Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vantaan valtuusto & asukasilta 9.10.2014 Sevón. Uusi kunta - uusi konteksti – uusi konsepti  Metropolikaupungin hahmottelussa on ideoita, joita voi hyödyntää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vantaan valtuusto & asukasilta 9.10.2014 Sevón. Uusi kunta - uusi konteksti – uusi konsepti  Metropolikaupungin hahmottelussa on ideoita, joita voi hyödyntää."— Esityksen transkriptio:

1 Vantaan valtuusto & asukasilta 9.10.2014 Sevón

2 Uusi kunta - uusi konteksti – uusi konsepti  Metropolikaupungin hahmottelussa on ideoita, joita voi hyödyntää myös muissa kuntaliitoksissa ja nykyisissä kunnissa  Uuden kunnan jakamisesta alueisiin, joilla on lähidemokratiaan perustuva päätäntävalta ja talous, näkyy ehdotuksina useissa kuntaliitosesityksissä tällä hetkellä  Ylipäänsä demokratiaa halutaan monin keinoin vahvistaa ja uudistaa pp.kk.vvvv 2 Osasto

3 Osallistuminen ja vaikuttaminen  Käynnissä on poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos: Julkisen sektorin resurssit eivät yksin riitä kansalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja alueiden kehittämiseen.  Metropolikaupungin tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja alueiden näkökulmaa suunnittelussa ja päätöksenteossa lisäämällä asukkaiden ja kunnan suunnitelmallisuutta ja vuorovaikutteisuutta.  Metropolikaupunki toimii demokraattisesti, jos sekä valtuuston johtama edustuksellinen demokratia että kansalaisten lähidemokratia toimivat. Valtuusto huolehtii että asukkaat sekä yksilöinä että yhteisöjensä jäseninä voivat vaikuttaa.  ”Kotikaupunkien” aluevaltuustot toimivat osana edustuksellista järjestelmää. Lisäksi metropolikaupunki tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia lähidemokratian ja suoran demokratian toteuttamiseen. pp.kk.vvvv 3 Osasto

4 pp.kk.vvvv 4 Osasto Sote-alue Metropolihallinto Uudenmaan liitto ym. Metropolikaupunki Kotikaupungit (15-22) Metropolikaupunki kunnallisessa järjestelmässä Jakaantuu kotikaupunkeihin, joissa yksi tai useampi kaupunkikeskus. Kotikaupungilla delegoitu päätäntävalta ja päätöksiin tarvittavat resurssit Kaupunki- keskukset Kaupunkikeskus on asumisen, työpaikkojen, kaupallisten palvelujen keskittymä ja liikenteen solmukohta Kuntayhtymiä Kunta

5 mmm LONTOO BERLIINI MADRID ROOMA PARIISI BUKAREST WIEN HAMPURI BUDAPEST VARSOVABARCELONA MUNCHEN MILANO PRAHA SOFIA BRYSSEL BIRMINGHAM KÖLN EUROOPAN SUURKAUPUNGIT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ TÄHÄN TULISI SUOMEN METROPOLIKAUPUNKI

6 Vaikuttaminen, osallistuminen, äänestäminen 7.10.2014 6 Kuntajakoselvittäjät Isossa kaupungissa vaikuttaa isoihin asioihin Vaikuttaminen -> alueellista & lähidemokratiaa Tukholma, Göteborg, Malmö, Uumaja, Stavanger, Oslo… – delegoitua päätösvaltaa kaupunginosille

7 Kaupunginosahallinto P-maissa – 1 / T:holma  14 kaupunginosahallintoa - jokaiseen kuuluu useita kaupunginosia  Johto poliittisesti nimitetty lautakunta (Tukholman valtuusto)  Vastuualueita mm: kunnallinen esikoulu, ikääntyneiden hoiva, sosiaalipsykiatria, yksilö- ja perhehoiva, tuki & palvelut henkilöille joiden toimintakyky alentunut, kaupunkiympäristötyö (mm. puistojen hoito), kuluttajaopastus, vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta, ym.  Yhteinen budjetti 2014 ~19 mrd SEK - jaetaan suhteessa laskennallisiin tarpeisiin (ei toteutuneisiin kustannuksiin)  Lautakunnalla vapaus käyttää varansa ja priorisoida toimintojen kesken - T:holman valtuuston tavoitteita ja linjauksia noudattaen 7 Osasto

8 Kaupunginosahallinto P-maissa – 2 / G:borg  Göteborgin kaupunginosien yhteenlaskettu budjetti (~17 mrd SEK) oli 2012 yli puolet kaupungin kokonaisbudjetista  10 poliittisesti nimitettyä lautakuntaa (G:borgin valtuusto)  Kaupunginosalautakunnat vastaavat alueen lähipalveluista, mm. kirjasto, vapaa-ajan palvelut, lasten päivähoito, peruskoulu, vanhus- ja vammaispalvelut  Kaupunginosat toteuttavat alueellaan Länsi-Ruotsin kasvustrategiaa -> 2028 8 Osasto

9 Kaupunginosahallinto P-maissa – 4 / Oslo  Oslossa 15 kaupunginosaa, 27.000–51.000 as./k-osaa  Kaupunginosavaltuustot valitaan puoluelistoilta varsinaisten kunnallisvaalien yhteydessä  Tehtävät: vastaavat perusterveydenhuollosta, lasten päivähoidosta, vapaa-aikatoiminnasta sekä vanhus- ja vammaispalveluista  Oslon kaupungin työntekijöistä 39% (13 144 henkilöä) työskentelee kaupunginosien palveluksessa  Äänestysaktiivisuus kaupunginosa- vaaleissa 2011 oli 52–70%, ~ yhtä korkea kuin varsinaisissa kunnallisvaaleissa 9 Osasto

10 pp.kk.vvvv 10 Osasto Sote-alue Metropolihallinto ym. Metropolikaupunki Kotikaupungit (15-20) Vaaleilla valittu valtuusto, ei vaalipiirejä Valtuuston valitsema hallitus Pormestari? Sote-lautakunta tuotantovastuussa, neuvottelut alueen kanssa Sektorien strategiat, johtaminen ICT-hallinto, ml. tuottaminen M-kaupungin henkilöstö ? Käyttäjäraadit Osallistuva suunnittelu Osallistuva budjetointi Kansanäänestykset Sote – alue: kuntayhtymä. Kuntien valitsemat edustajat Metropolihallinto: kuntayhtymä, 1 + 9 kuntaa Uudenmaan liitto: kuntayhtymä. Kuntien valitsemat edustajat Sote-lähipalvelujen (kunnalliset ja yksityiset) käyttäjäraadit Demokratian toteutuminen metropolikaupungissa Johtokunnat, vanheimpainryhmät 2. Asteen koulutuksen johtokunnat Kaupunki- keskukset Suorilla vaaleilla valittu aluevaltuusto ? Aluevaltuuston kokoontumispaikka Pienen aluehallinnon toimitilat Osallistuminen suunnitteluun & budjetointiin

11 pp.kk.vvvv 11 Osasto Esimerkkejä kotikaupungeista (vapaalla kädellä – yhdistyvät kunnat päättävät) Kuninkaankolmion kotikaupunki: Myyrmäki & Kaivoksela Martin- laakso Kuninkaantammi Honkasuo& Malmin-kartano Painiitty& Uusmäki…. Matinkaupungin kotikaupunki: Matinkylä & Tiistilä Olarinmäki & Kuitinmäki, Friisilä & Lystimäki, Piispansilta Nuottalahti & Nuottaniemi, saaristo Haukilahti? Niittykumpu?... Tikkurilan kotikaupunki: Tikkurila Viertola Suutarila Kuninkaala, Ala- Tikkurila Jokiniemi Hiekkakarju… Vanha-Espoon kotikaupunki: Espoon keskus (Kirkkojärvi Suvela Suna) Tuomarila Gumböle Muurala Bemböle... Leppävaaran kotikaupunki: Leppävaara Pihlajamäki Pajamäki Mäkkylä Lintuvaara…

12 Metropolikaupungin aluevaltuustot  Kaupunginvaltuusto delegoi päätäntävaltaa aluevaltuustoille.  Niiden alueellisena perustana valtuuston päättämä kaupunkikeskusjako ympäröivine alueineen (”kotikaupungit”).  Aluevaltuustot vastaavat valtuuston niille antamien lähipalvelu- tehtävien toteuttamisesta valtuuston myöntämien varojen puitteissa.  Aluevaltuustot voitaisiin valtuuston päätöksellä joko valita suorilla vaaleilla tai olla valtuuston nimeämiä  Aluevaltuustot voivat alueellaan määritellä ”pienalueet” (kaupunginosat, kylät) joita asukkaita kuullaan heidän lähiympäristönsä viihtyvyydestä ja kehittämisestä.  Aluevaltuustot voivat pienalueille myöntää avustuksen, jota käytetään paikallisiin kehittämiskohteisiin ja/tai paikallisyhdistysten toimintaan (vrt Vantaan aluetoimikunnat). pp.kk.vvvv 12 Osasto

13 Kiitos minunkin puolestani! www.metropoliselvitys.fi www.metropolutredningen.fi www.metropoliselvitys.fi www.metropolutredningen.fi


Lataa ppt "Vantaan valtuusto & asukasilta 9.10.2014 Sevón. Uusi kunta - uusi konteksti – uusi konsepti  Metropolikaupungin hahmottelussa on ideoita, joita voi hyödyntää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google