Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20.11.2014 1 Valvontaviranomaiset 15 § Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20.11.2014 1 Valvontaviranomaiset 15 § Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa."— Esityksen transkriptio:

1 20.11.2014 1 Valvontaviranomaiset 15 § Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa. - Valtuusto päättää johtosäännössä viranomaisen - Monijäseninen toimielin, toimivallan siirto kuntalain mukaan - Toimielimen alaisella viranhaltijalla puuttumisoikeus 16 § 4 mom. Poliisi valvoo, ettei laiminlyönnistä aiheudu varaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisilla myös välitön puuttumisoikeus ( 16 § 4 mom.) AYK valvoo, että kunta täyttää sille kuuluvan kadun ja yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanpitovelvollisuu- tensa

2 20.11.2014 2 Välitön puuttumisoikeus  16 § 4 mom.  Välitön vaara turvallisuudelle  Valvontaviranomaisen alainen viranhaltija  Voi ryhtyä vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin  Kirjallinen ilmoitus laiminlyöjälle ilman aiheetonta viivytystä + selityspyyntö  Asia saatettava viranomaisen käsiteltäväksi, jonka tekemä päätös tiedoksi laiminlyöjälle todisteellisesti  Kunta voi periä vaaran torjunnasta aiheutuneet erityiset kustannukset ( 14 § 4 mom.)

3 20.11.2014 3 Hallintopakkomenettelyn vaiheet (kunnossapitolaki 16 § 1 mom. ja uhkasakkolaki)  Teko:  Kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten vastainen toiminta  Laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyönti  Asian vireilletulo -valvonta -yksittäinen valitus; kirjallinen /puhelu = > valvontakäynti Jos syytä puuttua eli 16 § 1 mom. täyttyy => KEHOTUS

4 20.11.2014 4  Jos kehotusta ei noudateta asetettuun määräaikaan mennessä =>  Kuuleminen ennen velvoitteen asettamista: - aina pakollinen - kuullaan sitä, johon velvoite aiotaan kohdistaa - kuullaan päävelvoitteen asettamisesta sekä samalla uudesta uhasta (juokseva/kiinteä uhkasakko tai teettämisuhka) - todisteellisesti :saantitodistus tai haastemies - - määräaika vastineelle

5 20.11.2014 5  Jos syytä asettaa velvoite niin päätöksen tulee sisältää: - rikkomuksen tai laiminlyönnin yksilöinti - velvoitetaan: täyttämään velvollisuutensa tai kielletään jotain tekemästä - uhkasakko, juokseva uhkasakko, teettämisuhka, - määräaika suorittamiselle - ilmoitus kiinnityksistä pidettävään rekisteriin + ilmoitusvelvollisuus - päätös todisteellisesti tiedoksi - valitusosoitus: hallinto-oikeus 30 vrk tiedoksisaannista, hallintovalitus - kun velvoite täytetty, ilmoitus rekisteriin - Kun päätös on lainvoimainen ja jos velvoitetta ei ole täytetty asetettuun määräaikaan mennessä =>

6 20.11.2014 6  Kuuleminen aina ensin todisteellisesti ( kuten asettamisvaiheessa) velvoitteen tuomitsemista varten on aina suoritettava ; samalla voidaan kuulla myös uuden uhan asettamista Sen jälkeen asetettu velvoite voidaan tuomita ja samalla voidaan asettaa uusi tuntuvampi velvoite. Valitus hallinto-oikeuteen 30 vrk Sakot maksetaan valtiolle


Lataa ppt "20.11.2014 1 Valvontaviranomaiset 15 § Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google