Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkehoidon päivä Toimiiko lääkehoitosi?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkehoidon päivä Toimiiko lääkehoitosi?"— Esityksen transkriptio:

1 Lääkehoidon päivä Toimiiko lääkehoitosi? 19.3.2015

2 Mikä on Lääkehoidon päivä?
Lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä Toteutetaan paikallisina tapahtumina Järjestetään teemalla: ”Toimiiko lääkehoitosi?” Pääviesti: ”Tunne lääkkeesi”

3 Lääkehoidon päivän tavoitteet Lääkkeiden käyttäjät (1/3)
Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä: tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa toivottuja vaikutuksia, kuten oireiden häviäminen tai toimintakyvyn paraneminen tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa mahdollisia haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita ongelmia

4 Lääkehoidon päivän tavoitteet Lääkkeiden käyttäjät (2/3)
Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä: ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa (ml. Itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet) kertomaan lääkehoitojensa vaikutuksista ja epäillyistä lääkitysongelmista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

5 Lääkehoidon päivän tavoitteet Lääkkeiden käyttäjät (3/3)
Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä: kysymään ja etsimään aktiivisesti tietoa omasta lääkehoidosta luotettavista tiedonlähteistä käymään oman lääkehoidon edellyttämissä kontrolleissa tarkoituksenmukaisesti (esim. lääkärissä käynnit, seurantamittaukset) toteuttamaan lääkehoidon seurantaa myös omatoimisesti yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa

6 Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan ammattilaiset (1/3)
Lisätä kansallista ja alueellista moniammatillista yhteistyötä: kannustamalla moniammatilliseen yhteistyöhön lääkehoitojen seurannassa, esim. julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon, apteekkien ja potilasjärjestöjen välillä kannustamalla terveydenhuollon organisaatioita luomaan yhteiset toimintatavat lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseksi kannustamalla terveydenhuollon organisaatioita luomaan yhteiset toimintatavat lääkehoitojen seurannassa havaittujen ongelmien hoitamiseksi

7 Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan ammattilaiset (2/3)
Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti: tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista: Tehoaako lääke toivotulla tavalla? Kuinka lääkettä on otettu? Onko lääkityksessä ollut ongelmia? Koska lääkkeen käyttäjä on viimeksi käynyt lääkärin tai hoitajan seurantakäynnillä ja milloin seurantamittauksia on tehty (terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai omatoimisesti)?

8 Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan ammattilaiset (3/3)
Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti: varmistamaan, että kaikki käytössä olevat lääkkeet (ml. itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet) on kirjattu ajantasaisesti lääkityslistaan sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi ja seurannan helpottamiseksi. rohkaisemaan lääkkeiden käyttäjiä kertomaan erityisesti pitkäaikaisen, mutta myös lyhytaikaisen, lääkehoitonsa onnistumisesta

9 Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan opiskelijat
Lisätä tietoisuutta: lääkehoitojen seurannan merkityksestä oman ammattikunnan roolista siinä, sekä olemassa olevista menetelmistä ja työkaluista lääkehoitojen seurantaan osana alan eri sektoreiden koulutusta

10 Lääkehoidon päivän tavoitteet Järjestöt
Osallistua kansalliseen ja alueelliseen moniammatilliseen yhteistyöhön: kannustetaan osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien kanssa kannustetaan osallistumaan Lääkehoidon päivän järjestämiseen paikallisissa tapahtumissa ja tiedottamaan päivästä

11 Päivän aikana Terveydenhuollon ammattilaisten verkostoitumista potilaan hyväksi Tapahtumia esimerkiksi apteekeissa ja terveyskeskuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköissä Yleisöluentoja

12 Lääkehoidon päivää 19.3.2015 toteuttavat
Viranomaiset Sosiaali- ja terveysministeriö Fimea, Kela, THL, Valvira Yliopistot Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto ry Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Suomen Lääkäriliitto Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Proviisoriyhdistys ry Suomen sairaanhoitajaliitto ry Tehy ry Apteekit Apteekkariliiton jäsenapteekit Itä-Suomen yliopiston apteekki Yliopiston Apteekki Sairaalat ja sairaala-apteekit Helsingin kaupunki, Haartmanin päivystyssairaala HUS-Apteekki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS sairaala-apteekki KYS-apteekki

13 Lääkehoidon päivää 19.3.2015 toteuttavat
Opiskelijajärjestöt Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt Suomen Medisiinariliitto ry Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry Tehyn opiskelijayhdistys ry Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenet Järjestöt Suomen Potilasliitto ry SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen Sydänliitto ry Hengitysliitto ry Allergia- ja Astmaliitto Kuluttajaliitto Lääkeyritysten edunvalvontajärjestöt Lääketeollisuus ry Rinnakkaislääketeollisuus ry Lääketietoa tuottavat yhtiöt Lääketietokeskus Oy Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Klik Oy Pro dosis Oy Muut Kuntaliitto Potku-hanke Itä- ja Keski-Suomen Kaste Etelä-Suomen Kaste


Lataa ppt "Lääkehoidon päivä Toimiiko lääkehoitosi?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google