Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seinäjoen seudun erityinen kuntajakoselvitys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seinäjoen seudun erityinen kuntajakoselvitys"— Esityksen transkriptio:

1 Seinäjoen seudun erityinen kuntajakoselvitys
Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

2 RAIMO HARJUNEN Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 1972
Vuodesta 1972 työ- ja elinkeinohallinnon palveluksessa, vuodesta 1985 alkaen Etelä-Pohjanmaalla (ammatinvalintapsykologi, työvoimatston johtaja, työvoimapiirin toimistopäällikkö ja piiripäällikkö, vuosina 1997 – 2009 EP TE-keskuksen johtaja) Useita työ- ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä selvitystöitä Virkauran alkuvuosina henkilöstön luottamustehtävissä Vaasan kaupungin tilintarkastusltk pj 4 v Kotipaikka Espoo, vapaa-ajan asunto Lapualla Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

3 JOUKO LUUKKONEN Hallintotieteiden maisteri 1991 (Tampereen yliopisto)
MBA 2012 (Jyväskylän yliopisto) Jatko-opiskelija (Tampereen yliopisto) Yli 20 v kunnallista virkauraa (Raahe, Pattijoki, Vihanti, Luvia, Uurainen, Haapavesi, viimeksi noin 10 v kaupunginjohtajana) Nyt itsenäinen yrittäjä (LGR-Consulting Oy) Luottamustehtäviä: mm. koulutusky, PP Liiton maakuntahallitus Kuntajakoselvittäjänä Jyväskylän seudulla 2013 – 2014 Kotipaikka Haapavesi Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

4 TOIMEKSIANTO, VM Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Selvityksen tulee kuntarakennelain 4 b §:n 3 momentin mukaisesti sisältää vähintään suunnitelman hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvityksen taloudellisesta tilanteesta, arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Jos kuntajakoselvittäjät katsovat selvityksen perusteella kuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, heidän on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muuttamisesta. Selvittäjien on liitettävä ehdotukseensa kuntarakennelain 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Tarvittaessa selvittäjät voivat esittää ministeriölle kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä kuntarakennelain 16 §:ssä säädetyllä tavalla. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

5 Kuntien lausunnot erityiseen selvitykseen osallistumisesta
Evijärvi Selvitykselle myönteinen kanta Selvitykselle kielteinen kanta Lappajärvi Kauhava Selvitykselle neutraali kanta Vimpeli Isokyrö Lapua Alajärvi Kuortane Soini Seinäjoki Ilmajoki Kurikka Alavus Teuva Ähtäri Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Isojoki Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

6 SELVITYSALUE Seinäjoki Ilmajoki Isokyrö Kuortane Alavus Alavus as Ilmajoki as Isokyrö as Kuortane as Seinäjoki as Yhteensä as Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

7 TOTEUTETUT KUNTALIITOKSET
Alavus + Töysä 2013 Seinäjoki + Nurmo + Ylistaro 2009 Seinäjoki + Peräseinäjoki 2005 (Jalasjärvi + Kurikka 2016) Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

8 AIKAISEMMAT SELVITYKSET
Seinäjoki – Jalasjärvi – Kurikka 2013 Seinäjoki – Jalasjärvi 2014 Seinäjoki – Kuortane 2009 Alavus – Kuortane – Töysä 2007 – 2008 (esiselvitys) Kuortane – Lehtimäki 2006 Isokyrö – Vähäkyrö – Laihia Ähtäri – Lehtimäki – Alavus – Töysä 2005 (esiselvitys) Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

9 KUNTAJAON KEHITTÄMISEN TAVOITTEET (KRL 2 §)
Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

10 KUNTAJAON MUUTTAMISEN EDELLYTYKSET (KRL 4 §)
Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

11 KRL 4 § 2 mom Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

12 SELVITYSVELVOLLISUUS (KRL 4 b – f §)
ALAVUS ILMAJOKI ISOKYRÖ KUORTANE SEINÄJOKI Väestöpohja < as < 50 alle 1 v 12.228 118 12.099 120 4.854 51 3.819 30 60.354 758 Työpaikkaoma- varaisuus < 80 % Työssäkäynti > 25 % keskuskaup. 96,8 % 8 % 66,2 % 37 % 66,9 % 14 % 91,2 % 12 % 111,9 % 82 % Yhdyskunta- rakenne * - Yhdyskuntarakenneperuste täyttyy, jos kunnan tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan. HE 31/2013 perusteluien mukaan peruste ei täyty selvitysalueella. Selvitysvelvollisuus täyttyy Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

13 % Työllisestä työvoimasta vuonna 2011
PENDELÖINTI % Työllisestä työvoimasta vuonna 2011 Työssäkäyntikunta Työlliset Alavus Ilmajoki Isokyrö Kuortane Seinäjoki Selvitysalue Muut Asuinkunta 78 % 0 % 2 % 8 % 88 % 12 % 4 809 46 % 37 % 84 % 16 % 5 179 1 % 14 % 60 % 40 % 2 092 63 % 89 % 11 % 1 520 82 % 86 % 26 776

14 KRIISIKUNTAKRITEERIT (TP 2013)
KRL 4 f § mukainen talousperuste ei täyty selvitysalueen kunnissa. - Kriisikunta (kriteereistä 6/6 täyttyy 2 vuonna); - Kriteereistä 4/6 täyttyy 3 v aikana; tai - Kertynyt alijäämä yli 500 €/as ja yli 0 €/as 2 ed. vuonna. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

15 YHDISTYMISSELVITYKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ (KRL 4 B § 4 mom)
Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 §:ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään: suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta; sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

16 YHDISTYMISSOPIMUKSEN SISÄLTÖ (KRL 8 §)
Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa on sovittava ainakin: 1) kuntajaon muuttamisen 3 §:n 2 momentissa säädetystä toteuttamistavasta ja ajankohdasta; 2) uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteista; 3) uuden kunnan nimestä; 4) 10 §:ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken; 5) yhdistymishallituksen toimivallasta; 6) yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä; 7) yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asemasta uudessa kunnassa; 8) yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja lähipalvelujen järjestämisen periaatteista; ( /478) 9) uuden kunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista; ( /478) 10) asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteuttamisen keinoista uudessa kunnassa; sekä ( /478) 11) periaatteista, joiden mukaan 42 a §:ssä tarkoitettu yhdistymisavustus käytetään mainitun pykälän 3 momentissa säädettyyn tarkoitukseen. ( /478) Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

17 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS (KRL 16 §)
Kuntien on osallistuttava erityiseen kuntajakoselvitykseen ja kuntajakoselvittäjän ehdotuksen valmisteluun siten kuin kuntien yhteisen esityksen valmistelusta 2 ja 3 luvussa säädetään. Jos kuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella kuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, hänen on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muuttamisesta. Selvittäjän ehdotuksen sisällöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 ja 12 §:ssä säädetään kuntien yhteisestä esityksestä. Jos kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot hyväksyvät kuntajakoselvittäjän ehdotuksen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muuttamisesta ministeriölle. Jos yhden tai useamman muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei hyväksy kuntajakoselvittäjän ehdotusta kuntajaon muuttamisesta, selvittäjä toimittaa esityksensä kuntajaon muuttamisesta ministeriölle ja liittää siihen muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen selvittäjän ehdotuksesta antamat lausunnot. Samalla selvittäjä voi esittää ministeriölle kuntalain 30 §:ssä tarkoitetun kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista kuntien yhdistymistä koskevasta ehdotuksestaan. Jos selvittäjä ehdottaa kansanäänestyksen toimittamista, ministeriö voi määrätä kansanäänestyksen toimitettavaksi siinä kunnassa tai niissä kunnissa, joissa valtuustot eivät hyväksyneet kuntajakoselvittäjän ehdotusta kuntien yhdistymisestä. Selvityksen toimittamisesta ja ministeriön määräämistä kunnallisista kansanäänestyksistä aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

18 KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN ASEMA (KRL 17 §)
Kuntajakoselvittäjä voidaan ottaa virkasuhteeseen. Kuntajakoselvittäjään, jota ei ole otettu virkasuhteeseen, sovelletaan tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta. Kuntajakoselvittäjällä on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset kuntien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua. Tehtävään määrättävällä henkilöllä tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

19 PÄÄTÖKSENTEKO (KRL 18 §) Valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä yhdistyvien kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä. Kuntien esitys kuntien yhdistymisestä voidaan hylätä, jos kuntajaon muuttaminen olisi ilmeisesti vastoin 4 §:ssä säädettyjä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. ( /478) Kuntien yhdistymisestä voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos 16 §:ssä tarkoitettu kuntajakoselvittäjän ehdotus kuntien yhdistymisestä on saanut enemmistön kannatuksen yhdistymistä vastustaneessa kunnassa toimitetussa kansanäänestyksessä. Valtioneuvosto voi päättää 16 a §:ssä tarkoitetusta kuntajakoselvittäjän esityksestä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevasta kuntajaon muuttamisesta muutoksen kohteena olevan kunnan tai kuntien valtuustojen vastustuksesta huolimatta, jos muutos on välttämätön erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. ( /478) Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

20 HENKILÖSTÖN ASEMA KRL 4 k ja 7 §: Yhdistymisselvitys ja yhdistymisesitys valmistellaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. KRL 29 §: Kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Vuosien 2014–2017 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä ja viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta. ( /478) Henkilöstön edustus ohjausryhmään Kuntakohtaiset yt-ryhmät (vastuu ao. kuntajohtalla) Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

21 YHDISTYMISAVUSTUS (KRL 42 – 43 §)
Selvitysalueella 2 – 8 milj.€ Maksetaan 3 vuoden aikana ( %) Tulee käyttää välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys yhdistymisavustuksen käytöstä. Takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

22 SEURAKUNTAJAKO Kirkkolaki 3 luku 3 §: Seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella. Seurakunnan alueen muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti tai kielellisellä perusteella, seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden seurakunnan perustamisesta päättää kirkkohallitus. Kirkkolaki 11 luku 1 §: Saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Yhtymän voivat muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevat seurakunnat. Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

23 SELVITYKSEN NÄKÖKULMAT
Elinvoima ja kilpailukyky Maankäyttö ja kaavoitus Kuntatalous Palvelut Organisaatiot ja yhteistyö Demokratia Millaisia vaikutuksia kuntajaon muuttamisella olisi? Millaisia mahdollisuuksia kuntajaon muuttaminen toisi? Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

24 VM TYÖRYHMÄN ESITYS 2012 Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

25 SYKE: KAUPUNKISEUTUJEN RAJAUS SEINÄJOKI
Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

26 SYKE: KAUPUNKISEUTUJEN RAJAUS VAASA
Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

27 SELVITYKSEN ORGANISOINTI
Ohjausryhmä 3 edustajaa + varaedustajat/kunta (kunta nimeää) Kuntajohtajat Henkilöstön edustaja (1/kunta, yt-tmk nimeää) Pj: VM Työvaliokunta Vastaa myös elinvoima-, kilpailukyky-, maankäyttö- ja demokratia-asioista Toimialatyöryhmät Hallinto-, henkilöstö- ja talous (selvittäjistä JL) Sivistyspalvelut (selvittäjistä RH) Sosiaali- ja terveyspalvelut (selvittäjistä JL) Tekniset palvelut (selvittäjistä RH) 1 – 2 edustajaa/ kunta (viranhaltijoita) Pj ja sihteeri: työryhmä valitsee keskuudestaan. Seinäjoen edustaja kutsuu 1. kokouksen. VM edustaja osallistuu kokouksiin. Henkilöstön edustus: ohjausryhmän henkilöstöedustajista 1/toimialatyöryhmä Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

28 OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET
Pvm Paikka Teema To klo 14 Seinäjoki Aloitus Ti klo 16 Alavus Elinvoima, kilpailukyky ja maankäyttö Ke klo 14 Isokyrö Kuntatalous ja palvelut Ti klo 14 Kuortane Organisaatiot ja demokratia Ti klo 14 Johtopäätökset Ke klo 15 Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

29 KUNTAKÄYNNIT Pvm klo Alavus kh Ma 1.9. klo 16 Ilmajoki Isokyrö kh
Kuortane kh Ma 1.9. klo Seinäjoki kh Ma klo 15 Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

30 TOIMIALATYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT
1. Toimialan kuvaus ( mennessä) Kuntien toimintojen volyymin ja kustannustason kuvaus ja vertailu Toimintoihin liittyvät haasteet ja muutosprosessit 2. Arvio mahdollisesta kuntaliitoksesta ( mennessä) Millaisia vaikutuksia kuntaliitoksella voisi olla Millaisia mahdollisuuksia kuntaliitos voisi avata Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

31 TIETOAINEISTO Kunnista kerättävä aineisto (mm. TA 2014, TP 2013, strategia, hallintosääntö, talousohjelmat) Aikaisemmat selvitykset FCG:n tietoaineisto Palvelutarpeiden ennakointi- ja kuntatalouden trendilaskelmat Odotekustannuslaskelmat Pendelöinti- ym. tilastot Rekrytointitarvelaskelmat (pohjatieto Kevalta) Muut tilastoaineisto Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

32 VIESTINTÄ Tiedotusvastuu selvittäjillä
Tiedotteet ohjausryhmän kokousten jälkeen, teknistä apua Seinäjoen viestintäorganisaatiolta Valtuustojen/hallitusten tapaamiset Valtuustojen yhteistilaisuus ja kuntalaisten kuuleminen, kun selvitys valmistumassa WWW-sivut, näkyviin jokaisen kunnan www-sivuille Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen

33 SELVITYKSEN PERUSTEET
Tieto, tahto, tunne Luottamus! Tavoiteikkuna vähintään vuosi 2030 Elinvoima! Selvittäjät tekevät perustyön ja ehdotuksen; valtuustot päättävät Seinäjioen seudun erityinen kuntajakoselvitys/ Raimo Harjunen ja Jouko Luukkonen


Lataa ppt "Seinäjoen seudun erityinen kuntajakoselvitys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google