Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KELPO-HANKE JOKILAAKSON KOULU.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KELPO-HANKE JOKILAAKSON KOULU."— Esityksen transkriptio:

1 KELPO-HANKE JOKILAAKSON KOULU

2 TAUSTATIETOJA Yksisarjainen koulu. Paineita muodostaa kasvavalla oppilasmäärän ennusteella suuria ryhmiä. Kipuilua kouluun pääsevien valinnassa. Lukuvuoden aikana toteutettu jousto-opetusta ja ryhmittelyä osa-aikaisesti luokilla 1 ja 2. Kokemusten perusteella tulokset kannustavia ja rohkaisevia. Koulun 2 pientä (14 ja 12 opp.) kuudetta luokkaa yhdistetään osa-aikaisesti ja resursseja lisätään myös ryhmien jakamiseen. 1. ja 2.-luokan ryhmät suuria (20 ja 21 opp.) ja haasteellisia

3 TOIMINNAN ETENEMINEN JA KUVAUS
Kuudennet luokat yhdistetään ja tietyille tunneille varataan resurssiopettaja samanaikaisopettajaksi. Ryhmiä voidaan jakaa eri tilaan mm. matematiikan ja äidinkielen tunneilla. Kuudennen luokan vapautuva opettaja toimii ns. resurssiopettajana 1 ja 2 luokan jousto-opetuksessa. Alkuopetuksen 1 ja 2 luokista (yht. 41 opp.) muodostetaan 3 kpl 1-2- luokkia (yksilöllisen oppimisen pienryhmiä), joissa on 12-15 opp. ( 1. ja 2. lk:n opettajat sekä resurssiopettaja). Myöhemmin ryhmät elävät oppiaineiden mukaan. Ryhmittelyjen, eritysopetuksen resurssin ja avustajien avulla kohdennetaan tukea erilaisille oppijoille kolmiportaisentuen mukaisesti Lukujärjestykseen varataan palkitettuja oppitunteja, jotka mahdollistavat käytännön toteutuksen. Oppilailla mahdollisuus liikkua ryhmien välillä Taitojen edistymistä seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa voi antaa kuntouttavaa erityisopetusta yksilöllisesti tai pienryhmässä (lukiopetus, mat.terapiaa, hahmotusvaikeuksien kuntoutus Venny- menetelmää käyttäen)

4 HANKKEEN TAVOITEET Tukea annetaan ennaltaehkäisevästi ja yksilön tarpeita huomioiden. Yksilöllinen oppimispolku. Helpottaa eriyttämistä. Opettajien yhteistyö lisääntyy (myös samanaikaisopetus) ja pedagoginen tuki sekä kasvatusvastuu jakautuu. Työrauhan ylläpitäminen ja käyttäytymisen ongelmien hoitaminen helpottuvat. Oppilaalla on mahdollisuus tulla paremmin kuulluksi pienessä opetusryhmässä, jolloin oppiminen tehostuu. Tällaisella järjestelyllä vapautuu eritysopetuksesta resursseja myös ylemmille luokille, johon tällä hetkellä on vähäiset mahdollisuudet. Erityisopettajan ammattitaito kohdentuu useamman oppilaan käyttöön. Koulutus jousto-opetuksen toteuttamiseen opettajille, vierailut muihin yksikköihin.

5 JATKOTAVOITTEET Jousto-opetuksen laajeneminen myös ylemmille vuosiluokille. Joustava koulunaloitus. Tehdä toimintatavasta pysyvä järjestely, joka ei vaarannu vuosittain budjettiasioihin. Oppilasmäärä näyttää kasvavan alueellamme ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen hallitsemiseksi. Ehkä vielä jousto-opetusta esiop.-2-luokkien välisesti?

6 TOIMINNAN KUVAUSTA SYKSYLLÄ 2012
Resurssiopettajalla aluksi vakiintunut ryhmä , jossa 7 tokaluokkalaista (pystyvät omatoimiseen työskentelyyn) ja 8 ekaluokkalaista (lukijoita/herääviä lukijoita) syyslomaan saakka. 1-2- luokkien tunteja palkitettu AI, YPI/KUVIS,LI ja MA(1h/1. luokka) 1 MUS tunti/vk luokka kaikkia yhdessä, todella laulun ja ilmaisun voimaa. Myös käytetty pienryhmiä soittimiin (kantele ja kellopeli) tutustuttaessa. (10 opp. ryhmissä) Erit.ope 3 päivänä viikossa koululla. Hänen resurssinsa kohdentuu yksilöllisemmin tuen tarvitsijoihin. Erit. opettajan panosta voitu lisätä ylemmillä luokilla. Varhaisen tuen näkökulmasta aloitettu erit. opettajan toimesta ”visuaalisen hahmottamisen”- ryhmä 1H/vk.(opp. valittu syksyllä tehdyn alkukartoituksen perusteella) 1h/vk suunnittelua opettajille koulun tuntikehyksestä. Koululaisen päivä aloitetaan rauhoittumalla omassa luokassa. Sen jälkeen jako ryhmiin. Tokaluokkalaisille alku helpompaa. Ekaluokkalaiselle hankalampaa oppia ryhmiin. Nyt loppusyksystä ei ongelmia siirtymisessä. Aluksi ryhmät kiinteitä. Nyt vaihtuvuutta oppilaiden kesken etenkin ekaluokassa.

7 KOKEMUKSIA JOUSTO-OPETUKSESTA
Positiiviset havainnot Negatiiviset puolet Saadaan ryhmät pienemmiksi. Voidaan vastata oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin paremmin. Ennaltaehkäisee monia ongelmia niin oppimisessa kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Rauhoittaa päivän erilaisia tilanteita. Lisännyt opettajien yhteistyötä ja suunnittelua. Yhteistyö voimavara ja rikkaus. Kokemusten, ideoiden, tuen ja osaamisen jakaminen toinen toiselle. Työn kuormittavuuden ja vastuun jakaminen helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. Riski siitä, ettei vastaavanlainen toiminta voi tulevaisuudessa toteutua.

8 VALTION TUEN KÄYTTÖ Kelpo-hankkeesta valtion on tukea käytetty hankkeen kehittelyyn ja toteutuksen suunnitteluun (n. 700e) sekä hankesuunnitelman mukaisen materiaalin (n. 300e) hankintaan yhdessä Ykspihlajan koulun kanssa Opettajien suunnittelutunteihin käytetty koulun omia resursseja.

9 JATKOSUUNNITELMIA Tavoitteena laajentaa jousto-opetus myös ylemmille vuosiluokille. Jatkaa resurssiopetusta ainakin 1-2-luokilla. Lisätä erityisopetukseen resursseja.


Lataa ppt "KELPO-HANKE JOKILAAKSON KOULU."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google