Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 1 OMA POLKU-HANKE 1.4.2008 – 31.05.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 1 OMA POLKU-HANKE 1.4.2008 – 31.05.2011."— Esityksen transkriptio:

1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 1 OMA POLKU-HANKE 1.4.2008 – 31.05.2011

2 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 2 TAVOITE Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen ja aktivointi ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on levittää Työammatti - ja Työvalta- hankkeissa saatuja hyviä käytäntöjä Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän kaikkien opistojen käyttöön. Hankkeen aikana selvitetään myös mallin toimivuutta maahanmuuttajanuorten koulutukseen.

3 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 3 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT  20:lle pakollisen atto-aineen opettajille varataan 1 ov / attoaine vaihtoehtoisen mallin luomiseen,  Tuotteet sijoitetaan linkitetään www. tyovalta.fi ja  www. omapolku.kpedu.fi sivustoille.  Neljään opistoon varataan opettajaresurssia opiskelijoiden ohjaamiseen.

4 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ VAIHTOEHTOISIA TAPOJA SUORITTAA ATTO-AINEITA (YLEISAINEET) Kurssit, jotka voi tehdä muualla kuin opistoissa  Taide ja kulttuuri T1  Kemia T1  Fysiikka T1  Liikunta T1  Terveystieto T1  Englanti T1  Tutkielman perusteet  Yhteiskuntatieto T1  Äidinkieli T1 4 ov www.kpedu.fi 4

5 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 5 OPISKELUA TYÖPAIKOILLA  Projektin tavoitteena on mahdollistaa vaihtoehtoisia polkuja opintojen suorittamiseen.  Ammattiaineet voidaan suorittaa työpaikoilla.  Eri alojen opettajille resurssoidaan 1ov/tutkintoala.  Keskeistä on, että ammattiaineen opettajat purkavat opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta ajatellen.  Opettajat tekevät yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, jotta tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti työpainotteisesti.

6 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ ERITYISOPETTAJAN TUKI Projektissa toimii ammatillinen erityisopettaja, joka mm:  auttaa työssäoppimispaikkojen etsimisessä  toimii linkkinä työssäoppimispaikkojen ja ammattiaineopettajien välillä  tukee nuoria työssäoppimisen yhteydessä www.kpedu.fi 6

7 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 7 KOUTSI:  Työvoimatoimiston työntekijä koutsi toimii opettajan tukena työssäoppimispaikkojen etsimisessä ja yhteydenpidossa sekä nuorten elämänhallinnan tukena (virastoasioinnit, tukena sovittujen verkostotapaamisten toteutumisessa, mm. herätykset, kuljetukset, mukanaolo)  Työvoimanpalvelukeskuksen, työvoimatoimiston ja Kokkotyösäätiön asiakkaissa on nuoria, joilta puuttuu tutkinto. Tavoitteena on, että heistä n. 20 nuorta voivat suorittaa tutkinnon työvaltaisesti.  Työvoimaneuvoja/koutsi voi saattaen siirtää nuoren luvalla tiedot työvoimahallinnon ja Kokkotyösäätiön tiedoista erityisopettajan tietoon, näin viiveetön ja oikea- aikainen tuki voidaan kohdistaa erityistä tukea tarvitseville nuorille.

8 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 8 TURUN AMMATTI-INSITUUTTI  Aiemmin työvaltaista koulutusta toteuttaneet opettajat konsultoivat kahden uuden alan opettajia työvaltaisen koulutuksen menetelmistä.  Kahden alan opettajalle varataan 1 ov/ala työvaltaisen koulutuksen kehittämiseen.  Yleisaineopettajille varataan resurssia yleisaineiden vaihtoehtoisten mallin luomiseen yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opettajien kanssa.

9 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 9 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS - Ammattiopisto - Kauppaopisto - Sos.- ja terv.alan opisto - Maaseutuopisto Kannus, Perho, Kaustinen, Toholampi - K-P:n kulttuuriopisto Yksilölliset työpainotteiset oppimispolut Produktiivinen oppiminen OPISKELIJA -HUOLTO Verkostotyö Riskikartoitus Ohjaus HYVÄT KÄYTÄNNÖT KOULUTUS Benchmarking Yhteistyö Kokkotyösäätiön kanssa, työvoimapalvelu- keskuksen ja työvoimatoimiston kanssa TYÖKOULUMALLI 1 erityisopettaja 1 Koutsi Peruskoulut Saattaen vaihtaen palaverit Koutsi Yhteistyö perheet, verkostot OMA POLKU-PROJEKTI Ammattitaitoa täydentävien Opintojen ”paketit” näytöt Polutta- minen Turun ammatti- instituutti Kokkotyö- Säätiö Koutsi Työvoiman palvelu- keskus Koutsi Harlekiini-projekti Kokkotyösäätiö

10 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TOIMINNASSA MUKANA  Hankkeessa on mukana Kannuksen maaseutuopisto, Kaustisen raviopisto, Perhon maaseutuopisto, Kulttuuriopisto Kälviältä, Kokkolan ammattiopisto puu-, metalli-, auto-, vaatetus, maalaus-, hotelli- ja ravintola-ala, maanrakennusala. Aiemmin mukana ovat olleet kauppaopisto ja sosiaali- ja terveysala, nämä mukana uuden opetussuunnitelman myötä myös tässä hankkeessa.  Hankkeessa on ollut mukana yhteensä 43 nuorta, joista tutkinnon on suorittanut loppuun kolmetoista opiskelijaa. Yhteistyökumppaneiden kautta mukaan tulleita opiskelijoita on yksitoista, loput ovat siirtyneet oppilaitoksista hankkeen toimenpiteiden kohteeksi. www.kpedu.fi 10

11 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 11 YHTEYSHENKILÖT Projektivastaava Anne Eteläaho 044 725 0106 Työvoimaneuvoja, koutsi Marika Ahola, 044 725 0157 Erityisopettaja Jukka Tegelberg, 044 72 50 105 @kpedu.fi www.omapolku.kpedu.fi


Lataa ppt "KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ www.kpedu.fi 1 OMA POLKU-HANKE 1.4.2008 – 31.05.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google