Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TOTU Työnohjaajuuden tutkiminen Työnohjauskonferenssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TOTU Työnohjaajuuden tutkiminen Työnohjauskonferenssi"— Esityksen transkriptio:

1 TOTU Työnohjaajuuden tutkiminen Työnohjauskonferenssi 12-13.6.2014
Anita Kallasvuo

2 TYÖNOHJAAJAKSI TULEMINEN MITÄ TYÖNOHJAAJUUS ON?
MITEN TYÖNOHJAAJA KEHITTYY?

3 Ammatillinen identiteetti
Yksilöllinen: Oma käsitys itsestä työnohjaajana Yhteisöllinen Muiden tunnistama ammattilaisuus

4 Työnohjaustyö Suomessa Yhteisöllinen ammatillinen osaaminen Koulutus
Kuvio 1 Työnohjaajan henkilökohtaisen ammatti-identiteetin rakentuminen Työnohjaustyö Suomessa Yhteisöllinen ammatillinen osaaminen Koulutus Jatkuva ammattitaidon arviointi ja kehittäminen Ammattitaito, persoona, tiedot, taidot ja osaaminen Yksilöllinen ammatillinen osaaminen Työnohjaajan hyvinvointi Työnohjaajan henkilökohtainen ammatti-identiteetti Mukaeltu artikkelista Työnohjaajuutta tutkiva ryhmä, kirjassa Parempaa työelämää tekemässä

5 Ammattilaisen työhypoteesit (Räsänen, Trux)
Tavallinen, arkinen toimintamme on luonteeltaan taktista, kysymyksen ”miten teen” ratkomista puolitietoisesti, käytänteiden viemänä Tiedän kuka olen ammattilaisena, kun pystyn ratkaisemaan käytännöllisen toiminnan peruskysymykset: Miten teen? Mitä teen? Miksi teen?

6 Työnohjaajan habitus Sosiaalisen olemuksen vakuuttavuus ja uskottavuus
säteily Malli, jonka työnohjaaja on sisäistänyt ja ajatus siitä, millaiseksi haluaa kehittyä Yhteiskunnan objektiivisten rakenteiden ja työnohjaajan kehittymisen suhde Pierre Bourdieu 1990

7 Yhteisöllisen ja yksilöllisen ammatti-identiteetin kehittyminen
TYÖNOHJAUSPROSESSI TIEDOT, TAIDOT, KOKEMUKSET Työnohjaajan laaja-alainen työnohjauksellinen työskentely TOTO KOULUTUS JA VERKOSTOT TOTU NORMIT, AMMATTIEETTISYYS TYÖNOHJAAJAN TOIMIJUUS

8 Totun tavoite Laajentaa ja syventää tietoisuutta omasta toiminnasta
Tutkia ja ymmärtää työnohjaajan mielen sisäistä maailmaa Syventää ja vahvistaa ammatillista itsetuntemusta Laadukkaampi ja vaikuttavampi työnohjaus

9 Kokemuksia Totu ryhmistä
4-6 osallistujaa eri rooleissa: Työnohjaaja Tutkija Ryhmän ohjaaja Ryhmän jäsenet

10 TOTU työskentelyprosessi
Sitoutuminen Luottamus Rohkeus vastaanottaa ja kertoa kokemuksia, ajatuksia ja tunteita

11 Totu istunnon rakenne Työnohjausesimerkin esittely
Ryhmän jäsenten tunne- ja assosiaatiokierros Dialoginen tutkiminen tutkijan kanssa Havainnot Reflektoiva yhteiskeskustelu Työnohjaajan ja tutkijan loppukiteytys ja istunnon päättäminen

12 TOTU ryhmän tunnemaailma
Tunteiden liikkuminen, tunnejännitteet Tietoiset ja tiedostamattomat tasot aktivoituvat Vastarinnan ilmiöt Tunneosaamisen käyttäminen tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, työstäminen

13 TOTUN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
TOTUn perustehtävässä pysyminen Selkeä alkuorientaatio työskentelyyn Rakenteisiin sitoutuminen Ryhmän johtaminen Eri rooleissa pysyminen Tunneilmapiiri Luottamus, avoimuus, armeliaisuus Positiivinen uteliaisuus

14 Totun onnistumisen edellytyksiä jatkuu
Kehittymishalu Oma motivaatio Halu auttaa muita kehittymään Eettisyys ja esteettisyys totuudellisuuden, hyvyyden ja kauneuden toteutuminen mahdollistuu

15 RYHMÄN HAASTEET Työnohjaustapahtuman pohdintaan ajautuminen
Nopea ratkaisuun pyrkiminen Dynaamisten jännitteiden ja emootioiden ilmeneminen Havaintojen vähäisyys ja pinnallisuus Vastarinnan syntyminen Reaktioiden epävarmuus varovaisuus tai ylilyönnit

16 Yksilön haasteet Ammatillinen epävarmuus Kritiikin ja arvioinnin pelko
Ei saa kosketusta ajatuksiinsa tai tunteisiinsa Pelkää syvällisen ajattelun vaikutusta itsessä Vaikeus luottaa TOTU- menetelmään tai ryhmään

17 Työnohjauksen laadunvarmistus TOTO ja TOTU
Kuvio 2 Työnohjaajan yksilöllisen ja yhteisöllisen ammatti-identiteetin jatkuva kehittyminen Työnohjauksen laadunvarmistus TOTO ja TOTU Työnohjaustyö Suomessa Yhteisöllinen ammatillinen osaaminen Koulutus ja jatkuva ammattitaidon arviointi ja kehittäminen Ammattitaito, persoona, tiedot, taidot ja osaaminen Yksilöllinen ammatillinen osaaminen Työnohjauksen ammattieettinen pohdinta Työnohjaajan hyvinvointi Työnohjaajan yksilöllinen ja yhteisöllinen ammatti-identiteetti Kirjasta Parempaa työelämää tekemässä, mukaeltu artikkelista Työnohjaajuutta tutkiva ryhmä

18 Lähteet Kallasvuo, Kyrönseppä, Sipiläinen: Työnohjaajuutta tutkiva ryhmä – avain työnohjaajan sisäiseen kasvuun. Artikkeli kirjassa Heroja, Koski, Seppälä, Säntti, Wallin toim.: Parempaa työelämää tekemässä, tutkiva ote työnohjaukseen. UNIpress 2014 Kallasvuo, Koski, Kyrönseppä, Kärkkäinen toim.: Työyhteisön työnohjaus, SanomaPro 2012 Keijo Räsänen, Marja-Liisa Trux: Työkirja, ammattilaisen paluu, Kansanvalistusseura 2012 Pierre Bourdieu The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press.


Lataa ppt "TOTU Työnohjaajuuden tutkiminen Työnohjauskonferenssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google