Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Samran Khezri Tampereen yliopisto Kasvatustieteen syventävät opinnot Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus 9.12.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Samran Khezri Tampereen yliopisto Kasvatustieteen syventävät opinnot Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus 9.12.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Samran Khezri Tampereen yliopisto Kasvatustieteen syventävät opinnot Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus 9.12.2011

2 -Tutkimuksen syy ja motivaatio -Aikaisempia tutkimuksia -Tutkimuksen tarve -Taustateoriat

3 -Yhteistyön laatu ja sujuvuus vanhempien mielestä -Miten tätä yhteistyötä voidaan parantaa?

4 -Arvostus -Kuuleminen -Kunnioitus -Keskinäinen luottamus -Myönteisyys ja avoimuus -Vuoropuhelu -Lähde: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -Vanhempainliitto OPETUSHALLITUS 2007

5 Koti Muut tahot Koulu

6 -Kyselylomake -Haastattelu

7 kurdipersia/dari turkki/ azeri arabiaalbaniaespanjasomalithai palautetut lomakkeet 166413222

8 -Vanhempien heterogeenisyys -Kyselylomakkeen laatiminen/ sopivat kysymykset -Kyselylomakkeen hyvät ja huonot puolet -Lomakkeiden kääntäminen -Haastattelemisen syy

9 peruskoulu 1-6 peruskoulu 7-9 lukio ammatillinen koulutus Korkeakoulu -koulutus luku- ja kirjoitus -taidoton koulutus- aste 577962

10 - -Yhteensä 36 perhettä - -91 lasta - -45 tyttöä - -46 poikaa - -45 lasta peruskoulun 1.-6. luokilla - -34 lasta 7.-9. luokkalaisia - -12 lukiossa/ammatillisessa koulutuksessa

11 - -Osallistuminen vanhempainiltoihin19 - -Osallistuminen kehityskeskusteluihin ja vanhempainvartteihin 15 - -Wilman kautta *13 - -Puhelimitse * 7 - -Reissuvihkon välityksellä 9 - -Käynti koulussa * 7

12 - -Lasten koulunkäyntiin ja koulumenestykseen liittyvät asiat - -Ammatinvalinnat - -Myöhästymisten ja poissaolojen selvittäminen - -Luokan työskentelyrauha - -Tukiopetuksen järjestäminen - -Lasten hyvinvointi koulussa - -Lapsen opiskelumotivaatiosta - -Lasten käyttäytymisestä ja koulusääntöjen noudattamisesta - -Koulukiusaaminen

13 -Suomen kielen osaaminen -Tulkin/ Omakielisten opettajien käyttö -Koulujärjestelmän erilaisuus/ Koulukäytännöt -Yhteydet koteihin vain negatiivisista asioista -Luottamus -Kulttuurierojen huomioiminen -Opettajien asenne -Vanhempia ei kuunnella vaan kuullaan (väärinymmärrys?)

14 -Luottamus puolin ja toisin -Osapuolten selkeä roolin tietäminen -Vanhempien mukaan ottaminen kouluarkeen -Kulttuuri-iltojen ja -teemojen järjestäminen -Kunnioitus

15 -Todellisten syiden selviäminen -Opettajien käsitys yhteistyöstä/ haaste vai mahdollisuus? -Opettajan yhteistyöhalukkuus eri kulttuurien edustajien kanssa -Arvomaailmojen erilaisuus -Jatkuva vuorovaikutus -Vanhemmat tulivat kuulluksi

16 Hellström, M. 2008. Sata sanaa opetuksesta, keskeisten käsitteiden käsikirja. WS Bookwell Oy, Juva 2008. Laaksonen, A. 2007. Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turun yliopiston julkaisuja, Kasvatustieteiden tiedekunta. Launonen, L., Pohjola, K. & Holma, P. Teoksessa Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) Koulu kasvuyhteisönä (s. 93). PS-kustannus, Juva 2004. Rinne, R. ja Tuittu, A. Teoksessa Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana (toim.) Klemelä, K., Tuittu, A., Virta, A. & Rinne, R. (s. 110) Painosalama Oy, Turku 2011. Siniharju, M. 2003. Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. Yliopistopaino, Helsinki. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. 2007. Helsinki: Opetushallitus. Moniste 7. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö. 2010. Helsinki. Opetushallitus http://www.vanhempainilta.fi/onnistunut_vanhempainilta

17 Mikään asia ei voi olla sataprosenttisesti oikein tai väärin. Jopa rikkoutunut kellokin näyttää vuorokaudessa kaksi kertaa oikean ajan. PAULO COELHO


Lataa ppt "Samran Khezri Tampereen yliopisto Kasvatustieteen syventävät opinnot Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus 9.12.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google