Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielellinen erityisvaikeus SLI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielellinen erityisvaikeus SLI"— Esityksen transkriptio:

1 Kielellinen erityisvaikeus SLI
(Yhdistyksen oma logo tähän)

2 Kielellinen erityisvaikeus
Noin 7 prosentilla suomalaisista lapsista on jonkintasoinen kielellinen erityisvaikeus. Puheen kehitys viivästyy jopa 19 prosentilla lapsista. Häiriön syy on useimmiten perinnöllinen. Kielellistä erityisvaikeutta on kaikenikäisillä, vaikka diagnooseja on tehty vasta 1980-luvulta lähtien.

3 Kielellinen erityisvaikeus
Kielellinen erityisvaikeus on karkeasti jaoteltavissa lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan häiriöön. Kielellinen erityisvaikeus on luonteeltaan pysyvämpi ongelma kuin viivästynyt puheen ja kielen kehitys. Kielellisessä erityisvaikeudessa puheen ja kielenkehitys eivät noudata samoja yleisperiaatteita kuin normaalisti kielellisesti kehittyneillä lapsilla.

4 Ominaispiirteet Kielellisessä erityisvaikeudessa lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti. Puhe puuttuu kokonaan, sanojen oppiminen on hidasta, ensisanat tulevat myöhään tai jo opitut sanat jäävät pois käytöstä eikä lapsi ala yhdistämään sanoja lauseiksi. Sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. 

5 Oppimisvaikeudet Kielellinen erityisvaikeus voi ilmetä myöhemmin oppimisvaikeuksina. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen saattaa olla hidasta ja lapsella tai nuorella voi olla vaikeuksia vieraiden kielten sekä matematiikan oppimisessa.

6 Liitännäishäiriöt Liitännäishäiriöinä saattaa olla esimerkiksi
hahmotuksen ja motoriikan vaikeuksia tarkkaavaisuuden kiinnittämisen ongelmia keskittymisen ongelmia vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.

7 Tuki ja kuntoutus Kommunikoinnin tueksi lapsi tarvitsee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä kuten piirtämistä, tukiviittomia ja kuvakommunikointia. Kielellisen erityisvaikeuden ensisijainen kuntoutusmuoto on puheterapia, jonka ohessa lapsella saattaa olla liitännäishäiriöistä riippuen esimerkiksi toimintaterapiaa.

8 Puhevammaisuus Puhevammaisella tarkoitetaan kuulevaa henkilöä, joka ei arjessaan tule toimeen puheen avulla. Puhevammaisella on vaikeus tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta sekä usein myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia. Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus, voidaan määritellä puhevammaisiksi. Puhevammainen henkilö on oikeutettu Kelan järjestämään puhevammaisten tulkkauspalveluun.

9 Kiitos! Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200


Lataa ppt "Kielellinen erityisvaikeus SLI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google