Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sihteerityön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sihteerityön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunta"— Esityksen transkriptio:

1 Sihteerityön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunta
Infotilaisuus yhteenveto

2 Toimikunnan terveiset
Suorittajakohtaisen yhteenvedon sisältö: Työpaikka ja työtehtävä on mainittava Kuvailkaa tutkintotilaisuuksien sisältö: Mitä töitä/tehtäviä tekemällä ja miten osaaminen on osoitettu Mihin on osallistunut, mitä tuottanut ja mitä työvälineitä, ohjelmia, sovelluksia käyttänyt Kielitaidon osoittaminen Kehittämishanke Ei toisteta tutkinnon perusteiden arvioinnin kriteereitä Tiivis yhteenveto yksi A4 on usein riittävä Pääasiassa ( 95 % ) yhteenvedoista on laadittu hyvin

3 Kielitaidon osoittaminen
Palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita sujuvalla suomen tai ruotsin kielellä tai organisaation käyttämällä työkielellä. Hoitaa yleisimmin toistuvat asiakaspalvelutilanteet myös toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä.

4 Kielitaidon osoittaminen
Tuottaa viestinnällisesti selkeitä asiakirjoja ja esityksiä suomen tai ruotsin kielellä tai organisaation työkielellä. Tuottaa asiakirjoja ja esityksiä yhdellä vieraalla kielellä organisaation tarpeiden mukaan.

5 Suorittajakohtainen yhteenveto
Hän suoriutuu hyvin ja itsenäisesti sihteerin tehtävissään koulutuskeskuksen toimistossa. Hän on työssään tarkka ja huolellinen ja osaa laittaa asiat ja tehtävät tärkeysjärjestykseen. Hän on tehnyt sihteerin toimenkuvaa monipuolisesti ja saanut hoidettavakseen vastuullisiakin tehtäviä. Hän on hyvä asiakaspalvelussa. Hän on pidetty kollega, joka tarttuu annettuihin tehtäviin reippaasti. Hän osallistuu aktiivisesti osastopalavereihin ja esittää kehitysehdotuksia. Hänellä on realistinen kuva sihteerin työstä ja hän osaa arvioida omia vahvuuksia ja kehityskohtiaan. Mitä puutteita tässä on sihteerinä toimimisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin näiden?

6 Kaivataan malleja Malli tai esimerkki lomakkeiden täyttämisestä
Eri käytännöt tutkinnon järjestäjillä? Toimikunnan tahto? Vastuu tutkintotoimikunnalle lähetyistä yhteenvedoista? Esimerkki toimistosihteeri Esimerkki terveydenhuollon sihteeri

7 Kehittämishanke Sopii toimiston sihteerin (valinnaisen) työn kehittämisen kohteesta ja sen toteuttamisesta yhdessä työnantajan kanssa. Tekee suunnitelman organisaation tavoitteiden mukaisesti. Toteuttaa suunnitelman. Raportoi kehittämisen toteutumisen ja esittää sen työyhteisön jäsenille. Arvioi kehittämiseen liittyvän toteutuksen vaikutuksia.

8 Esimerkkejä Perintäkirjeen kääntäminen englanniksi (talous)
Toimiston siivoaminen (toimisto) Kukkapurkki ulko-oven eteen (terveydenhuolto) Taukojumppaohjeet (toimisto) Perehdyttämisohjeet ( monissa valinnaisissa) Arkiston hoitaminen kuntoon (monissa valinnaisissa)

9 Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Minkälaisia kokemuksia NAO-tutkinnon suorittajista? Työkokemuksen kartuttaminen Osaaminen

10 Tutkinnon uudelleen suorittaminen
Alati muuttuvassa työelämässä lienee todennäköistä, että uusia osaamistarpeita syntyy ja ammattitaitoa on täydennettävä läpi työuran. Toivottavasti aikuiskoulutusjärjestelmämme voi tässä tilanteessa palvella! Ei ole olemassa säädöksiä, joka kieltäisivät kertaalleen suoritun ammattitutkinnon täydentämisen tutkinnon osilla tai koko tutkinnon uudelleen suorittamista. Mielestämme myöskään mikään rahoitusmuoto ei aseta estettä. On olemassa paljon työelämästä johtuvia tilanteita, joissa on tarkoituksenmukaista täydentää osaamista uusilla tutkinnon osilla tai laajentaa osaamista uusilla osaamisaloilla. Näissä tapauksissa tutkintotoimikunnilla on lainmukainen velvoite antaa todistus suoritetuista tutkinnon osista. Kertaalleen suoritetun tutkinnon uudelleen suorittaminen on harvinaista, mutta joissakin tilanteissa sekin voisi olla perusteltua. Henkilökohtaistamisen yhteydessä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat. Julkisten varojen tehokas käyttö edellyttää, että koulutukseen ei ohjata sellaisia tutkinnon suorittajia, joilla on tutkinnon edellyttämä osaaminen. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovatkin keskeisessä roolissa, kun tutkinnon suorittamista henkilökohtaistetaan. Tutkintomaksun maksaminen? Ei tarvitse maksaa uudelleen (Markku Kokkonen )


Lataa ppt "Sihteerityön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google