Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokemuskoulutuksesta pätevää –hanke 2010 Laadukkaan kokemuskoulutuksen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutusta ja lääketieteellisten.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokemuskoulutuksesta pätevää –hanke 2010 Laadukkaan kokemuskoulutuksen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutusta ja lääketieteellisten."— Esityksen transkriptio:

1 Kokemuskoulutuksesta pätevää –hanke 2010 Laadukkaan kokemuskoulutuksen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutusta ja lääketieteellisten tiedekuntien opetusta Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on ollut luoda kokemuskoulutuksen koulutusohjelma, joka määrittelee kokemuskoulutuksen soveltuvuuskriteerit, koulutuksen tavoitteet, opetussisällön, toteutustavan ja koulutuksen arvioinnin. www.kokemuskouluttajakoulutus.fi www.ihimiset.fiwww.kokemuskouluttajakoulutus.fi www.ihimiset.fi Järjestöille Kokemuskoulutus

2 KOKEMUSKOULUTTAJAKOULUTUS OULUSSA 2014 Tavoitteet ja sisällöt

3 Kokemuskoulutus on polku kohti kokemuskouluttajana toimimista Kokemuskoulutustoiminnan lähtökohtana ovat jokaisen kokemuskouluttajan omat kokemukset ja oma tarina. Koulutuksen aikana tuetaan jokaisen omaa persoonallista tapaa kertoa tarinansa. Itseopiskelun avulla jokaista rohkaistaan jäsentämään omaa tarinaansa, josta hän saa rakentavaa palautetta.

4 Oppimisen tavoitteet Tunnistaa omat motiivinsa kokemuskouluttajatoimintaan. On kiinnostunut kehittymään kokemuskouluttajatehtävässä. Pystyy jäsentämään kokemustietoaan suhteessa asiantuntijatietoon. Pystyy jäsentämään kokemuksessa jaettavaksi kokemustiedoksi.

5 Osaa rajata esityksensä. On saanut valmiuksia esiintymiseensä. Tuntee oppimisen perusteita ja ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetustilanteessa. Hahmottaa oman osuutensa suhteessa opetustapahtumaan. Ottaa huomioon kohderyhmän esityksessään. Osaa ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.

6 Tuntee taustajärjestönsä toimintaa riittävästi ja on sitoutunut pitämään tietonsa ajan tasalla. Toimii yhteistyössä taustajärjestönsä kanssa. On halukas ja kykenee toimimaan yhteistyössä lääketieteellisten tiedekuntien ja eri asteisten sosiaali- ja terveydenhuollon opetusyksiköiden kanssa.

7 Peruskoulutuksen sisältöalueet Mitä on olla pitkäaikaissairas, vammainen, läheinen tai omaishoitaja? Mitä on kokemustieto? Hyvän kokemuskouluttajan ominaisuudet Opettaminen ja oppiminen kokemuskouluttajatoiminnassa Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Miten kohdata eri kohderyhmät? Oman osuuden hahmottaminen erilaisissa opetustilanteissa. Järjestöosuus Yhteistyö oppilaitosten kanssa

8 Onnistumisen kokemuksia polulla kokemuskouluttajaksi. Onnea matkallesi Toivottelee Oulun seudun kokemuskouluttajaverkosto


Lataa ppt "Kokemuskoulutuksesta pätevää –hanke 2010 Laadukkaan kokemuskoulutuksen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutusta ja lääketieteellisten."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google