Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013"— Esityksen transkriptio:

1 KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013
JHL:n edustajisto /Hallitus Riitta Rautiainen

2 Vuosilomalakiin tehdyt muutokset
vuosilomapalkan laskentaa koskeva muutos viikko- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskentasääntö muuttuu työajan muuttuessa lomanmääräytymisvuoden aikana > prosenttiperusteinen vuosilomapalkka (VLL 10 § 4 mom.) lakimuutosta sovelletaan alkaen kuukausi- ja viikkopalkan jakajat (25/6) takaisin lainsäädäntöön käytetään lomakorvauksen laskennassa työsuhteen päättyessä (VLL 17 § 3 mom.) yhden lomapäivän palkka saadaan kuukausipalkkaisilla jakajaa 25 ja viikkopalkkaisilla jakajaa 6 vuosiloman tai sen osan siirto työkyvyttömyyden vuoksi seitsemän päivän karenssi poistuu (VLL 25 §) lakimuutos tulee voimaan

3 Vuosiloman siirto / työkyvyttömyys (IV 11 § 1 ja 2 mom.)
viranhaltija/työntekijä on työkyvytön vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät siirretään myöhäisempään ajankohtaan siirto-oikeus kaikkiin lomiin ilman karenssia edellyttää viranhaltijan/työntekijän pyyntöä ilman aiheetonta viivytystä pöytäkirjamerkintä: määräyksiä sovelletaan alkaen riippumatta siitä minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys työnantajan pyynnöstä viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai työnantajan harkinnan mukaan osoittamaan työkyvyttömyyden muulla luotettavalla tavalla soveltamisohje: edellä 2 mom. tarkoitetun selvityksen toimittaminen työnantajalle katsotaan pyynnöksi siirtää vuosiloma

4 Vuosiloman säästäminen (IV 12 §)
soveltamisohje: viranhaltija/työntekijä on säästänyt sellaista vuosilomaa, jonka palkka määräytyy 13 §:n 2 mom. mukaisesti viranhaltijan/työtekijän pitäessä säästövapaata tai maksettaessa siitä korvaus palkka maksetaan 13 §:n 2 mom. mukaan määräytyvän keskimääräisen työaikaprosentin mukaan lasketaan säästövapaalle lähtöhetken tai korvauksen laskemisajankohdan täydestä varsinaisesta palkasta

5 Vuosilomapalkan laskenta (IV 13 § 2 mom.)
mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden ( ) aikana tai sen päätyttyä ennen vuosiloman alkamista päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloma-ajan vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen työaikaprosentin mukaan lomallelähtöhetken täysi varsinainen palkka kerrotaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla Esimerkki: viranhaltija/työntekijä työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa keskimääräinen työaikaprosentti 7*60 + 5*100 / 12 = 76,7 % täysi varsinainen palkka 2500 € vuosiloma-ajan palkka 76,7 %*2500 = 1917,50 € riippumatta siitä mikä työaikaprosentti on loman tai sen osan alkaessa

6 Vuosilomapalkan laskenta (IV 13 § 2 mom.)
soveltamisohje: 13 §:n 2 mom. määräyksiä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan määräystä sovelletaan tilanteissa kun sovitaan työajan muutoksesta ja palkan määrästä työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken esim. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa tai työntekijän omaan pyyntöön perustuva osa-aikaistaminen vuosilomapalkka määräytyy 2 mom. mukaan silloin kun työaika lisääntyy tai vähenee mikäli sovitaan loman antamisesta lomanmääräytymisvuoden kuluessa, vuosilomapalkka korjataan vastaamaan 2 mom. mukaista palkkaa, mikäli työaikaprosentti ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana

7 Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä (IV 16 §)
lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, niiden vuosiloma- ja säästövapaapäivien osalta, joiden vuosilomapalkka määräytyy 13 §:n 2 mom. mukaisesti lomakorvaus lasketaan jakamalla 13 §:n 2 mom. tarkoitettu keskimääräinen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä soveltamisohje: pykälän 1 mom. viimeisen virkkeen määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuoden ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan

8 Lomaraha (IV 18 §) lomarahan laskentaperusteena on viranhaltijalle/työntekijälle heinäkuulta tosiasiallisesti maksettu varsinainen palkka soveltamisohje: laskentaperusteena ei kuitenkaan käytetä 13 §:n 2 mom. mukaan määrättyä vuosilomapalkkaa

9 Muutosten vaikutus muihin määräyksiin
luku V Perhevapaat 6 § :n 2 mom. Oikeus perhevapaisiin lisätty momentin soveltamisohjeeseen IV luvun 13 §:n 2 mom.

10 Työaika muuttuu LMV 14-15 aikana 60 % > 100 %
lomaa LMV LMV 15-16 lomaa lomaa VL-palkka 13 § 2 mom. VL-palkka VL-palkka 13 § 2 mom § 1 mom. 60 % %

11 Työaika muuttuu LMV 13-14 päätyttyä 100 % > 60 %
lomaa LMV LMV 14-15 lomaa lomaa VL-palkka 13 § 2 mom. VL-palkka VL-palkka 13 § 2 mom § 2 mom. 13 § 1 mom. 100 % 60 %


Lataa ppt "KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google