Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koonnut Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ELY-keskus KESYTYS-hanke 26.8.2011(korostukset kokoajan)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koonnut Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ELY-keskus KESYTYS-hanke 26.8.2011(korostukset kokoajan)"— Esityksen transkriptio:

1 Koonnut Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ELY-keskus KESYTYS-hanke 26.8.2011(korostukset kokoajan)

2 Välittävä ja menestyvä Suomi  pohjoismainen hyvinvointivaltio ja yhteiskunta, joka kantaa vastuunsa omista kansalaisistaan sekä kansainvälisesti osana pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa  suomalainen yhteiskunta perustuu ahkeruudelle, työn ja yrittäjyyden kunnioittamiselle, tasa- arvolle, yhteisvastuulle sekä toisistamme välittämiselle

3 1. Ympäristö jätetään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa 2. Suomea rakennetaan luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijämaaksi 3. Suomesta tehdään hiilineutraali yhteiskunta 4. Suomesta kehitetään ympäristöteknologian ykkösmaa 5. Suomesta kehitetään maailman ympäristötietoisin kansakunta. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla (hallituksen painopiste).

4 Hallituksen veropoliittinen linjaus: Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta

5 Kansainvälisesti aktiivinen, eurooppalainen Suomi  Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on…kestävän kehityksen vahvistaminen. Eurooppa-politiikka  Hallitus on sitoutunut EU:n yhteiseen tavoitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta kahteen asteeseen ja pyrkii sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseen vuonna 2011.  Suomi tukee… ja energiatehokkuuden parantamista

6 Ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistaminen  Opetuksessa lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat osallistumista ja vaikuttamismahdolli- suuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä.  Hallitus tukee vapaata kansalaistoimintaa ja sivistystyötä. Kansalaisjärjestöille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa, oppilaitoksissa ja kirjastoissa. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan, resursointia parannetaan

7  Hallitus edistää uudenlaisten osallistumis- muotojen, kuten neuvoa-antavien kansalais- paneelien sekä muun osallistavan demokratian välineiden kehittämistä. Sisäinen turvallisuus  Koko valtioneuvoston toiminnassa keskeisintä turvallisuustyötä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy.

8 Perusopetus  Valmistellaan perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon vuonna 2016 tapahtuva uudistaminen vahvistamaan… yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä.

9 Nuoriso  Lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ja luontokouluja kehitetään.  Kehitetään lasten ja nuorten kuulemista sekä osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä suunnitteluun sekä ympäristöpolitiikan päätöksentekoon.

10  Kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet otetaan huomioon kaikilla hallinnonaloilla.  Lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä luonto- ja ympäristökoulujen asemaa vahvistetaan.  Kehitetään lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä suunnitteluun ja ympäristöpolitiikan päätöksentekoon.  Hallitus parantaa ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä.

11  Miten ” maailman ympäristötietoisin kansakunta” syntyy Sinun kohdallasi a) henkilökohtaisesti b) työssä c) muualla yhteiskunnassa? ◦ Toimenpide 1 ◦ Toimenpide 2 ◦ Toimenpide 3


Lataa ppt "Koonnut Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ELY-keskus KESYTYS-hanke 26.8.2011(korostukset kokoajan)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google