Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnittelua palvelevia tietoja ja ennusteita

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnittelua palvelevia tietoja ja ennusteita"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnittelua palvelevia tietoja ja ennusteita
Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Juha Yli-Rajala

2 Tampereen väestö Lähde: Tilastokeskus

3 Väestönmuutokset 1985 - 2004 Väkiluku 31.12.2004 202 932 henkilöä
Väestönkasvu henkilöä Ulkomaalaisia (2,8 % väestöstä) lisäys v Syntyneiden enemmyys* 738 henkilöä Muuttovoitto* henkilöä * ennakkotieto Nettomuutto Syntyvyyden enemmyys Lähde: Tilastokeskus

4 Tampereen seutukunta Väkiluku 31.12.2004
Kangasala* Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä * Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät vuodenvaihteessa 2004/2005. Sahalahti sisältyy tässä Kangasalan lukuun. Lähde: Tilastokeskus

5 Tampereen seutukunta, Väestönkasvu 2004
Vuoden 2004 väestönkasvu seutukunnassa oli noin asukasta (+1,3 %), josta Tampereen osuus 47 %. Tampereen ympäristökunnat ovat maan nopeimmin kasvavia alueita. Väestömääräänsä nähden suhteellisesti eniten kasvoivat Ylöjärvi ja Kangasala * Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät vuodenvaihteessa 2004/2005. Kasvu on tehty vertailukelpoiseksi. Lähde: Tilastokeskus

6 Tampereen ja seutukunnan väestön kasvu 1991 - 2004
* Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät vuodenvaihteessa 2004/2005. Kasvu on tehty vertailukelpoiseksi. Lähde: Tilastokeskus

7 Tampereen ja seutukunnan väestö 1970 - 2030
Asukasta Lähde: Tilastokeskus

8 Suurten seutukuntien suhteellinen väestönkasvu ennuste
Indeksi, 2003=100 Lähde: Tilastokeskus

9 Tampereen seutukunnan väestö 2030
seutukunnan väkiluku 2004: Kuntien omat ennusteet ulottuvat vain vuoteen 2020. Lähde: Tilastokeskus, Valtioneuvoston kanslia

10 Tampereen väestöennusteet
Oma ennuste, vanha (3/2003) vuonna 2020: asukasta, kasvu keskim asukasta / vuosi tarve päivittää, koska ennusteesta on jääty jälkeen 2 vuodessa noin asukasta ennuste arvioi alle kouluikäisten lasten määrän vähenemisen pysähtyvän, mutta lasten määrä on edelleen vähentynyt vuosina 2003 ja 2004. Oma ennuste, UUSI (4/2005) vuonna 2020: asukasta, kasvu keskim asukasta / vuosi ennustetta päivitetty ikäryhmittäin lähtökohtaisesti vuoden 2004 lopun tilannetta vastaavaksi väestönkasvun arvioidaan olevan yhtä vilkasta kuin vanhassa ennusteessa Tilastokeskus (9/2004) vuonna 2020: asukasta, kasvu keskim asukasta / vuosi vertailupohjana oman ennusteen rinnalla ei mahdollista saada osa-alueittaista ennustetta ei sisällä kaavoitus ym. oletuksia kaupunki kasvaa maltillisesti

11 Tampereen väestöennusteet
Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

12 Väestöennusteet lapset toteutunut 1998-2004 ja ennusteet 2005-2020
Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

13 Väestöennusteet 0-6 vuotiaat toteutunut 1998-2004 ja ennusteet 2005-2020
Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

14 Väestöennusteet 7-15 vuotiaat toteutunut 1998-2004 ja ennusteet 2005-2020
Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

15 Väestöennuste, 16-64 vuotiaat toteutunut 1998-2004 ja ennusteet 2005-2020
Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

16 Väestöennuste, vanhukset toteutunut 1998-2004 ja ennuste 2004-2020
Suuret ikäluokat Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

17 Vanhushuoltosuhde yli 65-vuotiaiden %-osuus työikäisistä (20-64 v
Vanhushuoltosuhde yli 65-vuotiaiden %-osuus työikäisistä (20-64 v.) 10 suurinta seutukuntaa Lähde: Tilastokeskus

18 Tampereen väestö lasten ja vanhusten ikäryhmissä , % -osuus koko väestöstä Tilastokeskuksen ennuste Suuret ikäluokat Suuret ikäluokat Lähde: Tilastokeskus

19 Tampereen ikäpyramidit
Lähde: Tilastokeskus

20 Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta lähtevät, Koko maa
Lähde: Eläketurvakeskus

21 KuEL-vanhuuseläkeiän täyttävät 2005-2020 Tampereen kaupunki yhteensä 5 977 henkilöä
Lähde: Hallinto- ja henkilöstöryhmä

22 Koko maan peruspalvelumenot 2003-2020
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

23 Tampereen muuttoliike 1975 - 2004
Tulomuuton ja lähtömuuton volyymit ovat suurentuneet vuodesta 1994 alkaen. Alkusysäys kasvulle oli voimaantullut kotikuntalaki. Suurin osa muuttovoitosta kertyy syksyllä opiskelijoiden muuttaessa kaupunkiin Nettomuutto vuonna 2004 kääntyi nousuun edellisen vuoden notkahduksen jälkeen Kaupungin sisäinen muutto kasvanut tasaisesti, v kaupungin sisällä muutti asukasta Lähde: Tilastokeskus

24 Tampereen nettomuutto 1995 – 2004 vuosineljänneksittäin*
* Vuosineljänneksien summa ei ole sama kuin tarkistettu koko vuoden todellinen muuttovoitto. Lähde: Tilastokeskus

25 Väkiluvun muutos 2004 (lkm) 15 suurinta kaupunkia
Helsinki kärsi lähes asukkaan muuttotappion. Syntyvyyden enemmyys korjasi vähän tilannetta. Vantaan muuttotappio oli 207 asukasta. Lähde: Tilastokeskus

26 Väkiluvun muutos 2004 (%) 15 suurinta kaupunkia
Lähde: Tilastokeskus

27 Tampereen nettomuutto 2003 iän mukaan
Lähde: Tilastokeskus

28 Nettomuutto iän mukaan 1993 - 2003
Lähde: Tilastokeskus

29 Muuttoliike muuton suunnan mukaan 2003 (netto)
Lähde: Tilastokeskus

30 Muuttoliike muuton suunnan mukaan 1999 - 2003 (netto)
Lähde: Tilastokeskus

31 Tampereen nettomuutto seutukunnan kuntiin
Lähde: Tilastokeskus

32 Osuus seutukunnan asukasluvun kasvusta 2000 - 2004 (5 v.)
Kasvu yhteensä asukasta, keskim asukasta / vuosi Lähde: Tilastokeskus

33 Muuttajat pääasiallisen toiminnan mukaan 2002
Työlliset muuttavat eniten Työttömien muuttajien nettomuutto maan kärkitasoa Työttömistä tulomuuttajista 40 % oli alle 25 vuotiaita 55 % naisia 48 % keskiasteen koulutuksen saaneita Lapsia muuttaa pois Tampereelta Muuttovoitto kertyy opiskelijoista Lähde: Tilastokeskus

34 Opiskelijoiden nettomuutto 2002 15 suurinta kaupunkia
Lähde: Tilastokeskus

35 Työttömien nettomuutto 2002 15 suurinta kaupunkia
Lähde: Tilastokeskus

36 Työttömien nettomuutto Tampereelle
Lähde: Tilastokeskus

37 Työttömien nettomuutto Tampereelle 2002 iän ja sukupuolen mukaan
Lähde: Tilastokeskus

38 Työttömien nettomuutto Tampereelle 2002 koulutustason ja sukupuolen mukaan
Lähde: Tilastokeskus

39 Muuttajat tuloluokittain 2002
euroa Tulomuuttajien tulot keskim. kaikki: € työlliset: € Lähtömuuttajien tulot keskim. kaikki: € työlliset: € Tulokertymä Tampereelle: kaikki: + 3,5 milj. euroa työlliset - 7,5 milj. euroa Lähde: Tilastokeskus

40 Väestö tuloluokittain 2003
Tulonsaajien keskim. tulot Tampereella euroa / vuosi, seutukunnassa ja koko maassa Tulonsaajien %-osuus Lähde: Tilastokeskus

41 Muuttajat koulutustason mukaan 2003
Keskiasteen koulutuksen saaneita muuttaa eniten. Korkea-asteen koulutuksen nettomuutto kääntynyt negatiiviseksi. Tampereen seutukunnassa korkea-asteen koulutettujen nettomuutto on kuitenkin positiivinen eli koulutettu työvoima jää työssäkäyntialueelle asumaan. Lähde: Tilastokeskus

42 Koulutusaste 2003 Tutkinnon suorittaneet 68,7 %
Lähde: Tilastokeskus

43 Yliopistojen opiskelijat 2003
Lähde: Tilastokeskus

44 Ammattikorkeakoulujen opiskelijat 2003
Lähde: Tilastokeskus

45 Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 2003
Lähde: Tilastokeskus

46 Peruskoulujen ja lukioiden opiskelijat 2003
Lähde: Tilastokeskus

47 Nettopendelöinti* 2002 Lähde: Tilastokeskus

48 Henkilöautojen määrät 1994-2004
Autoa Lähde: Tilastokeskus , Ajoneuvohallintokeskus

49 Tampereen työpaikat 2003* Työpaikkojen lisäys: 1995 + 3 989
2003* + 807 v. 2003* yhteensä työpaikkaa Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

50 Työpaikkojen määrä Tampereella 1990 – 2003
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

51 Työpaikkojen määrän muutos 2003* (lkm) 15 suurinta kaupunkia
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

52 Työpaikkojen määrän muutos 2003* (%) 15 suurinta kaupunkia
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

53 Työpaikkojen määrän kasvu toimialoittain Tampereella 1999-2003*
Kasvu (5 vuotta) yht työpaikkaa, keskim / vuosi Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

54 Työpaikkojen määrän kasvu toimialoittain Tampereella 1999-2003*
Kasvu v. 2003* yht työpaikkaa Kasvu keskim / vuosi Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

55 Työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa, %
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

56 Työpaikat 1970 – 2003 Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

57 Teollisuuden työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa, %
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

58 Yhteiskunnallisten palvelujen työpaikkojen muutos Tampereella ja koko maassa, %
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

59 Työpaikat 1990 – 2003 (indeksi 1990=100)
Lähde: Tilastokeskus

60 Työpaikkojen muutos Lähde: Tilastokeskus

61 Seutukunnan työpaikat 2003*
Työpaikkojen lisäys: 2003* Työpaikkamuutos vuoden 1998 aikana ollut huomattava (sikäli kun v ennakkotiedot pitävät paikkaansa) Kasvu yhteensä työpaikkaa: Tampere työpaikkaa Ylöjärvi työpaikkaa Nokia työpaikkaa Pirkkala työpaikkaa Lempäälä työpaikkaa Kangasala 304 työpaikkaa vesilahti 13 työpaikkaa Vuoden 2003 lopussa seutukunnassa yhteensä työpaikkaa. Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

62 Seutukunnan kuntien työpaikkojen määrän muutos 2003*
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

63 Väestön pääasiallinen toiminta Työvoima = Työlliset ja työttömät Työvoiman ulkopuolella = 0-14 v, opiskelijat , eläkeläiset ja muut Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

64 Huoltosuhde 2003 Huoltosuhde=työvoiman ulkopuolella sekä työttömänä olevat yhtä työllistä kohti Lähde: Tilastokeskus

65 Työttömyys 1990 – 2005 Tampereen työttömyysaste helmikuussa ,8 % (2/ ,8 %) Koko maan työttömyysaste 11,4 % (11,7 %) Työttömiä Tampereella (14 312) Pitkäaikaistyöttömiä (4 132) ja nuoria (1 958) Lähde: TE-keskus

66 Työttömyysasteen muutos verrattuna edellisvuoden vastinkuukauteen
Lähde: TE-keskus

67 Työpaikkojen ja työttömien määrän muutos Tampereella (lkm)
Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto

68 Työttömyysaste 1990 – 2003 Lähde: Tilastokeskus

69 Tampereen yritystoimipaikat 1993-2003
Yritystoimipaikat, lkm Liikevaihto / hlö, euroa Tilastoon on valittu toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tarkasteluvuonna puoli vuotta. Lisäksi toimipaikan tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon olla vähintään euroa (vuonna 2003). Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Lähde: Tilastokeskus

70 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1995-2003
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tilasto kattaa vain liiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia. Lähde: Tilastokeskus

71 Valmistuneet asunnot 2004 Talotyypin mukaan Hallintamuodon mukaan
Rahoitusmuodon mukaan Vuokra-asuntojen rahoitusmuoto Lähde: Asuntotoimi

72 Asuntotuotanto 1960 - 2007 Valmistuneita asuntoja
Lähde: Rakennusvalvonta, ennuste Asuntotoimi

73 Valmistuneet asunnot hallintaperusteen mukaan 1990-2007
Lähde: Rakennusvalvonta, ennuste Asuntotoimi

74 Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan 1990-2007
Muut: esim. vanhoihin tehtaisiin tehdyt asunnot Lähde: Rakennusvalvonta, ennuste Asuntotoimi

75 Rakentaminen Lähde: Rakennusvalvonta

76 Valmistuneet rakennukset ja asunnot
                                                                                      Lähde: Rakennusvalvonta

77 Valmistuneet asunnot Tampereen seutukunnassa 1990-2004
Valmistuneita asuntoja Lähde: Kunnat, *ennakkotieto

78 Asumisväljyys ja asuntokuntien keskikoko 1950 - 2020
Henkilöä/ asuntokunta H-m² Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

79 Asuntokunnat henkilöluvun mukaan 1960 - 2020
yht asuntokuntaa Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

80 Asuntokanta huoneluvun mukaan 1950 - 2003
Asuntojen määrä v keittiötä ei lasketa enää huoneeksi Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

81 Asuntokanta talotyypin mukaan 1970 - 2020
Asuntojen määrä yht asuntoa Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

82 Asuntokanta hallintamuodon mukaan 1950 - 2003
Asuntojen määrä Lähde: Tilastokeskus

83 Asuntokanta rakentamisvuoden mukaan suuralueittain 2003
Asuntojen määrä Lähde: Tilastokeskus

84 Asuntojen hinnat 1988 - 2004 (€/m²)
neljänneksittäin Lähde: Tilastokeskus

85 Asuntojen reaaliset hinnat 1988 - 2004
Hintaindeksi 1983 = 100 2. neljännes Lähde: Tilastokeskus

86 Vuokrat ja vuokrien vuosimuutos 2004 vapaarahoitteisten asuntojen vuokrasuhteissa
€/m²/kk Lähde: Tilastokeskus


Lataa ppt "Suunnittelua palvelevia tietoja ja ennusteita"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google