Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pesänjakajan määräämisestä ja vapauttamisesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pesänjakajan määräämisestä ja vapauttamisesta"— Esityksen transkriptio:

1 Pesänjakajan määräämisestä ja vapauttamisesta
2014 Pertti Välimäki

2 Tuomioistuimen tehtävät
Käynnistää toimituksen Määrää pesänjakajan Toimituksen aikana valvoo ja kontrolloi määrätyin osin Vapauttaa ja vaihtaa jakajan Antaa omaisuuden myyntimääräyksen Toimituksen jälkeen toimii muutoksenhakuinstanssina Menettelyllisten ja aineellisten ratkaisujen kontrollointi moitteen johdosta

3 Joutuisuus ja suppea tutkinta käynnistämisessä
Käynnistämisessä tutkitaan Määräämisen edellytykset: Hakijalegitimaatio Onko toimitusperuste olemassa Väitteestä määräämisen este (KKO 2008:23-24; 2009:93) Käynnistämisessä ei Tutkita toimituskysymyksiä (KKO 1990:5) Haeta muutosta sopimusositukseen tai –jakoon (KKO 2008:23-24) Vrt. kuitenkin shikaanin estäminen mm KKO 2001:56

4 Määräämishakemukset M vaatii jakajan määräämistä toimittamaan hänen ja V:n välinen ositus V kiistää vaatimuksen, koska ositus on jo lainvoimaisesti toimitettu V esittää sopimusosituskirjan (AL 98 §; PK 23:9.1) M: sopimus mitätön; hänen allekirjoituksensa väärennetty Osakas A vaatii jakajan määräämistä toimittamaan jako Pn jälkeen Osakas B kiistää vaatimuksen, koska jako on lainvoimaisesti toimitettu B esittää sopimusjakokirjan (PK 23:9.1) A: sopimus on pätemätön OikTL 3 luvun perusteella

5 Mistä on kysymys - kysyä voidaan monella tavalla
Estääkö sopimus toimituksen käynnistämisen vai Estääkö sopimuksin tehty toimitus sen uudelleen käynnistämisen, vai Onko lainvoimaisella sopimuksella ”oikeusvoimavaikutus” Res judicata; Ne bis in idem Missä menettelyssä estevaikutus tutkitaan

6 Vaihtoehdot Määrätään jakaja, joka tutkii toimituksessa, onko sopimus tehoton; KäO tutkii tehottomuuden hakemusasiassa tai riita-asiaksi muutetussa prosessissa; Hakemus hylätään suoraan; tehottomuutta ei tutkita tässä asiassa; riideltävä erikseen

7 Eri tilanteissa erilaisia ratkaisuja
Väite, että ositus tosiasiassa toimitettu tai puoliso menettänyt ositusvaateensa passiviteetin perusteella: jakaja määrättiin KKO 2001:56 kysymys ositusvaateen menettämisestä on toimituskysymys; samoin onko osakas luovuttanut perintöosuutensa (KKO 1992:21); oliko testamentti peruutettu (KKO 2007:99) Keskittämisperiaate: jakaja tutkii toimituskysymykset

8 2. Oliko sopimus lopullinen ositus tai sen esisopimus: tutkittiin hakemusvaiheessa KKO 1985 II 141
Ongelmana vain milloin hakemus oli tehty Tehty asumuserotuomion antamispäivänä Tarkoitettu lopulliseksi

9 3. Oliko lainvoimainen sopimus tehoton tai miten laajaksi se oli tarkoitettu: hylättiin suoraan, ei tutkittu hakemusasiassa KKO 2008:22-23 Lainvoimaista sopimusositusta ei julisteta tehottomaksi uudessa toimituksessa tai hakemusasiassa vaan pätemättömyysprosessissa; Jakajan toimitusta koskeva muutoksenhaku: moitekanne (PK 23:10.1) Sopimuksen moite: muotovirhe (PK 23:10.2) Materiaaliset virheet: sopimuskanteet

10 Kriteereitä menettelyn valitsemiseen
Kuinka ilmeistä on, että toimitus tehty Millä perusteella toimituksen olemassaolo kiistetään Jos ilmeisyys toimituksen olemassaolosta korkea ja kiistämisperusteet laajat Suoraan laaja riitaprosessi KKO 2008:22-23 Jos ilmeisyys korkea ja kiistämisperusteet yksinkertaiset Voidaan tutkia hakemusvaiheessa KKO 1985 II 141 Jos ilmeisyys matala Kyse on vaateen eikä toimituksen olemassaolosta; kyseessä siis toimituskysymys

11 Harjoitus 1 Hakija vetoaa perittävän hänen hyväkseen tekemään suulliseen hätätilatestamenttiin Selvitykseksi hän esittää kahden todistajan allekirjoittamaa todistuslausumaa ja heidän suullista kuulemistaan.

12 Harjoitus 2 Hakija (s. 1970) väittää olevansa perittävän (s. 1940) rintaperillinen vaikka se ei ilmene väestötietojärjestelmästä. Muuta selvitystä isyydestä ei ole kuin hakijan varma tieto asiasta.

13 Harjoitus 3 Sama tilanne kuin 2:ssa muuten, mutta nyt hakija selittää, että vuorenvarmaan DNA-näyttöön perustunut mutta tässä KäOssa vuonna 2003 IsLvpL 7.2 §:n nojalla hylätty isyyden vahvistamiskanne tullaan pian purkamaan KKOssa ja isyys vahvistamaan.

14 Harjoitus 4 Hakijan ja perittävän välinen isyys on vahvistettu 2011.
Muut osalliset vastustavat, koska perittävä on kuollut 1990 ja lainvoimainen perinnönjako toimitettu 1995.

15 Jakajan vapauttamisesta
PK 23:5: ”toimeensa sopimaton” ks. KKO 2013:32 Menettänyt yleisen luotettavuuden Syyllistynyt rikokseen tms Tai ei täytä tehtävän asettamia vaatimuksia Syyllistynyt väärinkäytökseen tehtävässään Ei selvästikään hallitse tehtäväänsä On ymmärtänyt tehtävänsä selvästi väärin

16 Vapauttamiskynnys korkea
Vapauttamisprosessista ei keinoa sabotoida tai viivyttää toimitusta Jakajan toiminnan riippumattomuus taattava


Lataa ppt "Pesänjakajan määräämisestä ja vapauttamisesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google