Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten hyvä opetus eroaa huonosta?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten hyvä opetus eroaa huonosta?"— Esityksen transkriptio:

1 Miten hyvä opetus eroaa huonosta?
Opettamisella on eroa! Miten hyvä opetus eroaa huonosta?

2 Tutkimus Normaalikoulun lukiolla
Hyvän ja huonon opetuksen ja etenkin opettajien eroa kartoittava haastattelu Tuloksena hyvän ja huonon opettajan eroja, joista osa opetustavassa ja osa opettajan persoonassa

3 Haastattelu Mieti mielessäsi, kuka koulusi opettajista on mielestäsi huonoin ja kuka paras opettamaan.

4 Hyvää opettajaa koskevat kysymykset 1/2
Miksi opettaja on mielestäsi hyvä? Millaisia asioita opettaja mielestäsi arvostaa oppilaissa? Millaisia asioita opettaja mielestäsi pitää oppilaissa huonoina? Miten opettaja kohtelee arvostamiaan oppilaita?

5 Hyvää opettajaa koskevat kysymykset 2/2
Miten opettaja kohtelee mielestään huonoja oppilaita? Mitä eroja opettajan toiminnassa on tyttöjen ja poikien kohtelussa? Mitä asioita arvostat opettajassa? Mitä asioita arvelet muiden arvostavan opettajassa? Opettaako opettaja eri tavoin poikia kuin tyttöjä? Miten haluaisit muuttaa tämän opettajan toimintaa?

6 Huonoa opettajaa koskevat kysymykset 1/2
Miksi opettaja on mielestäsi huono? Millaisia asioita opettaja mielestäsi arvostaa oppilaissa? Millaisia asioita opettaja mielestäsi pitää oppilaissa huonoina? Miten opettaja kohtelee arvostamiaan oppilaita?

7 Huonoa opettajaa koskevat kysymykset 2/2
Miten opettaja kohtelee mielestään huonoja oppilaita? Mitä eroja opettajan toiminnassa on tyttöjen ja poikien kohtelussa? Mitä asioita arvostat opettajassa? Mitä asioita arvelet muiden arvostavan opettajassa? Opettaako opettaja eri tavoin poikia kuin tyttöjä? Miten haluaisit muuttaa tämän opettajan toimintaa?

8 Molempia opettajia koskevat kysymykset
Kumman tunneilla olet mieluiten ja miksi? Kumman opettamaa ainetta osaat mielestäsi paremmin? Osaatko kertoa, miksi?

9 Tuloksien analysointia
Vastaukset huonojen ja hyvien opettajien osalta olivat yllättävän samanlaisia.

10 Samaa 1/3 Sekä hyvät että huonot opettajat tuntuivat arvostavan oppilaissa näiden pärjäämistä ja kiltteyttä. Molemmat pitivät häiriköintiä, meluamista ja huonoa asennetta ongelmina Samoin myös oppilaiden osalta: huonoista opettajista pidettiin usein ihmisinä ja heidän kanssaan tultiin toimeen.

11 Samaa 2/3 Myöskin tuntien valmistelu näyttäisi olevan tekijä, joka ei vaikuta opettajan hyvyyteen. Tunteja valmistelleet ja valmistelemattomat olivat yhtä lailla hyviä ja huonoja.

12 Samaa 3/3 Huonon opettajan merkkinä selvästikin oli oma osaamattomuus
Aihepiirin ja opetettavan aineen tuntemus eivät tuntuneet kuitenkaan tekevän opettajasta automaattisesti yhtään parempaa.

13 Eroja Ero huonon ja hyvän opettajan välillä näyttäisi muodostuvan pääasiallisesti tuntien pitämisen tavoitteista.

14 Hyvä opettaja miettii opetustapaansa
Tietoinen oppilaidensa tasosta ja on muodostanut oppilaista kuvan oppijana. Tämän perusteella hän on miettinyt erilaisille osaamilleen opetustavoille perusteita

15 Itsetutkiskelu ”miten tämä tapa opettaa oppilaita tässä aiheessa?”
”miksi opetan juuri näin?” ”mitä haluan oppilaiden oppivan?” ”miksi haluan oppilaiden oppivan?” ”mitä oppilaat toivovat opettajan heille opettavan?” ”miten oppilaat toivovat heitä opetettavan?”.

16 Hyvien ja huonojen opettajien ero ihmisinä.
Hyvät opettajat pyrkivät olemaan jokaisen oppilaan ystäviä ja olemaan kärsivällisiä opetuksensa tulosten suhteen ja kannustavat onnistumisessa, mutteivät tee epäonnistumisesta hävettävää.

17 Hyvien ja huonojen opettajien ero ihmisinä.
Huonoilla opettajilla on selkeämmin olemassa aina ennakkoasenteita, jotka asettavat jo valmiiksi osan oppilaista parempaan asemaan ja heille muodostuu useimmiten hyvin selviä suosittujen oppilaiden ryhmiä.

18 Huonot opettajat usein eivät vaadi paljoa
Kotiläksyjä on vain vähän tai ei ollenkaan Tehtävien taso aliarvioi tai joskus yliarvioi selvästi oppilaiden tasoa. Huonoille opettajille tyypillistä on myös oman aineen arvokkuuden korostaminen ja jopa muiden aineiden haukkuminen.

19 Hyvät opettajat vaativat oppilailta riittävästi
Esimerkiksi arvostelevat kokeet kunnolla Pysyvät maltillisina ja kärsivällisinä. Esimerkiksi äänen korottamista on vain vähän Ilkeilyä sekä oppilaiden ongelmien vähättelyä tai välinpitämättömyyttä ei ole. Hyvien opettajien ominaisuutena ilmeni myös selkeä paneutuminen kysymyksiin vastaamiseen.

20 Hyvät opettajat vaativat oppilailta riittävästi
Hyvä opettaja myöskään ei arvosta lahjakkuutta enempää kuin yrittämistä ja halua oppia. Hyvä opettaja on mahdollisimman hyvin läsnä opetustilanteessa ja käyttää vain rajatusti erilaisia videoita tai tietokoneympäristöjä opettamiseen.


Lataa ppt "Miten hyvä opetus eroaa huonosta?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google