Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN ALOITUSTILAISUUS - Hankeryhmä: joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki 11.9.2013 Ulla Aunola.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN ALOITUSTILAISUUS - Hankeryhmä: joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki 11.9.2013 Ulla Aunola."— Esityksen transkriptio:

1 VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN ALOITUSTILAISUUS - Hankeryhmä: joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki 11.9.2013 Ulla Aunola OPH/Ammatillinen peruskoulutus

2 Aloitustilaisuuden tavoitteet: * Tukea käynnistyvien kehittämishankkeiden toteuttamista. * Selkiinnyttää hankkeiden tavoitteita. * Vahvistaa hankkeissa toimivien välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. * Tiedottaa hankkeiden ohjauskäytännöistä ja ohjauskäynneistä sekä keskustella niihin liittyvistä yhteisistä periaatteista. * Käsitellä hankkeen tulosten mallintamista. * Tiedottaa hankkeiden raportoinnista.

3 Valtionavustustoiminnan tavoitteet Valtionavustuksiin osoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarvioissa jaettavaksi kokeilu- ja kehittämistoimintaan, ei organisaation oman perustoiminnan rahoittamiseen. Tavoite: toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja pysyviä muutoksia. Hankkeet toteutetaan laajempina kokonaisuuksina (yl. verkostohankkeet) ja niissä hyödynnetään aiempien hankkeiden tuotoksia ja tuloksia. Hankkeiden välinen verkostoituminen on tärkeä varmistaa samoin kuin hankkeen elinkaaren aikainen toiminnan itsearviointi ja sen pohjalta tapahtuva parantaminen..

4 Tavoitteet hankeryhmälle vielä kerran -Tukea uudistettujen opiskelijaksi ottamisen perusteiden käyttöönottoa ja laajennetun sähköisen haun menettelytapoja. - Kehittää opiskelijaksi ottamisen vaihtoehtoja ja menettelyjä aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneille. - Tukea joustavia siirtymiä koulutuksen aikana toiselle alalle tai toiseen tutkintoon. - Kehittää aiemman osaamisen tunnustamisen menettelytapoja ja henkilökohtaisia opiskeluohjelmia siirtymätilanteissa.

5 Painopiste 1: Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki  Joustavat opiskelijavalinnan käytännöt  Hakumenettelyt ja harkintaan perustuvat valinnat  Aiemmin tutkinnon suorittaneiden erillisvalinnat, aikataulut, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  Uusien sähköiseen hakuun tulevien ryhmien (nivelvaiheen yhteinen haku, erityisopetuksen yhteinen haku) opiskelijavalinnat  https://opintopolku.fi/static/ uudet sivut avattu 2.9. https://opintopolku.fi/static/

6 Painopiste 2: Opiskelijan opiskeluprosessin aikaisten siirtymien tuki kj:ien yhteistyönä  Oppilaitosta tai alaa/tutkintoa vaihtavien opiskelijoiden joustavat opintopolut ja opiskelijoiden ohjaaminen  Keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintopolkujen tukeminen siirtymien avulla (joko kj:n sisäiset toimet tai yhteistyö muiden kanssa)  Valmistavien koulutusten aikana tutkintoon tai tutkinnon kesken valmistaviin koulutuksiin siirtyvien opintopolun mallit

7 Painopiste 3: Henkilökohtaisten opinto- ja tutkintopolkujen kehittäminen  Aiemman tutkinnon suorittaneiden ja alaa tai tutkintoa vaihtavien henkilöiden joustavat ja yksilölliset opintopolut  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmät ja päällekkäisen koulutuksen vähentäminen

8 Aikataulut ja hakutiedot Hakuaika oli 7.2.- 15.3.2013, tiedotustilaisuus 7.2.2013 Hakuryhmässä hakijoita 12 kpl > pisteytykset oph:ssa Myönteisiä päätöksiä 6:  Keski-Uudenmaan kky  Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova  Pohjois-Karjalan kky  Päijät-Hämeen koulutuskons., Koulutuskeskus Salpaus  Seinäjoen kky, Koulutuskeskus Sedu  Turun kaupungin sivistystoimiala

9 Päivän tapaamisen tavoite  Kertoa lyhyesti oman hankkeen tilanne (1 A4 jakoon!)  Tehdä yhdessä tarkennuksia linjauksiin  Keskustella työtavoista  Verkostoitua tarvittaessa  Käyttöaika avustukselle 31.12.2014  Jos myöntösumma yli 50 000 € > väliselvitys 31.1.2014, muutoin loppuselvitys 31.1.2015 mennessä.

10 Hankkeesta tiedottaminen Hankkeesta tulee tiedottaa oman organisaation sisällä sen eri vaiheissa. Hankkeesta tiedotetaan ulkoisille sidosryhmille esim. hankkeen omilla www-sivuilla ja muuten hankeryhmäkohtaisesti sovituilla tavoilla. Hankkeesta tiedotettaessa sekä kaikissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa/esitteissä tulee aina käyttää seuraavaa OPH-logoa Saatavissa http://www.oph.fi/logot

11 Uusi valtionavustushaku 30.9.2013 asti Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asemointi ja kehittäminen (VALMA)  ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti)  maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus  vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava I)  kotitalousopetus. Jaossa 100 00 € (max kahdelle kj:lle)

12 VALMA- haun tavoitteet -mitkä olisivat yhdistetyn koulutuksen yhteiset tavoitteet ja miten nykyisiä opetussuunnitelmien perusteita voitaisiin hyödyntää - miten opiskelijoiden ohjaus ja hakuvaiheen menettelyt yhteiseen valmistavaan ja valmentavaan koulutukseen tulisi järjestää - mitä koulutuksen toteuttamisen tapoja tulisi muuttaa yhteisessä koulutusmallissa - miten koulutuksen osien (moduulien) tarjonta ja valinta toimisivat erilaisille kohderyhmille - mitä mahdollisissa koulutuksen yhteisissä opiskelijaksi valinnan kriteereissä (perusteissa) tulisi painottaa.

13 Tänään esillä olevien hankkeiden esittely  Kukin hanke esittelee lyhyen yhteenvedon pohjalta  Hankkeen esittelyyn on käytettävissä 5-10 minuuttia  Hankkeen esittelyn pohjalta esiin nousseet kysymykset ja keskustelu. Iloa ja energiaa hanketyöhön!


Lataa ppt "VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN ALOITUSTILAISUUS - Hankeryhmä: joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki 11.9.2013 Ulla Aunola."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google