintoelimet

2 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalien keskeiset periaatteet ovat:
vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunkin äänestäjän on äänestettävä itse äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä Yhdistetyt puolue- ja henkilövaalit

3 eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi huhtikuun (maaliskuun kolmantena sunnuntaina
15 vaalipiiriä Vaalipiiristä valittavien edustajien määrä suhteutettu väkilukuun        01 Helsingin 02 Uudenmaan (34) 03 Varsinais-Suomen 04 Satakunnan 05 Ahvenanmaan maakunnan (yksi edustaja) 06 Hämeen 07 Pirkanmaan 08 Kymen 09 Etelä-Savon 10 Pohjois-Savon 11 Pohjois-Karjalan 12 Vaasan 13 Keski-Suomen 14 Oulun (18) 15 Lapin

4 Vaaleissa äänestään joko ennakkoon tai vaalipäivänä
Vaalien sulkeuduttua klo illalla kunkin ehdokkaan äänimäärä lasketaan Vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d'Hondt'in laskentamenetelmää lasketaan puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä valitsijayhdistyksen vaalipiirissään saama kokonaisäänimäärä Ehdokkaat asetetaan kussakin ryhmittymässä paremmuusjärjestykseen äänimäärän perusteella Lasketaan kullekin ehdokkaalle vartausluvut siten, että eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi tullut puolet äänistä, kolmanneksi tullut kolmasosan, neljänneksi tullut neljänneksen jne. vaalipiirin kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja tästä listasta valitaan kansanedustajaksi niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.

5 Kansanedustaja Velvollisuudet Noudattaa oikeutta ja totuutta
Noudattaa perustuslakia Imperatiivisen mandaatin kielto: kansanedustajaa äänestänet tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneet eivät saa esittää kansanedustajalle vaatimuksia asioiden käsittelystä heidän edukseen

6 Eduskunnan tehtävät Lakien säätäminen
Valtion vuosittaisen budjetin hyväksyminen Pääministerin valinta Hallituksen toiminnan poliittinen valvonta Osallistuminen EU-asioiden valmisteluun Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten ratifioiminen Sodasta ja rauhasta sekä valtakunnan rajoista päättäminen yhdessä tasavallan presidentin kanssa Valtioneuvoston ja oikeuskanslerin virkatointen laillisuuden valvonta Eduskunnan oikeusasiamies valvoo virkamiesten ja tuomioistuinten päätösten lainmukaisuutta ja käsittelee kansalaisten tekemiä valituksia

7 Tehtävä vaalituloksen laskemisesta
Lain säätäminen ks. kalvo

8 Valtioneuvosto Valtioneuvosto = pääministeri + ministerit
Hallitus = presidentti + valtioneuvosto Valtioneuvosto vaihtuu yleensä eduskuntavaalien jälkeen Perustuslain mukaan eduskunta valitsee vaalien jälkeen pääministerin presidentin ilmoituksesta Pääministeriehdokas johtaa hallitusneuvotteluja nyk. käytäntönä, että eduskuntavaalin suurimman puolueen pj:sta tulee hallitusneuvottelujen vetäjä ja pääministeri

9 Hallitusneuvottelut: kokoonpano, hallitusohjelma
Ministerin oltava ”rehellinen ja taitavaksi tunnustettu Suomen kansalainen” Ministeri usein kansanedustajia, voi olla myös ammattiministeri (ei EU-parlamentaarikko) Presidentti myöntää eron entiselle hallitukselle ja nimittää uuden Uusi hallitus antaa eduskunnalle ohjelmansa tiedonantona Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta

10 Erilaisia hallituksia
Enemmistö vs. vähemmistö Yhteishallitus koalitiohallitus Virkamieshallitus

11 Tehtäviä Toimeenpanee eduskunnan ja presidentin päätöksiä
Antaa lakiesityksiä Valmistelee valtion tulo- ja menoarvion l. budjetin Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita Suunnittelee Suomen osallistumista EU:n päätöksentekoon – pääministeri johtaa Suomen EU – suhteita Tekee poliittisia linjauksia

12 Yleisistunto : torstaisin
ministeri esittelee omaan alaansa kuuluvat asiat lakiesitykset, määrärahat, virkamiesten nimitykset erimielisyyksistä äänestetään, muulloin koko hallituksen kanta  Ministerivaliokunnat muutaman ministerin työryhmiä keskustellaan keskeneräisistä asioista neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa - ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, presidentti mukana - EU -ministerivaliokunta - raha-asiainvaliokunta - talouspoliittinen ministerivaliokunta. Iltakoulu: viikoittain epävirallinen palaveri, jossa keskustellaan tärkeistä asioista EU: n ministerineuvosto ministerit EU:n ministerineuvoston jäseniä käsiteltävät asiat määräävät sen, kuka ministereistä osallistuu

13 Pääministerin tehtävät
johtaa puhetta hallituksen istunnoissa päättää asioiden käsittelyjärjestyksen seuraa hallitusohjelman toteutumista edustaa hallitusta eduskuntakeskusteluissa ja ulkomailla käytävissä keskusteluissa osallistuu EU:n huippukokouksiin apuna valtioneuvoston kanslia

14 Ministerit johtavat ministeriöitä ministeriöitä 12
joissakin ministeriöissä kakkosministeri ministeriöiden valta ulottuu paikalliselle tasolle ministeriöiden alaisuudessa keskusvirastoja, Opetushallitus ja Verohallitus

15 Parlamentarismi = hallituksen nautittava eduskunnan luottamusta
Hallitus tai yksittäinen ministeri voi joutua eroamaan Hallituksen luottamus mitataan välikysymysmenettelyssä Välikysymys esitetään hallitukselle Jos 20 allekirjoittajaa, hallituksen vastattava Vastaus suullisesti Välikysymyskeskustelu ja –äänestys Eduskunta hyväksyy vn:n vastauksen – yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtyminen ei hyväksy – siirrytään perusteltuun päiväjärjestykseen – hallituksen yleensä erottava

16

17 Presidentti ehdokkaan voi asettaa rekisteröity puolue, jolla min. 1 kansanedustaja. Ehdokkaan voi asettaa myös vaalioikeutettua henkilöä. joka 6. vuosi suorat vaalit, vaalivuoden tammikuun 3. sunnuntai ensimmäinen kierros toinen kierros kolmen viikon päästä, jos kukaan ei saa yli 50 % kaksi parasta, jos menee tasan niin arvotaan Presidentin tulee olla syntyperäinen Suomen kansalainen

18 Edut veroton palkkio ja eläke
Vuotuinen palkkio 126 000 € ja edustusbudjetti 171 000 € vuotuinen eläke 60 prosenttia presidentin palkkiosta asunto, kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä henkilökunta valtion kustannuksella Presidentinlinna, asunto Mäntyniemi, kesäpaikka Kultaranta käytössä presidentin kanslia ja adjutantit presidentin kanslia sijaitsee presidentinlinnassa, avustaa presidenttiä, hoitaa presidentin hallintoasiat, huolehtii presidentin henkilökohtaisesta ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta valtio kustantaa virkamatkat

19 Velvoitteet koko ajan käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten ei ole työ- tai virka-aikaa eikä oikeutta vuosilomaan ei voi siirtää presidentille kuuluvia tehtäviä muiden hoidettavaksi poikkeuksena puolustusvoimain ylipäällikkyys ja Ahvenanmaan maakuntapäivien avaaminen ja päättäminen jos presidentti tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään, määrätään pääministeri tai pääministerin sijaiseksi nimitetty valtioneuvoston jäsen hoitamaan tehtäviä

20 Presidentin tehtävät johtaa ulkopolitiikkaa hallituksen kanssa
myöntää eron entiselle hallitukselle ja nimittää uuden Lainsäädäntö antaa eduskunnalle lakiesitykset hallituksen esittelyn perusteella vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait antaa lakia täydentäviä asetuksia voi hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit hajottamisaloitteen tultava pääministeriltä ennen hajottamista kuultava eduskuntaryhmiä voi erottaa hallituksen, jos se ei nauti eduskunnan luottamusta puolustusvoimain ylipäällikkö Nimittää korkeimmat virkamiehet oikeus armahtaa tuomittuja myöntää kunniamerkkejä mielipidevaikuttaja, persoona vaikuttaa


Lataa ppt "Hallintoelimet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google