Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus"— Esityksen transkriptio:

1 Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus
Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

2 Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat
AMMATILLINEN KUNTOUTUS Työeläkelaitokset Tapaturma- ja liikenne- vakuutus Kela Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, perustervey- denhuolto) ovat avainasemassa ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa

3 Mitä ammatillinen kuntoutus voi olla?
Tavoitteena mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta! Työkokeilu tai työhön valmennus (Työeläkelaitokset) Ammatillinen uudelleen koulutus (Työeläkelaitokset, Kela) Kuntoutuksen aiheuttamien tarpeellisten ja välttämättömien kustannusten korvaamista (esimerkiksi työssä tarvittavat välineet ja laitteet) Tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen (elinkeinotuki) Tapaturmavakuutuslainmukainen kuntoutus (ensisijainen työeläkekuntoutukseen nähden) Ammatillinen kuntoutus ei ole lääkinnällistä kuntoutusta!

4 Mitä työkokeilu on? Työkokeilu tai työhön valmennus (Työeläkelaitokset) Esimerkiksi: Omassa työpaikassa työskentelyä aiemmissa tai muutetuissa työtehtävissä Muun työnantajan työkokeilu Tehdään työkokeilusopimus, työeläkelaitokset Palkattoman työkokeilun ajalle tapaturmavakuutus, joka eläkevakuuttajan toimesta. Työkokeilu ei edellytä työsuhdetta!

5 Kenellä oikeus työeläkekuntoutukseen
Uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle tai saa jo kuntoutustukea Uhkalla tarkoitetaan tilannetta, että työntekijälle lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi täysi tai osatyökyvyttömyyseläke, vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon. Ansiorajavaatimus täyttyy uhkan jälkeen työansioita vähintään noin euroa (v. 2014) hakemista edeltävien viiden vuoden ajalta Ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta Riittävän pitkä työhistoria Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen Työeläkekuntoutuksella voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja säästää eläkemenoa (tarkoituksenmukaisuus)

6 Työeläkekuntoutus – Milloin ja mitä?
Työkokeilu työhön paluun tukena Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään 6 kuukautta Paluu työhön pitkän sairausloman jälkeen Uuden työn oppiminen työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla, nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa Siirtyminen terveydentilalle paremmin soveltuviin työtehtäviin Kouluttautuminen uuteen ammattiin työeläkeyhtiön tuella Ammatin vaihtaminen terveydentilan takia Yrittäjän työkokeilu Elinkeinotuki Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai aloittaminen terveydentilalle paremmin soveltuvissa tehtävissä

7 Ajoissa liikkeelle työeläkekuntoutusasiassa
Epäilty työkyvyttömyyden uhka Puheeksi ottaminen Työterveysneuvottelu ja arvio Kuntoutussuunnitelma Kuntoutushakemus eläkeyhtiöön Lääkärin B-lausunto Työnantajan kuvaus työtehtävistä Työeläkeyhtiö antaa päätöksen oikeudesta kuntoutukseen Sovitaan kuntoutusohjelmasta, käytetään tarvittaessa palveluntuottajan apua

8 Työeläkekuntoutuksen esimerkkejä

9 Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä: uudelleen koulutus
Kuntoutuja 35-vuotias ammattikoulun käynyt autopeltiseppä. Selkäsairauden vuoksi oli tarkoituksenmukaista löytää kevyempi työ. Työnantajana pieni yritys, jossa ei voitu järjestää sopivampaa työtä. Työeläkevakuuttaja antoi ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen ja ohjasi asiakkaan toimeksiannolla palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman laatimiseksi. Päätettiin tukea neljä vuotta kestävää insinöörin ammattikorkeatutkintoa huomioiden hakijan nuori ikä ja terveydelliset rajoitukset.

10 Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä: työkokeilu
Kuntoutuja on 54-vuotias. Ammattikoulutuksena sähköasentaja. Sairautena oikean olkapään kiputila. Kuntoutuja oli ollut vuoden sairauslomalla. Työeläkevakuuttaja hylkäsi työkyvyttömyyseläkkeen, mutta ammatillisesta kuntoutusta luvattiin tukea. Neljän kuukauden työkokeilu omassa työssä, jossa kuntoutuja teki aluksi lyhennettyä työaikaa Työkokeiluaikana kuntoutuja kävi myös Kelan kahden viikon laitoskuntoutusjakson Myös lääkinnällinen kuntoutus tuki osaltaan työhön paluuta Toimeentulona maksettiin kuntoutusraha = laskennallinen työkyvyttömyyseläke + 33 % korotus.

11 Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä: Yrittäjän työeläkekuntoutus
43-vuotias rakennusalan yrittäjä ja koulutukseltaan työteknikko. Kuntoutujalla selkäsairaus, joka on estänyt rakennusalan raskaiden töiden teon. Haki työeläkekuntoutusta ilman valmista kuntoutussuunnitelmaa. Työeläkevakuuttaja totesi yrittäjällä olevan työkyvyttömyyden uhan ja antoi kuntoutuksesta myönteisen ennakkopäätöksen. Ohjattiin toimeksiannolla ulkopuoliselle palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman tekemistä varten. Kuntoutussuunnitelmassa sovitaan, että yrittäjä laajentaa yrityksensä toiminnan myynti-, markkinointi- ja rakennustarkastustehtäviin. Korvataan yksivuotinen yrittäjän ammattitutkinto, minkä kustannus oli euroa. Lisäksi kuntoutuja sai osakuntoutusrahana puolet täydestä kuntoutusrahasta, minkä ansiosta hän pystyi jatkamaan koulutuksen aikana osa-aikaisena yrittäjänä.

12 Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä: työkokeilu
41-vuotias yhdistelmäajoneuvon kuljettaja. Pohjakoulutuksena yo-tutkinto, jonka jälkeen valmistunut rakennusinsinööriksi, sen jälkeen erä- ja luonto-oppaaksi sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi vielä vuonna 2006. Viimeisin työsuhde kuljetusalan yrityksen palveluksessa päättynyt vuonna Myönnetty kuntoutustuki psyykkisin perustein. Jatkoeläke hylätty, ei voitu enää pitää työkyvyttömänä. Haki ammatillista kuntoutusta vuonna 2014, mutta ei esittänyt suunnitelmaa. Katsottiin että hakijalla on työkyvyn menetyksen uhka - > annettiin myönteinen ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen. Ammatilliseksi kuntoutussuunnitelmaksi muodostui työkokeilu virkistysalueiden hoitajan tehtävissä. Myönnetty kuntoutusraha työkokeiluun kolmen kuukauden ajalle vuonna Palkattoman työkokeilun ajalle tapaturmavakuutus työeläkevakuuttajien toimesta. Työkokeilun ajalta matkakustannukset korvattiin TELA:n suosituksen mukaisesti.

13 Ammatillisen kuntoutuksen esimerkkejä: uudelleenkoulutus
36-vuotias lähihoitaja, jolla pitkä työhistoria päiväkodin lastenhoitajan tehtävissä. Terveydellisenä rajoitteena tuki- ja liikuntaelinsairaus. Työn keventäminen tai työjärjestelyt eivät onnistuneet. Korvattiin ammatillisena kuntoutuksena sosionomin tutkintoon johtavat opinnot. Työllistyi valmistumisen jälkeen lastensuojelun ohjaustehtäviin.

14 Mitä kuntoutuksella tavoitellaan?

15 Pidempiä työuria Kuntoutujalle työ antaa sisältöä ja voimavaroja kaikille elämänalueille. Työuran jatkaminen on paras sijoitus omaan eläkkeeseen. Pitkän työuran tehneillä työntekijöillä on työnantajan kannalta arvokasta osaamista. Pitkät työurat vahvistavat hyvinvointiyhteiskuntamme taloudellista kestävyyttä. Noin 60 % ammatillisen kuntoutuksen käynneistä jatkaa työelämässä tai jatkaa opiskeluja.

16 Työntekijälle uusia ovia
Kuntoutusraha turvaa toimeentulon aktiivisen ammatillisen kuntoutuksen aikana ja kartuttaa eläketurvaa. Ammattitaito säilyy ja osaaminen laajenee. Palkka on parempi toimeentulo kuin eläke. Töissä jatkaminen kartuttaa myös eläkkeen paremmaksi. Elämään saa uuden otteen ja yleinen toimintakyky paranee. Työ tarjoaa sosiaalisen verkoston ja identiteetin. Voimavarat lisääntyvät myös vapaa-aikana.

17 Myös työnantajalle hyötyjä
Tuottavuus kasvaa! Kuntoutussuunnitelma voidaan laatia yhdessä työntekijän kanssa myös työpaikan tarpeisiin. Työntekijän osaaminen laajenee ja motivaatio kasvaa kuntoutuksen edetessä. Kokenut työntekijä pysyy yrityksessä uuden työnkuvan avulla pidempään. Hyvinvoiva henkilöstö synnyttää hyvän työilmapiirin ja työskentelee tehokkaammin. Hyvän työnantajan maine parantaa rekrytointimahdollisuuksia.

18 Työeläkekuntoutuksen kustannukset
Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin alle kahdessa työskentelyvuodessa. Ammatillisesta kuntoutuksesta ei kustannuksia työnantajalle. Pysyvä eläköityminen maksaa!

19


Lataa ppt "Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google