Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisesti Isä-projekti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisesti Isä-projekti"— Esityksen transkriptio:

1 Erityisesti Isä-projekti 2013-2016
Miestyön Foorumi Kaisa Ovaskainen, Jukka Hyppölä, Ilkka Sutinen

2 Erityisesti Isä-projekti
| Erityisesti Isä-projekti neljävuotinen 4 työntekijää (Kuopio, Pieksämäki/Varkaus, Jyväskylä, Mikkeli) hallinnoi Kehittämiskeskus Tyynelä rahoittaa RAY mukana Emma & Elias-ohjelmassa

3 Projektin kohderyhmät
| Projektin kohderyhmät Välitön kohderyhmä on päihteitä käyttävät isät ja heidän lapsensa, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymässä vanhempi-lapsisuhteesta. Välillinen kohderyhmä on isiä ja heidän lapsiaan kohtaavat ammattilaiset, läheiset ja kokemusasiantuntijat, jotka muodostavat Itä- ja Keski-Suomen alueen isä- ja lapsilähtöisen osaaja- ja kokemusasiantuntijaverkoston.

4 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat
| Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä ja osallisuudesta vanhemmuuteen. Isäkeskeinen puhe ja toiminta vähäistä. Isyyden puuttumisen vaikutukset kuitenkin tiedostettuja Verkostojen keskusteluissa nousi esille isistä lähtevän työn, vertaistoiminnan sekä isien arjen ja kuntoutumisolosuhteiden kehittäminen.

5 | Projektin päätavoite on vahvistaa päihteitä käyttävän isän osallisuutta isyyteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista. Samanaikaisesti luodaan lapsille ja nuorille edellytyksiä ja osallisuutta omaan isään.

6 Projektin osatavoitteena on
| Projektin osatavoitteena on tukea päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen. tukea lasten osallisuutta isään erilaisissa perhemuodoissa. vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen isien vanhemmuuden vahvistamisessa.

7 tukea isän päihteistä kuntoutumista vanhemmuutta hyödyntäen.
| … jatkuu tukea isän päihteistä kuntoutumista vanhemmuutta hyödyntäen. vahvistaa ammattilaisten ja läheisverkoston tietotaitoa ja yhteistä osaamista isäerityisen ja mieskulttuuristen toimintojen näkökulmasta. lisätä päihdetyön, aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

8 Toiminnalliset kärjet
| Toiminnalliset kärjet Jalkautuvan työn toimintamallin kehittäminen isien tueksi. Isien vertaistoiminnan ja kokemusasiantuntijuuden laajentaminen ja kehittäminen. Isyyden näkeminen voimavarana ja toipumisen välineenä päihdeongelmasta kuntoutumisessa.

9 Alueiden painopisteet:
| Alueiden painopisteet: Jyväskylä: yhteistyönä kehitetään ja vahvistetaan päihteitä käyttävien isien vanhemmuutta ja osallisuutta isyyteen osana päihdekuntoutumista. Pieksämäki ja Varkaus: kehitetään isien vanhemmuutta tukevien työmenetelmiä jalkautumalla päihteitä käyttävien isien elämän kriisikohtiin ja lastensuojelun, sosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön, seurakuntien diakonia- ja perhetyön ja päiväkeskustyön rajapinnoille.

10 | … jatkuu Mikkeli: yhteistyönä kehitetään ja laajennetaan isien vertaistoimintaa ja vahvistetaan päihteitä käyttävien isien vanhemmuutta ja osallisuutta isyyteen. Kuopio: yhteistyönä vahvistetaan päihteitä käyttävien isien vanhemmuutta ja osallisuutta isyyteen päihdekuntoutumisen ja isyyden eri vaiheissa.

11 Erityisesti Isä-projekti
| Erityisesti Isä-projekti on mukana elämän kriisikohdissa ja palveluiden saumakohdissa. hyödyntää ja kehittää vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta. kehittää uusia toimintatapoja ja osaamista isäerityiseen työhön. tekee verkostoyhteistyötä ja pyrkii vahvistamaan paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

12 Konkreettisia toimintoja:
| Konkreettisia toimintoja: Alkukartoitus: asiakashaastattelut (n:50), tutustumiskäynnit verkostoissa ja hankkeen esittely, yhteistyöverkostojen haastattelut -> alkukartoitusraportti Hankkeen arviointi- ja asiakastyölomakkeiden suunnittelu Viestintä paikallisesti ja valtakunnallisesti Paikallisten kehittämistyöryhmien toiminnan aloittaminen Isäerityinen asiakastyö tähän mennessä: yksilötukiasiakkuuksia, jalkautuva päihdetyö, Isä-viikko päihdekuntoutuksessa, Huomaa Lapsi-toiminnan suunnittelu, isä-lapsipäivä, isänpäivätapahtumia, perheleiri, vankilan isä-ryhmä… Oppilaitosyhteistyö ja opinnäytetöiden ohjaaminen Yhteistyö Emma ja Elias-ohjelman kanssa Esityksen nimi | Tekijätiedot

13 | ”Ei pieni puu vielä myrskystä tiedä, ei pieni puu vielä myrskyä siedä. Ole suojana pienelle suuri puu, jotta pienellä juuret vahvistuu. Pian pienikin myrskyyn valmis on Ja on jäntevä, taittumaton” - Mirjami Lähteenkorva Miestyön foorumi | Kaisa Ovaskainen


Lataa ppt "Erityisesti Isä-projekti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google