Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristöhankkeet Länsi- Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristöhankkeet Länsi- Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmassa."— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristöhankkeet Länsi- Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmassa

2

3

4

5 Toimintalinjalla tuettava toiminta luonnonvarojen hallitun käytön edistäminen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä rakennusperinnön hoitoon liittyvät hankkeet Laadukas ympäristö on osa Länsi-Suomen alueellista kilpailukykyä. Keskeisellä sijalla ovat hankkeet, joiden avulla kehitetään aktiivista yhteistyötä laadukkaan hyvinvointia ja elinkeino- toimintaa edistävän elinympäristön hyväksi. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi vesistöjen tilaan myönteisesti vaikuttavat hankkeet. Vesistöjen kuormitusta vähentävät hankkeet vaikuttavat myönteisesti myös Itämeren tilaan. Myös ympäristöriskien hallinta, ilmastonmuutok- seen varautuminen sekä luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen vaativat erityishuomiota ja toimenpiteitä. Rahoitettavien kulttuuri- ja luonnonympäristöjen kehittämishankkeiden tulee kytkeytyä kunkin seudun ja alueen elinkeino- ja yrityshankkeisiin, joille ne voivat tuoda lisäarvoa yritysten kehittäessä ja laajentaessa toimintaansa. yhdyskuntatekniikan uudenlaiset ratkaisut mm. Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maakunnalliset tavoitteet Länsi-Suomen asukasmää- rän lisäämiseksi ja maa- seutualueiden pitämiseksi asuttuina edellyttävät infra-struktuurin rakenta- mishankkeita myös haja- asutusalueilla. Näitä voidaan rahoittaa silloin, kun ne palvelevat suoraan yritystoiminnan kehittymistä ja… perustuvat uudenlaisen yhdyskuntatekniikan ratkaisuihin. saastuneiden maa-alueiden kunnostushankkeet Myös saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen liittyvät hankkeet ovat rahoituskelpoisia. matkailuyritysten ja muun alueellisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen identiteettiä parantavat hankkeet Länsi-Suomen monimuotoista luontoa sekä rikasta kulttuuri- ympäristöä hyödynnetään myös luonto- ja kulttuuri- matkailun kehittämisessä, Erityisenä painopisteenä on ympäristönhoitoon liittyvän tutkimustoi- minnan ja yrittäjyyden edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvien keinojen kehittäminen. Matkailua ja kulttuuria kehittävän toiminnan hankerahoitus kohdennetaan… kulttuuriyrittäjyyden ja kulttuuriteollisuuden toimintamahdollisuuksia tukevaan verkottuneeseen yhteistyöhön ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantaviin mm. luonnon- ja kulttuurivarojen kestävän hyödyntämisen mukaisiin hankkeisiin. Yksittäisten yritysten toimintaa ja erilaista esitetuotantoa ei tällä toimintalinjalla tueta.

6 4. TOIMINTALINJAT ( Pohjois- Suomi ) 4.1 Yritystoiminnan edistäminen (TL 1 ) 4.2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (TL 2) 4.3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (TL3) 4.4 Tekninen tuki (TL4) 4 TOIMINTALINJAT JA NIIDEN ERITYISTAVOITTEET ( Länsi- Suomi ) 4.1 (TL 1) Yritystoiminnan edistäminen. 4.2 (TL 2) Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 4.3 (TL 3) Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. 4.4 (TL 4) Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen.... 4.5 (TL 5) Tekninen tuki.


Lataa ppt "Ympäristöhankkeet Länsi- Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google