Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkijana ulkomailla /

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkijana ulkomailla /"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkijana ulkomailla /
Tutkija Suomeen Terttu Ylijoki Turun verotoimisto

2 Verovelvollisuuden lajit
Yleisesti verovelvollinen varsinainen asunto ja koti Suomessa tai oleskelee jatkuvasti yli 6 kuukautta Suomessa tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana ns. 3-v.sääntö koskee ulkomaille muuttaneita Suomen kansalaisia olennaiset siteet

3 Verovelvollisuuden lajit
Rajoitetusti verovelvollinen ei varsinaista asuntoa ja kotia Suomessa oleskelu Suomessa enintään 6 kuukautta Suomen kansalainen, joka asunut ulkomailla 3 kokonaista kalenterivuotta muuttovuoden päättymisen jälkeen

4 Yleisesti verovelvollinen
Velvollinen suorittamaan veroa sekä täältä että muualta saamastaan tulosta Progressiivinen verotus poikkeuksena erityisasiantuntijat, joilla kiinteä 35 % vero, mutta ei vähennysoikeutta Veronalaisia tuloja mm. palkat ja palkkiot, luontoisedut, sosiaalietuudet stipendit rajoitetusti

5 Rajoitetusti verovelvollinen
velvollinen suorittamaan veroa Suomesta saadusta tulosta esim. suomalaisen julkisyhteisön maksama palkka yksityisen maksama palkka, jos työ kokonaan tai pääasiallisesti tehty Suomessa

6 Stipendien verotus Yleisesti haettavissa, ei vastiketta työstä tai tehtävästä Verovapaita stipendejä ovat mm. opintoihin tai tieteelliseen tutkimukseen myönnetyt: suomalaisen julkisyhteisön myöntämät stipendit esim opetusministeriö, CIMO, yliopisto, Suomen Akatemia Pohjoismaiden neuvoston stipendit muut stipendit, jos kaikki stipendit yhteensä eivät ylitä valtion taiteilija-apurahan määrää vuonna 2004 = ,56 €

7 Stipendien verotus ennen veroalaisen määrän laskemista vähennetään kustannukset jos sekä valtion että yksityisen stipendi valtio €, yksityinen €, kustannukset € kustannukset kohdistetaan stipendien suhteessa

8 Stipendien verotus valtion apuraha netto 8 000 €
yksityinen netto € yhteensä € verovapaata valtion apuraha + yksityisestä ,56 – €

9 Stipendien verotus stipendi katsotaan sen verovuoden tuloksi, jolloin se on nostettavissa jos useammalle vuodelle tarkoitettu stipendi maksetaan yhden vuoden aikana ns. kustannusvaraus l. voidaan ottaa huomioon seuraavina vuosina syntyviä kuluja selvityksen mukaan

10 Tutkimustyö ulkomailla
yleensä 3 vuoden ajaksi lähtevää pidetään yleisesti verovelvollisena suomalaisen julkisyhteisön palkka ulkomaisen julkisyhteisön palkka yksityisen maksama palkka paikallisen yksityisen maksama palkka stipendi

11 Tutkimustyö ulkomailla
suomalaisen julkisyhteisön palkka useimpien verosopimusten mukaan verotetaan maksajavaltiossa, jos lähtenyt toiseen valtioon ”tämän työn” tekemiseksi kuuden kuukauden sääntö ei sovellu

12 Tutkimustyö ulkomailla
ulkomaisen julkisyhteisön maksama palkka useimpien verosopimusten mukaan verotetaan maksajavaltiossa kuuden kuukauden sääntö voi soveltua jollei sovellu, vaikuttaa muiden ansiotulojen veroprogressiota korottavasti (vapautusmenetelmä), joskus verotetaan Suomessa ja ulkomaanvero vähennetään (hyvitysmenetelmä)

13 Tutkimustyö ulkomailla
yksityisen maksama palkka useimpien verosopimusten mukaan voidaan verottaa työntekovaltiossa, jos oleskelee yli 183 päivää työntekovaltiossa kalenterivuoden / 12 kuukauden aikana kuuden kuukauden sääntö voi soveltua jollei sovellu ja työskentelyvaltiolla verotusoikeus -> vapautus- tai hyvitysmenetelmä

14 Tutkimustyö ulkomailla
paikallisen yksityisen maksama palkka useimpien verosopimusten mukaan voidaan verottaa työskentelyvaltiossa, jos paikallinen maksaja kuuden kuukauden sääntö voi soveltua jollei sovellu -> vapautus- tai hyvitysmenetelmä

15 Tutkimustyö ulkomailla
stipendit verotetaan asuinvaltiossa (Suomi) esim. USA:ssa stipendillä usein rahoitetaan yliopistoa, joka maksaa palkkaa -> paikallisen yksit. / julk. maksama palkka

16 Tutkimustyö ulkomailla
poikkeuksia työskentelyvaltion verotusoikeuteen verosopimusten tutkija/opettaja-määräykset yleensä max. 2 vuoden oleskelu Egypti, Espanja, Iso-Britannia, Japani, Ranska, Marokko, Kiina

17 Tutkimustyö ulkomailla
poikkeuksia Suomen verotusoikeuteen kuuden kuukauden sääntö verosopimuksen tarkoittama asuinpaikka siirtynyt toiseen valtioon

18 Tutkimustyö ulkomailla
kuuden kuukauden sääntö koskee vain palkkaa, ei apurahoja ei suomalaisen julkisyhteisön maksamaa palkkaa työstä johtuva oleskelu min. 6 kuukautta Suomessa käynnit max. 6 pv / täysi työ-kk verosopimus ei saa estää palkan verottamista työskentelyvaltiossa

19 Tutkimustyö ulkomailla
verosopimuksen mukainen asuinvaltio jos ns. kaksoisasuja eli Suomessa yleisesti verovelvollinen ja myös työskentelyvaltiossa yl. verovelvollinen katsotaan asuvan siinä valtiossa, jossa pysyvä asunto kuitenkin suomalaisen julkisyhteisön palkka verotetaan Suomessa, jos lähtenyt ”tämän työn” vuoksi

20 Vähennykset tulosta Veronalaisista tuloista ja apurahoista vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat menot (luonnolliset vähennykset) elantomenot eivät ole vähennyskelpoisia verovapaan tulon hankkimisesta aiheutuneet menot luonnollisia vähennyksiä matkakulut asunnon ja työpaikan välillä yleensä halvimmalla kulkuneuvolla ay-jäsenmaksut

21 Vähennykset tulosta muita tulonhankkimiskulut esim.
ammattikirjallisuus, tutkimusvälineet, tieteellinen kirjallisuus tieteellisestä työstä muutoin johtuneet menot kongressi/seminaarimatkat työhuone, jos työhön liittyy huomattavasti kotityötä tietokoneen hankintahinta vähennetään poistoina katettava ensisijaisesti tätä tarkoitusta varten myönnetyillä stipendeillä jos samaan tutkimustyöhön sekä palkkaa että apurahoja, kohdistetaan kulut tulojen suhteessa jos sekä veronalaisia että verovapaita tuloja, kohdistetaan tulojen suhteessa

22 Vähennykset tulosta lisääntyneet elantokustannukset
vähennyskelpoisia, jos työskentely tilapäisellä työntekemispaikalla asumiskustannukset muut lisääntyneet elantokustannukset ”päiväraha”, yhtenäistämisohjeen mukaan ½ ulkomaan päivärahasta, jos asuminen kodinomaisissa olosuhteissa

23 Tutkimustyö Suomessa rajoitetusti verovelvollisena
enintään 6 kk Suomessa yleisesti verovelvollisena yli 6 kk Suomessa

24 Tutkimustyö Suomessa Rajoitetusti verovelvolliset
verovelvollisuus vain Suomesta saadusta tulosta palkasta peritään lopullisena verona lähdevero, jonka määrä on 35 % tulon määrästä riippumatta lähdeverokortti ei pakollinen, ellei huojennusta ei verovähennyksiä ei veroilmoitusta tulon ilmoittaminen kotivaltiossa ? stipendit verotetaan yleensä vain asuinvaltiossa lähdeveron lisäksi peritään sairausvakuutusmaksu, mikäli työntekijä tulee EU/ETA-alueelta tai valtiosta, jonka kanssa sos.turva sopimus

25 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
verovelvollisuus maailmanlaajuisista tuloista palkat Suomesta palkka ulkomaiselta julkisyhteisöltä palkka ulkomaiselta yksityiseltä maksajalta stipendit

26 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
palkka Suomesta verotetaan Suomessa oli maksaja yksityinen taikka julkinen palkka ulkomaiselta julkisyhteisöltä verotetaan yleensä maksajavaltiossa, jos tullut ”tämän työn” tekemiseksi nostaa kuitenkin muista tuloista menevää veroprosenttia (vapautusmenetelmä)

27 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
palkka ulkomaiselta yksityiseltä maksajalta yleensä verotetaan Suomessa, jos yli 183 päivää kalenterivuodessa/12 kuukauden aikana verotetaan Suomessa vaikka alle 183 päivää, jos verosopimuksen tarkoittama asuinpaikka Suomessa

28 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
stipendit yleensä verotetaan verosopimuksen tarkoittamassa asuinvaltiossa

29 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
vähennykset tuloista samat periaatteet kuin ulkomaillakin tutkimustyötä tekevät

30 Tutkimustyö Suomessa Yleisesti verovelvolliset
poikkeuksia Suomen verotusoikeudesta verosopimusten tutkija/opettaja-artiklat oleskelu Suomessa yleensä max. 2 vuotta Egypti, Espanja, Iso-Britannia, Japani, Ranska, Marokko, Kiina verokorttiin tehdään merkintä huojennuksesta sair.vak.maksu peritään ja ta:n sotu maksu maksetaan

31 Hoidettavia asioita Palkanmaksajalle on esitettävä verokortti
muuten palkasta peritään 60 % ennakonpidätys verokortin saa verotoimistosta arvio vuositulosta passi Kalenterivuoden tuloista veroilmoitus annettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Poismuutosta ilmoitettava, uusi osoite henkilötunnus pakollinen, mikäli yli 6 kk Suomessa

32 Yhteystietoja Verohallinnon internet sivut
(myös englanninkieliset sivut) Turun verotoimisto /kv-ryhmä osoite: PL 921 20101 Turku palvelunumero


Lataa ppt "Tutkijana ulkomailla /"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google