Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Viimeinen kierros 2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Viimeinen kierros 2014."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Viimeinen kierros 2014

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Mennyttä ja tulevaa prosessia Harek + Java7 = toimii OK. Jos ongelmia, ilmoitelkaa. YSHJ-hakijaan lisätty lokituksia paikan vastaanoton yhteyteen. Muita muutoksia ei tehty. Kevään koulutustarjontatiedot julkaistiin 2.12 ma Asiasanat! Jos vielä virheitä  Yo-oppaan tuotantoon korjaukset Ennen 3.3.2014 alkavien erillisvalintojen lomakkeiden testaus oltava valmis 11.12 ke. Lomakkeet ja niihin liittyvät koodistot ladataan YSHJ:n tuotantoon viikolla 51. Ensimmäiset hakuajat alkavat 13.1.2014

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tulevaa prosessia  13.1.-3.2.2014 Lomakkeiden (Y ja E) testaus jatkuu. Kantakopiot ja lataukset aina maanantaisin. 3.3.2014 tai sen jälkeen alkavien erillisvalintojen lomakkeiden ja yhteishaun lomakkeen testaus oltava valmis 7.2 pe. Lomakkeet ladataan tuotantoon tämän jälkeen, viimeistään viikolla 7. Hakuajat alkavat 3.3.2014 Muistakaa ilmoittaa testauksen valmistumisesta! Kiitos.

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lomakkeiden testauksesta Sovelluksen ja lomakkeen yleinen toiminta Koulutuskori ja sieltä oikealle lomakkeelle siirtyminen (hakulomakkeelle tehdyt rajaukset ja niiden toimiminen) Mahdollisten hakukohderyhmien ja hakukohdejoukkojen toiminta. Hakukohdejoukot tehdään ensin YSHJ-virkailijasovelluksen testiin, josta ne sitten kopioidaan CGI:n toimesta tuotantoon. Täydentävien kysymysten sisällölliset ja tekniset muotoilut. Muistakaa, että kysymyksiä ei saa muokata. Jos kysymykseen tulee muutoksia, tehkää uusi kysymys ja kiinnittäkää se hakukohteeseen/valintaan. Esim. vastauksien poistaminen ei ole sallittua. Yleisten liitteiden ja vastausliitteiden tulostuminen (testatkaa, että oikea liite tulostuu oikein hakijalle). Ei ’tuplaliitteitä’ = vastaus + hakukohdetaso. Eri kieliversioiden (suomi, ruotsi ja englanti) toiminta

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Erillisvalinnat YSHJ:ssä Erillisvalinnat: 1.40 hakulomaketta, ennätys. 10 yliopistoa. 2.Hakuajat välillä 13.1.-7.5.

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulukelpoisuutta osoittavien liitteiden viimeiset palautuspäivämäärät Liitteiden palautuspäivämäärä (suositus) 9.4.2014 Poikkeukset yleiseen palautuspäivämäärään: Taideyliopisto Keväällä 2014 valmistuvia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä hakemaansa yliopistoon.  sama ohjeistus kuin viime vuonnakin Dokumentti löytyy Eduunista Hakijoiden neuvonta- kansion alta. Kommentit 11.12.2013 mennessä

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutusnetti alas 31.12.2013 Koulutusnetti.fi- ja Sinfo.fi-sivustot poistetaan käytöstä 31.12.2013, jonka jälkeen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi myös korkea-asteen yleinen koulutustiedotus löytyy Opintopolusta. 2.1.2014 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Koulutusnetin sisällöt ovat Opintopolussa. Kaikki YSHJ:ssä olevat linkit korvataan myös uusilla linkeillä.

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SORA – Terveydelliset vaatimukset: Kukin yliopisto kysyy omalla kysymyksellään. 1.  Hakijalle voi tulla samantyyppinen kysymys useita kertoja hakulomakkeella Jos halutaan yksi yhteinen kysymys, tarvitaan yksi yhteinen ohjeistuskin eri alojen hakukohteille AMK-puolella on seuraavantyyppinen kysymys: ”Minulla on terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille.”  radiobuttonit ”Ei” ja ”Kyllä” Historian havinaa viime vuodelta…

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SORA 2013 – Terveydelliset vaatimukset 1/3 HY:ltä tullut ehdotus, että ensi keväänä yliopistopuolella olisi käytössä yksi yhteinen SORA-kysymys. Hakijoiden kannalta se yksinkertaistaisi lomakkeen täyttämistä. Haasteena tässä on aikataulu. Pääsettekö noin kuukaudessa kysymyksen muotoilussa yksimielisyyteen? LISÄYS 19.12.2012 OPH muotoillut seminaarin jälkeen vastausvaihtoehtoa saadun palautteen perusteella. Ks. Seuraava dia. Kysymys vastauksineen toimitettu UEF:n Tuija Pasaselle, joka laittaa kysymyksen opintoasiainpäälliköille ja juristeille kommenteille. Kommenttien dl 30.1.2013.

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SORA 2013 – Terveydelliset vaatimukset 2/3 Kysymys:Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta tietyille koulutusaloille (ns. SORA- lainsäädäntö). Rajoitukset koskevat tätä hakukohdetta. Ks. tarkemmin http://www.koulutusnetti.fi/?file=1172/. Lue myös oheisen kysymysmerkin takaa aukeava infoteksti. http://www.koulutusnetti.fi/?file=1172 Infoteksti:1.1.2012 voimaan tulleen ns. SORA -lainsäädännön tuomat rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Osalla näistä aloista opiskelija voi joutua esittämään myös rikosrekisteriotteen ennen opintoihin liittyvää harjoittelua. Lisää tietoa otteen esittämisvelvollisuudesta on yllä mainitulla verkkosivulla Vastaus:Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella tai epäilet, että sinulla on opiskelijaksi ottamiseen liittyviä esteitä, niin merkitse rasti ruutuun ja ota erikseen yhteys sen yliopiston hakijapalveluihin, jonka hakukohdetta kysymys koskee

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SORA 2013- Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen Linkin takaa avautuva teksti: Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kiitos te ja YSHJ


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Viimeinen kierros 2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google