Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELYOPIN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Jyrki Nummenmaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELYOPIN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Jyrki Nummenmaa"— Esityksen transkriptio:

1 ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELYOPIN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Jyrki Nummenmaa jyrki@cs.uta.fi http://www.cs.uta.fi/~jyrki/orientoivat00

2 Sisällys 4 Tietojenkäsittelyopin laitos - yleistä 4 Tutkinnon rakenne 4 Opintosuunnitelman laatiminen - yleistä 4 Lukujärjestys - 1. syksy ja 1. kevät

3 Tietojenkäsittelyopin laitos 4 Tietojenkäsittelyopin 1. professuuri pohjoismaissa (1963) 4 Yksi Suomen suurimmista tietojenkäsittelyopin laitoksista 4 Menestynyt hyvin tieteenalan arvioissa ja vertailuissa 4 www.cs.uta.fi

4 Päätutkimusalat 4 Algoritmiikka 4 Ohjelmistotuotanto 4 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 4 Tiedonhallinta 4 Tietojärjestelmät

5 FM-tutkinnon rakenne 4 Opinto-oppaasta (www.uta.fi/opiskelu tai paperiversio)www.uta.fi/opiskelu 4 Myös opetusohjelma löytyy samojen www- sivujen kautta.

6 Opintojen suunnittelu - yleistä 4 Pakollisuudet 4 Oma mielenkiinto 4 Omat voimavarat 4 Kurssien vaikeusaste - näissä on eroja, jotka eivät näy opintoviikkomäärissä 4 Muu ajankäyttö - puhumme tästä hieman ensin

7 Muu ajankäyttö 4 Opinnoissa voi edetä hyvin, vaikka jättäisikin aikaa mm. liikunnalle tai muille opiskelija-aktiviteeteille 4 Päivittäin jaksaa tehdä vain tietyn määrän opiskelutyötä - se kannattaa tehdä kunnolla ja sitten lopun aikaa tehdä rehellisesti jotain muuta

8 Työt opiskelun ohella 4 Nykyään näyttää olevan helppoa saada työpaikka jo parin vuoden opiskelun jälkeen ja aika monet myös ottavat sellaisen vastaan 4 Tyypillisesti töihin menevä opiskelija olettaa opiskelevansa valmiiksi työn ohessa 4 Opiskelijat yleensä yliarvioivat omat resurssinsa - opinnot sitäpaitsi vaikeutuvat loppua kohden -> ongelmia

9 Valmistumismahdollisuudet työn ohessa 4 Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot ovat vasta n. puolivälissä -> valmistuminen töiden ohessa on hyvin epätodennäköistä. 4 Neljän vuoden jälkeen opinnot ovat jo loppusuoralla tai valmiit -> töihin meno ei ole yleensä ongelma. 4 Kolmen vuoden jälkeinen tilanne on yksi- löllinen -> vaikea antaa selvää ennustetta

10 Miksi valmistua? 4 Saa parempia töitä, ehkä parempaa palkkaa. 4 Työpaikan vaihto on helpompaa. 4 Laman tullen parempi asema. 4 Tulevaisuudessa opintojen katkeaminen tulee mahdollisesti johtamaan ongelmiin opiskelupaikan suhteen. 4 Kesken jääneet opinnot ovat henkinen painolasti.

11 Jos kuitenkin töihin, niin … 4 Kokopäivätyö ja opinnot on monille mahdoton yhtälö. 4 Osapäivätyöt tai työajan käyttö opintoihin ei aina onnistu niin kuin luullaan. 4 Työpaikka yliopiston seinien sisällä antaa yleensä paremmat mahdollisuudet opintoihin kuin ulkopuolella.

12 Kurssivalinnoissa huomioitavaa 4 Opetusmäärät ja aikataulut 4 Mahdollisten viikkoharjoitusten tekemiseen viikottain menevä aika 4 Mahdollisen harjoitustyön tekemiseen menevä aika (yleensä kurssin lopussa) 4 Kurssin vaikeusaste (joskus vaikea ennakoida) 4 Omat kyvyt (toistaiseksi vaikea arvioida)

13 Kurssivalinnoissa huomioitavaa 4 Opintoviikkojen metsästäminen keräämällä helppoja kursseja tuo vain näennäisesti hyvän tuloksen 4 Työläillä kursseilla yleensä opitaan 4 Mukava ja sopiva lukukauden ohjelma voi sisältää molempia 4 Tärkeät kurssit: ohjelmoinnin perusteet ja tietorakenteet

14 Ensimmäisen syksyn ohjelma / 1 4 Perussuositus: –Tietotekniikan peruskurssi (osa käynyt jo; helppo, erityisesti jos on käyttänyt tietokoneita) –Johdatus ohjelmointiin (helppo, erityisesti jos osaa ohjelmoida ennestään; tärkeä; pidetään alku- ja loppusyksystä) –Tilastotieteen johdantokurssi (työläs, ei niinkään vaikea; loppuu marraskuun alussa) –Diskreetti matematiikka (vaikein)

15 Ensimmäisen syksyn ohjelma / 2 4 Huomioitavaa: –Perussuositus = varsin kevyt ohjelma. –Jos on epävarma kyvyistään eikä ole juurikaan käyttänyt tietokoneita tai ohjelmoinut, niin ei kannata ottaa paljoakaan ylimääräistä. –Suositeltavaa on ottaa 1-3 lisäkurssia kursseista ja kyvyistä riippuen.

16 Ensimmäisen syksyn ohjelma / 3 4 Täydennyssuosituksia / 1: –Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus –Tietojärjestelmien perusteet (helpohko; pidetään sekä syksyllä että keväällä). –Joku filosofian perusopintojen luentokurssi (on mukavaa ottaa joku sellainen kurssi missä ei ole viikkoharkkoja) - sopiva täydennys kaikille. –Logiikan peruskurssi (osittain päällekkäin diskreetin matematiikan kanssa)

17 Ensimmäisen syksyn ohjelma / 4 4 Täydennyssuosituksia / 2: –Analyysi I (voi olla kohtalaisen vaikea; suosi- tellaan lähinnä matemaattisesti orientoituneille) –Pakollisille kielikursseille kannattaa mennä aina kun pääsee –Kielikurssien alkukokeet! –Tilastotieteen jatkaminen –Matematiikan lukiokurssi –Mitä tahansa kiinnostavaa oppiainetta

18 Ensimmäisen kevään ohjelma / 1 4 Perussuositus: –Ohjelmoinnin perusteet (työläs, vaikeakin jos ainoa ohjelmointikokemus on Johdatus ohj.) – tälle on varattava riittävästi aikaa! –Tietojärjestelmien perusteet (helpompi) - jos on jo käyty, niin muu tietojenkäsittelyopin kurssi –Lineaarialgebra (voi olla vaikea ja työläs) 4 HUOM: vaikea  mahdoton

19 Ensimmäisen kevään ohjelma - 2 4 Huomioitavaa: –Tietojenkäsittelyoppipainotteisempi kuin syksy. –Jos on epävarma kyvyistään, niin ei kannata ottaa ylimääräistä. –Syksyn perusteella voi arvioida omia resurssejaan –Ohjelmoinnin perusteet on hoidettava, jos haluaa edetä menestyksellisesti tietojenkäsittelyopin opinnoissa!

20 Ensimmäisen kevään ohjelma - 3 4 Täydennyssuosituksia: –Joku pelkkä luentokurssi - mitä tahansa kiinnostavaa ainetta - kannattaa muistaa akateeminen vapaus ja nauttia siitä –Kielikurssi

21 Lukujärjestyksen laadinta 4 Omat kurssit lukujärjestykseen 4 Tarkista alkamis- ja loppumisajat 4 Tarkista päällekkäisyydet –päällekkäisyyksiä ei voi aina täysin välttää –nyt pitää vain miettiä, kuinka päällekkäisyydet hoidetaan –mikä on tärkeämpää/vaikeampaa –yhteistyö?

22 TIETOTEKNIIKAN PK 4 Jos olet käynyt jo elokuussa - hyvä. 4 Jos et ole käynyt, voit tutustua kurssin sisältöön kurssin www-sivuilta (löytyvät laitoksen sivujen kautta) 4 Jos vaikuttaa tutulta ja helpolta, et ehkä halua istua luennoilla ja harjoituksissa - ei tarvitse varata aikaa. 4 Muuten sijoita lukujärjestykseen

23 JOHDATUS OHJELMOINTIIN 4 Pitäisi suorittaa 1. syksyn aikana 4 Pidetään 2 kertaa (alku- ja loppusyksy), joten joudut valitsemaan periodin lukujärjestystä tehdessäsi. 4 Loppusyksyn periodi on iltaopetuksena

24 KUINKA KURSSEILLE? /1 4 YLEISSÄÄNTÖ: Mene ekalle luennolle! 4 Tietotekniikan PK - etukäteisilmoittautuminen harjoitusryhmiin 4 Johdatus ohjelmointiin, jos. I periodi - 1. luennolle 11.9. 4 Diskreetti matematiikka - 1. luennolle 13.9. 4 Tilastotieteen johdantok. - 1. luennolle 12.9.

25 KUINKA KURSSEILLE? /2 4 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus - 1. luennolle 7.9. 4 Tietojärjestelmien perusteet - 1. luennolle 11.9. 4 Analyysi I - 1. luennolle 11.9.

26 Tästä alkaa lukujärjestyksen teko


Lataa ppt "ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELYOPIN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Jyrki Nummenmaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google